CONTROLE - 15.10.2019

Inspectie SZW kan hogere boetes opleggen, wat nu?

Om ongevallen te voorkomen, moet een bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak hebben. De Inspectie SZW gaat hier strenger op controleren. Wat houdt de RI&E in? Waar moet u aan voldoen?

Arbowet. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht ieder bedrijf om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Volgens die wet (art. 5 Arbowet) moet ieder bedrijf dus een RI&E opstellen en als uitvloeisel daarvan een Plan van Aanpak (PvA).

Risico’s verkleinen. Met een RI&E kan uw bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken en zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen beperken. Vervolgens zullen ook de risico’s moeten worden geëvalueerd om na te gaan hoeveel werknemers aan welke risico’s worden blootgesteld en hoelang. In een PvA wordt aangegeven welke maatregelen er worden genomen om de risico’s zo veel mogelijk te voorkomen.

Controle. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is belast met de naleving van de regels volgens de Arbowet. De inspectie doet niet alleen onderzoek na een bedrijfsongeval, maar doet ook preventieve bedrijfsbezoeken en controleert op de aanwezigheid van een RI&E en een PvA. Ontbreekt een van beide of ontbreken beiden, dan kan er een boete opgelegd worden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de bedrijven geen RI&E heeft.

Aanscherping handhaving

Tot afgelopen zomer werd er bij constatering van het ontbreken van een RI&E en een PvA ‘alleen’ een waarschuwing gegeven. Mocht bij een volgend bezoek blijken dat er nog steeds geen verbetering was aangebracht, dan werd er een boete opgelegd. De Inspectie SZW geeft nu geen waarschuwing meer, maar legt direct een boete op als de vereiste gegevens ontbreken of niet compleet zijn. Dus moeten alle risico’s in kaart zijn gebracht en er maatregelen worden genomen via een PvA.

Verhoogde boetes. De bedragen van de boetes zijn ook verhoogd. Zo wordt bij het ontbreken, bij inspectie, van een goede RI&E een boete van € 4.500 opgelegd (was € 3.000). Daaroverheen volgt er een boete voor het ontbreken van een PvA van € 3.000 (was € 750). Verder is bekend geworden dat de hoogte van het boetebedrag bij een bedrijfsongeval afhangt van de omstandigheden en de ernst van het letsel. Deze wijziging is het gevolg van een aantal recente rechterlijke uitspraken.

Zo voert u een goed arbobeleid uit

  1. Het opstellen van een RI&E en een PvA kunt u zelf doen of via inschakeling van een gecertificeerde arbodienst. Zijn er meer dan 25 medewerkers, dan moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst. Bij minder dan 26 medewerkers kunt u gebruikmaken van een erkende branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.
  2. Opstellen van de RI&E: inventariseer welke risico’s werknemers lopen, evalueer hoe groot het risico is. Stel een PvA op om risico’s aan te pakken. Toets de RI&E. Pas de maatregelen toe en evalueer de maatregelen.
  3. Om de RI&E zelf uit te voeren, gebruikt u de tools die opgezet zijn voor verschillende soorten werkzaamheden en bijbehorende risico’s. Vraag ernaar bij een arbodienst of de werkgeversorganisatie waarbij u bent aangesloten.
  4. Betrek uw medewerkers erbij en informeer deze ook over met name het PvA. Betrokken worden, zorgt voor een breder draagvlak en verkleining van de risico’s.
De Arbowet verplicht ieder bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak te hebben. De Inspectie SZW kan sinds deze zomer direct (zonder waarschuwing) hogere boetes opleggen. Volg ons vierpuntenplan en voorkom zo ongevallenrisico’s en boetes.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01