INKOMSTENBELASTING - 15.10.2019

Koopkrachtspiegeltje kabinet weer te rooskleurig?

Volgens het kabinet gaan zelfstandigen er volgend jaar gemiddeld 2% op vooruit. Maar geldt dat ook voor u en waar hangt dat van af? Wanneer gaat u er juist in koopkracht op achteruit? Hoeveel is dat dan?

Gemiddelden. Samen met de miljoenennota en het Belastingplan 2020 presenteerde het kabinet op Prinsjesdag de bijbehorende koopkrachtplaatjes. Dankzij een lastenverlichting zijn deze in grote mate positief. Het betreft echter altijd gemiddelden en dus kan uw situatie ook een stuk vervelender uitpakken. Hoe ziet dat plaatje er nu uit?

Lastenverlichting en ondernemerschap

De aangekondigde lastenverlichting ziet u vooral terug in de tarieven van box 1 en de heffingskortingen. Dat is dus ook voor u relevant, omdat de winst van zelfstandige ondernemers belast wordt in box 1. Vanaf 2020 kennen we nog maar twee tarieven, van 37,35% tot een inkomen van € 68.507 en 49,5% over het meerdere. Nu is het tarief over ruwweg de eerste € 20.000 met 36,65% iets lager, maar vanaf € 20.000 tot € 68.507 met 38,1% over een veel langer traject hoger. Boven deze grens daalt het tarief zelfs met 2,25%-punt!

Heffingskortingen? Verder worden de maximumbedragen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting flink verhoogd, van € 2.477 naar € 2.711 en van € 3.399 naar € 3.819. Dit is met name interessant voor lage inkomens, want beide kortingen worden minder bij een hoger inkomen. Zo heeft u bij een inkomen boven € 68.507 geen recht meer op de algemene heffingskorting. In hoeverre u van de verhoging van beide kortingen profiteert, is dus afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Vermindering zelfstandigenaftrek. Een deel van de genoemde lastenverlichting betalen zelfstandigen bovendien zelf via een verlaging van de zelfstandigenaftrek. De verlaging bedraagt in 2020 € 250. Die verlaging gaat de komende acht jaar door, waardoor de aftrek in 2028 op € 5.000 uitkomt en dus in totaal met € 2.280 is afgenomen.

Aftrekposten. Al jaren daalt het tarief waartegen de hypotheekrente voor de eigen woning maximaal aftrekbaar is. Dit jaar is dat nog 49%, maar volgend jaar nog maar 46%. Bovendien gaat dit percentage gelden voor bijna alle aftrekposten, zoals bijv. ziektekosten. Dit scheelt u dus 3%-punt aan aftrek voor de hypotheekrente en 5,75%-punt voor de overige aftrekposten, als dit thans bij u aftrekbaar is tegen het toptarief.

Zvw-premie. Als zelfstandige betaalt u over uw inkomen premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit jaar betaalt u 5,7% over een inkomen tot maximaal € 55.927. Volgend jaar is dit 0,25%-punt minder, oftewel: 5,45% tot een maximum van € 57.214. Dat scheelt u dus 0,25%-punt aan premie, tenzij u over een hoger inkomen premie moet betalen. Het maximum gaat van € 3.188 naar € 3.118.

Nog overige effecten?

De plannen bevatten nog andere, minder ingrijpende voorstellen, waardoor u in uw portemonnee geraakt kunt worden. Zo gaat bijv. de bijtelling voor een nieuwe elektrische auto naar 8% over een maximale cataloguswaarde van € 45.000, tegen 4% nu over een cataloguswaarde tot € 50.000. Verder valt voor een gemiddeld gezin de energierekening € 100 lager uit, maar wordt bijv. een pakje sigaretten weer € 1 duurder. Of u per saldo van uw winst volgend jaar meer of minder netto overhoudt, is dus ook goeddeels afhankelijk van uw individuele situatie. Leuker kunnen we het niet maken ...

Ook zelfstandigen gaan er in 2020 gemiddeld op vooruit, maar of dit ook voor u zo is, hangt echt wel af van individuele factoren. Met name als u een hoger inkomen met veel aftrekposten heeft, kan het koopkrachtplaatje voor u tegenvallen vanwege het lagere aftrekpercentage van 46%.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01