Personeel - Loonheffing, loonadministratie

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUBSIDIES - 21.05.2024

Recordbedrag aan innovatie-investeringen door bedrijven met WBSO-steun

In het jaarverslag Focus op research & development - de WBSO in 2023 dat onlangs is gepubliceerd, staat dat Nederlandse bedrijven in 2023 voor een recordbedrag (€ 8,7 miljard) hebben geïnvesteerd in nieuwe innovatieve technologie, met steun vanuit de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Via de WBSO kunt u als ondernemer een deel van uw loonkosten en andere uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen.
Lees meer

SOCIALE VERZEKERINGEN - 21.05.2024

Premiedifferentiatie premie Werkloosheidswet: de lage en de hoge AWf-premie, wat speelt er vanaf 2025?

Er is een lage AWf-premie en een hoge AWf-premie. De percentages worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Welke premie u moet betalen, hangt onder meer af van het soort arbeidscontract. Hoe zit dat? Wat verandert er per 1 januari 2025?
Lees meer

WERKKOSTENREGELING - 21.05.2024

Cafetariaregeling in eindheffing werkkostenregeling?

De Kennisgroep van de Belastingdienst moest bekijken of de cafetariaregeling verwerkt kan worden in de eindheffing van de werkkostenregeling (WKR).
Lees meer

LOONHEFFINGEN - 21.05.2024

Nieuwe Handboek Loonheffingen 2024 is er, mag u op de inhoud vertrouwen?

Het Handboek Loonheffingen 2024 is er. Mag u aan de inhoud rechten ontlenen? Ja, zegt de overheid, maar ...
Lees meer

KOSTENVERGOEDINGEN - 21.05.2024

30%-regeling, eindelijk duidelijkheid over overgangsregeling

Met ingang van 2024 is de 30%-regeling versoberd. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen: de aftopping van de 30%-regeling; de versobering van 30 naar 20% en 10%; en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Er is een overgangsregeling van toepassing. Deze overgangsregeling is van toepassing als de 30%-vergoeding uiterlijk in december 2023 werd toegepast. In de praktijk bestond er onduidelijkheid over de vraag wat het betekende dat de 30%-vergoeding in december 2023 moest worden toegepast en of daar ook de situatie dat de werkgever na het ontvangen van de 30%-beschikking met terugwerkende kracht tot december 2023 middels een correctiebericht alsnog de 30% vergoeding toepaste, onder viel. De Kennisgroep van de Belastingdienst (KG:041:2024) heeft het standpunt ingenomen dat ook als de 30%-regeling met terugwerkende kracht na een correctiebericht is toegepast, de overgangsregeling van toepassing is. In dat geval gaat de aftopping in op 1 januari 2026 en kan er vanaf 1 januari 2027 niet langer worden geopteerd te worden behandeld als een partieel buitenlandse belastingplichtige. ...
Lees meer

LOONHEFFINGEN - 13.05.2024

Student en scholier tijdens vakanties meer nettoloon, u minder loonheffingen

Als u de vakantieperiodes studenten en scholieren inhuurt, kunt u wellicht gebruikmaken van de scholieren- en studentenregeling. Hierdoor kan de student of scholier meer nettoloon overhouden en u betaalt minder loonheffingen. Hoe komt dat?
Lees meer
Personeel - Loonheffing, loonadministratie

Meest gelezen tips & adviezen

REISKOSTENVERGOEDING - 25.03.2024

Werknemer die vanuit campingverblijf naar werk rijdt, is dat woon-werkverkeer en dus onbelaste reiskostenvergoeding?

De kennisgroep van de Belastingdienst kwam onlangs met een standpunt inzake woon-werkverkeer als de werknemer vanuit de camping naar zijn werk reist ...
Lees meer

BTW - 16.04.2024

Btw verlegd en opgaaf Uitbetaalde bedragen aan derden

Er bestond al enige tijd onduidelijkheid over de opgaaf Uitbetaalde bedragen aan derden in situaties waarin een natuurlijk persoon werkzaamheden verricht had en daarvoor een factuur met btw verlegd uitreikte (hierna: btw-verlegd situaties).
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 15.03.2024

Voortgang handhaving arbeidsrelaties: de stand van zaken

Al jarenlang is voor veel werkgevers niet duidelijk wanneer iemand nu wel of niet als zelfstandige ingehuurd mag worden. Er zijn nieuwe regels in de maak, maar inmiddels weten we dat deze pas per 2026 ingevoerd worden.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid