ERFRECHT - 21.09.2017

In geval van twijfel geen risico met aanvaarden erfenis!

Als er na een overlijden een onbekende schuld opduikt, kan de nalatenschap dan alsnog beneficiair worden aanvaard? Welke termijn geldt daarvoor? Wat is goed om te weten?

Geen testament. Kees overlijdt met achterlating van zijn echtgenote Anke en hun drie kinderen. Omdat Kees geen testament heeft gemaakt, is de ‘wettelijke verdeling’ van toepassing. Dat betekent dat de gehele nalatenschap (de erfenis) wordt toegedeeld aan Anke met de verplichting om alle schulden voor haar rekening te nemen.

Onbekende schuld in nalatenschap

De nalatenschap is zowel door Anke als de drie kinderen ‘zuiver aanvaard’. Tot de nalatenschap behoort een schuld aan een zorginstelling. Anke wist daar niets van. Daar kwam ze pas achter toen er een deurwaarder op de stoep stond om de schuld te innen.

Verzoek aan kantonrechter. Om te voorkomen dat ze de schuld uit haar eigen privévermogen moet voldoen, verzoekt ze de kantonrechter om een machtiging te verlenen om de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. In dat geval heeft een schuldeiser (de zorginstelling) alleen verhaal op het vermogen van de erfenis, maar niet op het privévermogen van een erfgenaam (Anke).

Niet op de hoogte. Van het bestaan van de schuld aan de zorginstelling wist Anke niets. Daarbij heeft de zorginstelling de aanmaningsbrieven naar het verkeerde adres gestuurd. Ook heeft Anke de administratie uitbesteed aan een bevriende administrateur, waardoor Anke niet op de hoogte was van de PGB-schuld. Inmiddels is deze administrateur met de noorderzon vertrokken, dus daar kan ze geen informatie meer opvragen.

Wat zegt de wet? De wet zegt dat een erfgenaam die na zuivere aanvaarding van de nalatenschap bekend wordt met een schuld van de overledene, binnen drie maanden aan de kantonrechter een machtiging kan vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Het moet dan gaan om een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Hoe oordeelt de rechter?

Op tijd. De rechter stelt vast dat Anke het verzoek heeft ingediend binnen drie maanden nadat de deurwaarder op de stoep stond. Daarmee was ze op tijd. Ook is duidelijk dat Anke niet op de hoogte was van de schuld op het moment dat zij de nalatenschap zuiver aanvaardde.

Onderzoek van administratie. De Rechtbank Midden-Nederland, 30.06.2017 (RBMNE: 2017:3261) , vindt dat Anke de schuld behoorde te kennen. Op de erfgenaam rust de verplichting om de nalatenschap af te wikkelen. Onderdeel daarvan is het betalen van alle schulden. Om te weten welke schulden er zijn, is ten minste nodig dat de erfgenaam de administratie van de overledene moet hebben onderzocht. Dat deze taak is uitbesteed aan een derde, maakt dat niet anders. Anke heeft zelf de keuze gemaakt om de administratie uit te besteden. Dat komt voor haar rekening en risico.

Ook zijn de aanmaningsbrieven niet naar het verkeerde adres gestuurd. De zorginstelling heeft een formulier waarop Kees het postadres heeft ingevuld. Daarbij is het adres van een van hun kinderen die ook (mede-)erfgenaam is. De rechter wijst het verzoek af om de nalatenschap van Kees alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Dus heeft de zorginstelling verhaal op het privévermogen van Anke om de vordering te voldoen.

De administratie van een overledene moet zorgvuldig worden doorgenomen. Is het niet mogelijk om een goed overzicht te krijgen van de schulden en de bezittingen, dan is het raadzaam om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Zo loopt u privé geen risico!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01