Financieel en bankzaken - Leningen en kredieten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OUDEDAGSVOORZIENING - 05.06.2023

Wanneer minder revisierente bij afkoop lijfrente?

Als u een lijfrente voortijdig afkoopt, moet u revisierente betalen aan de Belastingdienst. Vastgelegd wordt dat dit onder bepaalde omstandigheden kan komen te vervallen. Maar wanneer is dit en waar moet u dan goed op letten?
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 05.06.2023

Meer fiscale ruimte voor lijfrentestortingen, profiteer van de voordelen van een bancaire lijfrente

Als u een pensioentekort heeft, mag u dit aanvullen via lijfrentestortingen. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en worden na uw pensionering uiteindelijk weer belast. Het aankomende Pensioenakkoord verruimt de mogelijkheden hiertoe flink.
Lees meer

SCHENKEN - 05.06.2023

Wanneer schenking des doods?

Via schenkingen kunt u uw vermogen nog voor uw dood verminderen. Voor een schenking des doods gelden echter wel voorwaarden. Wat verstaan we hieronder en waarom moet u hier rekening mee houden? Minder erfbelasting. Als u een deel van uw vermogen wegschenkt, betalen uw erfgenamen later minder erfbelasting. Ze betalen dan weliswaar wel schenkbelasting, maar door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen kan dit goeddeels worden voorkomen. Ook zogenaamde ‘schenkingen des doods’ kunnen leiden tot minder te betalen erfbelasting, maar dan moet u wel voldoen aan de voorwaarden. ...
Lees meer

FINANCIERING - 30.05.2023

Financier focust bij kredietaanvraag steeds meer op CSRD en ESG. Bent u voldoende risicomijdend geëngageerd?

Als u een financiering nodig heeft, is er steeds meer aandacht voor CSRD- en ESG-risico’s die uw onderneming loopt. Wat moet u weten?
Lees meer

FINANCIERING - 15.05.2023

Het borgstellingskrediet (BMKB) als uw zekerheden even tekortschieten?

Het borgstellingskrediet (BMKB) is er voor ondernemingen die een financieringsbehoefte hebben, maar hiervoor niet voldoende zekerheden kunnen bieden. Per 1 juli 2023 zijn er enkele wijzigingen. Kunt u hiervan profiteren?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 09.05.2023

Wanneer zijn uw eigen studiekosten aftrekbaar?

Tot 1 januari 2022 had u als ondernemer de keuze om studiekosten ten laste van de winst te brengen of deze als persoonsgebonden aftrek ten laste van uw inkomen te brengen. Deze laatste aftrekpost is vervangen door het STAP-budget.
Lees meer
Financieel en bankzaken - Leningen en kredieten

Meest gelezen tips & adviezen

ERF- EN SCHENKBELASTING - 17.04.2023

Kindsdeel erfenis ouder niet zomaar eerder uitbetalen

Bij overlijden van een van de ouders hebben de kinderen recht op hun kindsdeel. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Als men dit kindsdeel eerder wil uitbetalen, kan dat vervelende gevolgen hebben.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.03.2023

Staat u borg voor uw BV?

Veel startende ondernemers ontkomen er niet aan om bij het afsluiten van een financiering ook privé borg te staan. Maar als uw onderneming zich inmiddels een stuk verder heeft ontwikkeld, is dit wellicht een goed moment om de borg te beëindigen.
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 09.05.2023

Wanneer zijn uw eigen studiekosten aftrekbaar?

Tot 1 januari 2022 had u als ondernemer de keuze om studiekosten ten laste van de winst te brengen of deze als persoonsgebonden aftrek ten laste van uw inkomen te brengen. Deze laatste aftrekpost is vervangen door het STAP-budget.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid