Financieel en bankzaken - Leningen en kredieten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 10.06.2024

Overlijdensuitkering werknemer belast als inkomen?

Tal van werkgevers betalen een overlijdensuitkering uit aan de nabestaanden van een werknemer bij diens overlijden. Maar is een dergelijke uitkering belast of niet, en zo ja, met loon- of erfbelasting? Wat is hierover onlangs beslist?
Lees meer

AFTREKPOSTEN - 10.06.2024

Extra zorgkosten tijdens vakantie aftrekbaar?

Kosten verplegend personeel? Omdat er over de vraag of extra zorgkosten tijdens een vakantie aftrekbaar zijn veel onduidelijkheid bestond, heeft de Belastingdienst via een kennisgroep hierover een standpunt gepubliceerd (KG:202:2024:10) . Daarbij is er uitgegaan van de extra kosten van begeleidend verplegend personeel tijdens een collectieve vakantie en van overige bijkomende kosten, zoals verzekeringen, vakantiegeld en busvervoer. Er is van uitgegaan dat de verpleging plaatsvindt op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Dit hangt samen met het verblijf in een Wlz-instelling. De Belastingdienst komt tot de conclusie dat de salariskosten, maar ook de verblijfkosten die worden doorberekend aan de patiënt, voor aftrek in aanmerking komen. Dat geldt niet voor de bijkomende kosten of een eventuele eigen bijdrage inzake de Wlz of Wmo. Of de kosten ook tot aftrek leiden, is nog afhankelijk van de vraag of de drempel inzake aftrekbare zorgkosten wordt overschreden. Belastingplichtigen kunnen een bepaald basisbedrag aan zorgkosten namelijk niet in aftrek brengen, waarbij dit bedrag afhankelijk is van het inkomen. ...
Lees meer

ERFBELASTING - 10.06.2024

Erfenis aanvaarden, wat zijn de fiscale gevolgen?

Zijn de bezittingen bij het erven groter dan de schulden, dan komt de erfbelasting om de hoek kijken. Wat moet u daarom weten als u een erfenis aanvaardt?
Lees meer

SCHENKBELASTING - 10.06.2024

Wanneer is er sprake van een schenking voor de schenkbelasting?

Het is van belang om te weten of een rechtshandeling kwalificeert als schenking. In dat geval is er immers schenkbelasting verschuldigd. Hoe zit dat?
Lees meer

ENERGIE - 13.05.2024

Ondernemer betaalt salderingsregeling zonnepanelen

Wie zonnepanelen heeft, hoeft voorlopig niet te salderen. Dat is goed nieuws. Minder goed is dat het MKB, samen met hogere inkomens, de rekening betaalt. Wat merkt u daarvan en wat kost het u? MKB de klos. Bezitters van zonnepanelen kunnen voorlopig nog alle door hen opgewekte energie verrekenen met de door hen verbruikte energie. De voorgestelde wijziging hiervan is niet geaccepteerd door de Eerste Kamer. Omdat bezuinigen het kabinet niet bepaald makkelijk af gaat, moet de rekening op anderen verhaald worden. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat MKB-ondernemers waarvan de winst belast wordt in de inkomstenbelasting en de hogere inkomens, de klos zijn. Maar hoe? ...
Lees meer

ERFBELASTING - 15.04.2024

Erfbelasting besparen door opvullegaat

Het voorkomen of beperken van de heffing van erfbelasting is een belangrijke reden om een testament op te stellen. Maar dat kan ook met een opvullegaat. Wat zijn de fiscale voordelen?
Lees meer
Financieel en bankzaken - Leningen en kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

EIGEN WONING - 15.04.2024

Fiscaal verschil bouw- en verbouwdepot

Als u een nieuwbouwwoning koopt of een bestaande woning gaat verbouwen, wordt er vaak gewerkt met een bouw- of verbouwdepot. Wat is het fiscaal verschil?
Lees meer

ERFBELASTING - 15.04.2024

Erfbelasting besparen door opvullegaat

Het voorkomen of beperken van de heffing van erfbelasting is een belangrijke reden om een testament op te stellen. Maar dat kan ook met een opvullegaat. Wat zijn de fiscale voordelen?
Lees meer

ENERGIE - 13.05.2024

Ondernemer betaalt salderingsregeling zonnepanelen

Wie zonnepanelen heeft, hoeft voorlopig niet te salderen. Dat is goed nieuws. Minder goed is dat het MKB, samen met hogere inkomens, de rekening betaalt. Wat merkt u daarvan en wat kost het u? MKB de klos. Bezitters van zonnepanelen kunnen voorlopig nog alle door hen opgewekte energie verrekenen met de door hen verbruikte energie. De voorgestelde wijziging hiervan is niet geaccepteerd door de Eerste Kamer. Omdat bezuinigen het kabinet niet bepaald makkelijk af gaat, moet de rekening op anderen verhaald worden. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat MKB-ondernemers waarvan de winst belast wordt in de inkomstenbelasting en de hogere inkomens, de klos zijn. Maar hoe? ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid