INKOMSTENBELASTING - 06.07.2020

Verhuurinkomsten toch belast?

Duizenden Nederlanders verhuren jaarlijks hun woning of een deel ervan. De vraag is of deze inkomsten belast zijn en zo ja, hoe? De adviseur van de Hoge Raad heeft hierover advies uitgebracht. Hoe luidt dat en wat kunt u ermee?

Particulier kamers verhuren

Met de coronacrisis nog vers op het netvlies staan we niet echt te trappelen om naar het buitenland af te reizen voor een vakantie. Gelukkig kan vakantie vieren ook goed in eigen land. Hotels en campings behoren tot de bekende mogelijkheden, maar de laatste jaren is ook een kamer of woning huren op de particuliere markt een optie. Organisaties als Airbnb draaien dan ook recordomzetten. Fiscaal speelt daarbij de vraag of deze inkomsten fiscaal ook belast zijn? Wat denkt u?

Advies advocaat-generaal. Onlangs heeft een particuliere verhuurder zijn conflict hierover met de inspecteur aan de rechter voorgelegd. Inmiddels hebben lagere rechters zich er al over uitgesproken en nu ligt de zaak bij de Hoge Raad. Voordat deze uitspraak doet, krijgt men advies van de advocaat-generaal. Dit advies verscheen onlangs (ECLI:NL:PHR:2020:438) . Wat vond de advocaat-generaal? Zijn verhuurinkomsten belast of niet?

Wat speelde er?

Oordeel lagere rechters. In de betreffende zaak ging het om inkomsten van ongeveer € 3.500 uit de verhuur van een tuinhuis dat bij een eigen woning hoorde. De rechtbank in Noord-Holland vond dat over deze inkomsten geen belasting hoefde te worden betaald. De reden is dat volgens de rechtbank alleen de verhuur van de gehele eigen woning belast is en niet van een deel ervan. In hoger beroep vindt ook het hof in Amsterdam dat de verhuurinkomsten onbelast zijn. De reden is echter een andere. Volgens het hof is het tuinhuis een ‘aanhorigheid’ van de woning en vanwege de tijdelijke verhuur ervan hoort het tuinhuis dan niet meer tot de eigen woning. Met als gevolg dus dat de inkomsten ervan niet belast zijn als inkomsten uit verhuur van de eigen woning.

Oordeel advocaat-generaal. De advocaat-generaal is om te beginnen van mening dat de verhuur van het tuinhuis niet betekent dat het tuinhuis daardoor niet meer tot de eigen woning zou behoren. Dus is er sprake van verhuur van een deel van de eigen woning. Daarom buigt hij zich over de vraag of ook de verhuur van een deel van de eigen woning belast is en niet slechts de verhuur van de gehele eigen woning. Ook dit is naar zijn mening het geval, wat is af te leiden uit de wetsgeschiedenis. De verhuurinkomsten dienen volgens de advocaat-generaal dan ook belast te zijn.

Hoeveel belasting? Verkeert u in een soortgelijke situatie en verhuurt u ook af en toe tijdelijk uw woning of een deel ervan, dan is het van belang hoeveel u over deze verhuurinkomsten aan de fiscus moet afdragen. Wettelijk is bepaald dat u 70% van de voordelen uit de verhuur moet aangeven in box 1. De verhuurinkomsten mag u wel eerst verminderen met de gemaakte kosten.

Wat te doen?

Totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld, is het nog niet duidelijk of deze verhuurinkomsten belast zijn. De Hoge Raad volgt het advies van de advocaat-generaal meestal wel, maar niet altijd. Geniet u verhuurinkomsten, dan kunt u deze het beste opgeven in uw aangifte en direct daartegen bezwaar maken zodra de inspecteur de aanslag heeft opgelegd. Zo stelt u uw rechten veilig als de Hoge Raad zou oordelen dat de verhuurinkomsten toch onbelast zijn. Houd er wel rekening mee dat de inspecteur uw aangifte ook kan aanhouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

De adviseur van de Hoge Raad acht inkomsten uit tijdelijke verhuur van een deel van uw woning belast. Als u zulke inkomsten opgeeft, is het belangrijk uw rechten veilig te stellen door bezwaar te maken zodra de aanslag is opgelegd. Download ons model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01