Recht - Incasso

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 05.06.2023

Btw-vrijstelling (para)medische diensten

Gewijzigd besluit. Het besluit over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten is gewijzigd. Het nieuwe onderdeel 4.1 verduidelijkt hoe medische beroepsbeoefenaren die niet onder het bereik van de BIG vallen en Wet BIG-beroepsbeoefenaren die zich buiten hun deskundigheidsgebied bezighouden met gezondheidskundige verzorging van de mens, soms toch de btw-vrijstelling mogen toepassen op hun diensten. ...
Lees meer

INCASSO - 02.06.2023

Kleine facturen blijven onbetaald, wat doen om toch uw geld te krijgen?

Uw onderneming draait prima, uw klanten betalen goed. Toch blijven er elk jaar weer enkele kleine facturen waarvan het bedrag onder de € 500 is, openstaan. Wat kunt u doen om alsnog uw geld te krijgen?
Lees meer

ADMINISTRATIE - 06.04.2023

Uw zakelijke klant stopt met zijn bedrijf, maar wat met de rekeningen die hij nog aan u moet betalen?

U levert al jaren luxe borrelhapjes aan een collega-ondernemer, zodat hij deze zelf niet hoeft te maken. Nu hoort u dat hij stopt met zijn zaak vanwege personeelstekort en omdat hij de rekeningen niet meer kan betalen. Hoe komt u aan uw geld?
Lees meer

DEBITEUREN - 18.10.2022

Verklein het risico op wanbetalingen van debiteuren

Volgens onderzoek zagen zelfstandig ondernemers de afgelopen zes maanden het aantal wanbetalingen verdubbelen. De verwachting is dat dit niet zal verminderen. Hoe bereidt u zich hierop voor?
Lees meer

PROCEDURE - 30.06.2022

Klant failliet: hoe krijgt u alsnog uw geld?

Als een klant een factuur nog niet betaald heeft en dan failliet wordt verklaard, dan is er nog een kans dat u toch uw geld of een deel daarvan kunt krijgen. Hoe zit dat? Meld u bij de curator. Geef aan de curator door dat u nog geld van het failliete bedrijf krijgt. Tip.  In het insolventieregister staat de uitspraak over het faillissement. Daar vindt u ook wie de betreffende curator is ( https://bit.ly/3H8sUIq ). Zit er nog geld in de onderneming, dan worden daarvan de schuldeisers betaald. Dat gaat in een bepaalde volgorde: ...
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 14.06.2022

Rechter: geen retentierecht voor onderaannemer

Met een retentierecht kan afgifte van een zaak worden opgeschort tot de vordering is voldaan. Daarvoor moet de feitelijke macht over de zaak worden uitgeoefend. Wat wordt daarmee bedoeld? Hoe zit dat met een onroerende zaak?
Lees meer
Recht - Incasso

Meest gelezen tips & adviezen

ADMINISTRATIE - 06.04.2023

Uw zakelijke klant stopt met zijn bedrijf, maar wat met de rekeningen die hij nog aan u moet betalen?

U levert al jaren luxe borrelhapjes aan een collega-ondernemer, zodat hij deze zelf niet hoeft te maken. Nu hoort u dat hij stopt met zijn zaak vanwege personeelstekort en omdat hij de rekeningen niet meer kan betalen. Hoe komt u aan uw geld?
Lees meer

INCASSO - 02.06.2023

Kleine facturen blijven onbetaald, wat doen om toch uw geld te krijgen?

Uw onderneming draait prima, uw klanten betalen goed. Toch blijven er elk jaar weer enkele kleine facturen waarvan het bedrag onder de € 500 is, openstaan. Wat kunt u doen om alsnog uw geld te krijgen?
Lees meer

BELASTINGEN - 05.06.2023

Btw-vrijstelling (para)medische diensten

Gewijzigd besluit. Het besluit over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten is gewijzigd. Het nieuwe onderdeel 4.1 verduidelijkt hoe medische beroepsbeoefenaren die niet onder het bereik van de BIG vallen en Wet BIG-beroepsbeoefenaren die zich buiten hun deskundigheidsgebied bezighouden met gezondheidskundige verzorging van de mens, soms toch de btw-vrijstelling mogen toepassen op hun diensten. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid