Personeel - Loonheffing, loonadministratie

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

S&O-AFDRACHTVERMINDERING - 26.09.2022

S&O-administratie luistert nauw

Om in aanmerking te komen voor S&O-afdrachtvermindering moet er aan alle voorwaarden worden voldaan.
Lees meer

WERKKOSTENREGELING - 26.09.2022

Overlijdensuitkering uit reisverzekering werkgever onbelast

De aanspraak op de reisverzekering die een werkgever afsluit voor zijn werknemer, deelt in de gerichte vrijstelling van de Wet op de loonbelasting 1964. De overlijdensuitkering aan de weduwe van de werknemer is daarom onbelast.
Lees meer

LOONHEFFINGEN - 19.09.2022

Oekraïense werknemers en loonheffingskorting

Heeft u Oekraïense werknemers in dienst? De vraag is of zij recht hebben op alle loonheffingskortingen. Als er sprake is van een tijdelijk verblijf in Nederland en er geen intentie is om zich permanent in Nederland te vestigen, dan heeft deze werknemer geen recht op het belastingdeel van de heffingskortingen, dat wil zeggen: de algemene heffings- en de arbeidskorting. Omdat de werknemer werkt op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst en de werkzaamheden in Nederland worden verricht, bestaat er wel recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Als de werknemer fiscaal inwoner van Nederland is, dan heeft hij of zij ook recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. Het vaststellen van de woonplaats in Nederland vindt plaats aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het geval en concentreert zich rond de vraag of er een persoonlijke band van duurzame aard met Nederland aanwezig is, waarbij vooral de plaats waar de partner en eventuele kinderen wonen van belang is. Tip. Voor meer informatie, zie: Oekraïense werknemers en de loonheffingskorting ( https://www.awvn.nl ). ...
Lees meer

WERKKOSTENREGELING - 19.09.2022

Nog een, ook fiscaal leuke, jaarlijkse barbecue: let op de werkkostenregeling

Stel, u wilt nog een barbecue organiseren voor uw medewerkers en hun partners. U regelt een mooie plek op uw parkeerterrein. U regelt een artiest en natuurlijk alles voor op en bij de barbecue. Wat komt er ten laste van de vrije ruimte? Tip. Omdat het parkeerterrein hoort bij de werkplek, geldt voor de artiest en de kleine consumpties, zoals de drankjes, een nihilwaardering. Daarvoor brengt u niets ten laste van de vrije ruimte. Omdat u een maaltijd aanbiedt aan uw werknemers, moet u € 3,35 (2022) bij het loon van de werknemer tellen. Voor de partner van uw werknemer telt u eveneens € 3,35 bij het loon van uw werknemer. Dat loon mag u aanwijzen voor de werkkostenregeling en valt daarmee in de vrije ruimte. In 2022 geldt voor de eerste € 400.000 een opbouw van de vrije ruimte van 1,7%. Over het bedrag boven de € 400.000 wordt het opbouwpercentage 1,18%. Als u niet in de gelukkige omstandigheid verkeert dat de barbecue op de werkplek, waaronder de parkeerplaats bij de werkplek, kan worden georganiseerd, dan zijn de kosten van het feest (inclusief de geboekte artiest á € 5.000) loon van de werknemer. U kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. In dat geval komen de kosten van het feest ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. ...
Lees meer

WERKKOSTENREGELING - 19.09.2022

Regeling geschenken onder de werkkostenregeling geactualiseerd: hoe gebruikt u dit nu?

Als u als werkgever aan uw werknemer een geschenk geeft, dan is dat altijd in het kader van de dienstbetrekking en belast loon. Waar? Niet waar! Het besluit rondom vergoedingen en verstrekkingen is geactualiseerd. Wat kunt u nu dus?
Lees meer

FIETS VAN DE ZAAK - 15.09.2022

Elektrische bakfiets fiscaal aantrekkelijk

Voor korte zakelijke ritjes kan een elektrische bakfiets een ideaal vervoermiddel zijn. Relatief goedkoop in aanschaf, een lage bijtelling en fiscale extraatjes.
Lees meer
Personeel - Loonheffing, loonadministratie

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 25.08.2022

Na het werk met uw werknemers op het terras nog iets drinken van de zaak, is dat loon?

Het is nog volop zomer en dus gaan collega’s af en toe het terras op voor een drankje of gezamenlijk hapje van de zaak. Maar hoe zit dit precies fiscaal en is dat misschien anders voor u als horecaondernemer? Wat moet u weten?
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 31.08.2022

Wel of geen dienstbetrekking, let op met modelovereenkomsten

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd waardoor duidelijkheid werd verkregen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenkomsten kennen een beperkte looptijd.
Lees meer

FISCOTIP - 15.09.2022

Zonnepanelen voor uw werknemer?

De energieprijzen rijzen de pan uit en het eind is voorlopig nog niet in zicht, als we alle berichten mogen geloven. Kunt u uw werknemer hiervoor wellicht een tegemoetkoming bieden? Eentje waarbij u ook nog eens duurzaam onderneemt?
Lees meer

Cookiebeleid