Personeel - Loonheffing, loonadministratie

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

FISCOTIP - 12.01.2021

Cafetariaregeling ook iets voor uw bedrijf?

Bij een cafetariaregeling kan een werknemer zelf kiezen uit een aantal beloningsvormen. Maar wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kunt u fors op de loonkosten besparen, terwijl ook uw werknemer profiteert?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 11.01.2021

Dit jaar nog een belastingvrije bonus voor de dga?

U heeft dit jaar een extra mogelijkheid om een belastingvrije bonus uit te delen. Daar kunt u als dga ook van meeprofiteren. Hoe zit dat precies en wat scheelt dat als u nog dit jaar een bonus uitdeelt in plaats van te wachten tot 2021?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 21.12.2020

Vaste reiskostenvergoeding onbelast tot 01.02.2021

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis, dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. Eerder hield de overheid vast aan het vervallen van deze versoepeling per 01.01.2021. Wat heeft men nu aangepast?
Lees meer

WERKKOSTENREGELING - 17.12.2020

Vrije ruimte 2020 over, kan niet mee naar 2021

Stel, u heeft vrije ruimte in 2020 over. Mag u deze dan meeverhuizen naar 2021? Zo niet, wat kunt u er dan nog mee? Vrije ruimte? Ieder jaar komt de vraag naar voren of de vrije ruimte van de WKR, als er aan het eind van het jaar nog budget over is, misschien meekan naar het volgende jaar. Helaas, dat is niet zo. De vrije ruimte die u onbenut laat, gaat gewoon verloren en volgend jaar heeft u dus ook geen extra vrije ruimte als u dit jaar de voorzieningen voor werknemers beperkt heeft. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is dat u de vrije ruimte niet heeft gebruikt. ...
Lees meer

BELASTINGDIENST - 17.12.2020

Hulp Belastingdienst coronavragen loonheffing

De Belastingdienst helpt ondernemers bij vragen over corona en loonheffingen. Waarom is dat? Wat kunt u ermee? Werkgevers zitten momenteel met veel vragen. “ Mag ik mijn werknemers nog een vaste reiskostenvergoeding geven, ondanks dat ze door corona minder reizen?” en “Wat doe ik met de ov-abonnementen en hoe regel ik eventuele thuiswerkvoorzieningen?” Op deze en meer vragen vindt u een antwoord van de Belastingdienst zelf (en dus gratis) op de coronanieuwspagina van de Belastingdienst. Kijk daar dus eens rond als u vragen heeft of misschien om ideeën op te doen en te zien wat er bij andere werkgevers speelt. Zo staat er bijv. een antwoord op de vraag of de kosten van testen bij een commerciële teststraat onder de arbovoorzieningen vallen. Dat blijkt inderdaad het geval. Tip. Gebruikt u de informatie van deze site, bewaar dan een kopie van de vraag en het antwoord daarop, zodat u in geval van een discussie heel snel kunt verwijzen naar uw bron. ...
Lees meer

ONTSLAG - 17.12.2020

Tussen 2021 en eind 2025 oudere werknemer ontslaan

Tussen begin 2021 en eind 2025 bent u minder snel extra kosten kwijt als u een oudere werknemer ontslaat. Hoe zit de vork in de steel?
Lees meer
Personeel - Loonheffing, loonadministratie

Meest gelezen tips & adviezen

ONTSLAG - 17.12.2020

Tussen 2021 en eind 2025 oudere werknemer ontslaan

Tussen begin 2021 en eind 2025 bent u minder snel extra kosten kwijt als u een oudere werknemer ontslaat. Hoe zit de vork in de steel?
Lees meer

LOONHEFFING - 05.11.2020

Benut extra ruimte voor onbelast loon

Tegen het einde van het jaar is het een goed moment om na te gaan of u de mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen aan uw personeel (en dga) heeft benut.
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 19.11.2020

Loonadministratie van 2020 zo optimaal mogelijk afsluiten

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar, maar ook in bijzondere jaren is het belangrijk om de loonadministratie op orde te hebben en om optimaal te profiteren van de mogelijkheden. In dit artikel daarom aandacht voor hetgeen u nu al kunt regelen.
Lees meer

Cookiebeleid