BTW - 24.03.2021

Hoe zat het ook alweer met de btw-vrijstelling?

Het is alweer jaren geleden dat de btw-regels voor de vrijstelling voor medici en paramedici gewijzigd zijn. Toch zijn er hier bij beroepsbeoefenaren nog veel vragen over, zoals de vraag hoe u hiervoor een aanvraag indient.

Lezersvraag. Een lezer stelde ons onlangs de vraag hoe hij als paramedisch beroepsbeoefenaar een aanvraag kon indienen voor de btw-vrijstelling. Deze vraag betreft meer medische en paramedische beroepsbeoefenaren, daarom besteden we daar graag aandacht aan.

Wettelijke vrijstelling

Geen aparte aanvraag. Anders dan er vaak wordt verondersteld, hoeft er geen aparte aanvraag te worden gedaan voor de btw-vrijstelling. De vrijstelling van btw vloeit namelijk rechtstreeks voort uit de wet, daar komt geen aanvraag aan te pas.

De prestaties, niet de persoon. Een tweede misverstand is dat de ondernemer als persoon of beter gezegd als (para)medisch beroepsbeoefenaar, is vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt echter niet voor de persoon van de (para)medisch beroepsbeoefenaar, maar voor de door hem verrichte prestaties. Bij deze vrijstelling speelt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) een belangrijke rol. In het hiernavolgende schetsen wij kort de hoofdlijnen van de btw-vrijstelling.

Wel of geen BIG-registratie?

BIG. Voor de toepassing van de vrijstelling moet onderscheid worden gemaakt tussen BIG-geregistreerde en niet BIG-geregistreerde (para)medici.

Gericht op gezondheid. Diensten van BIG-geregistreerde (para)medici zijn vrijgesteld als ze gericht zijn op het beschermen, het in stand houden of het herstellen van de gezondheid van de mens.

Eén prestatie. Wordt een deel van de dienst verricht door een niet-medicus, dan is de vrijstelling toch van toepassing als dit onderdeel essentieel is voor de behandeling. Het splitsen van de rekening in een belast en een vrijgesteld deel is onnodig.

De schoenmaker en de leest …

Binnen deskundigengebied . De vrijstelling is van toepassing op verrichtingen die behoren tot de deskundigheid van de medicus volgens de Wet BIG. Voor artsen is deze omschrijving ruim, zodat ook alternatieve handelingen door artsen (bijv. acupunctuur) onder de vrijstelling vallen.

Buiten deskundigengebied. Valt een verrichting buiten het deskundigengebied, dan moet de medicus aantonen dat de verrichting van hetzelfde kwaliteitsniveau is. Dit kan bijv. aan de hand van gevolgde opleidingen op het vakgebied.

Niet BIG-geregistreerd

Gelijkwaardig kwaliteitsniveau. Ook verrichtingen van niet BIG-geregistreerde (para)medici kunnen vrijgesteld zijn.

Vereisten. De dienst moet gericht zijn op het beschermen, het in stand houden of het herstellen van de gezondheid van de mens en moet van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn.

Hoe aantonen? Dit kan blijken uit diploma’s of kennis en ervaring. Men moet in ieder geval beschikken over voldoende medische en psychosociale basiskennis.

Goed om te weten

Geen aangifte. Levert u alleen vrijgestelde diensten, dan hoeft u ook geen aangifte voor de btw te doen. U hoeft ook geen btw-administratie te voeren. Wel moet uit de administratie blijken dat u terecht de vrijstelling toepast.

De btw-vrijstelling gaat niet over u als (para)medicus, maar over de prestatie die u verricht. De diensten van BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren en van sommige niet BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren zijn op grond van de wet vrijgesteld van btw. Daar hoeft u geen aanvraag voor te doen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01