OPLEIDINGEN - 08.06.2021

STAP-budget vervangt scholingsaftrek per 1 januari 2022

Waarschijnlijk wordt de scholingsaftrek voor uw werknemers per 1 januari 2022 vervangen door het STAP-budget. We brengen u nu al op de hoogte, zodat u er in de persoonlijke ontwikkelplannen, e.d. tijdig rekening mee kunt houden.

Het STAP-budget

Stimulans Arbeidsmarktpositie. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie en is in het leven geroepen om werkenden en werkzoekenden te helpen om een beter positie te creëren op de arbeidsmarkt. Met het geld, eenmaal per jaar maximaal € 1.000, kan men een opleiding of training volgen of een cursus of traject Ervaringscertificaat behalen (EVC - https://www.ervaringscertificaat.nl ).

Meer kansen. De overheid denkt dat werknemers en werkzoekenden zo meer kans hebben om hun baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden. Tip.  Zet als werkgever het STAP-budget actief in om werknemers bij te scholen, om bij te blijven of om bijv. werknemers met een zwaar beroep om te scholen naar een ander beroep.

Hoe werkt het in de praktijk?

Werkenden en werkzoekenden kunnen zelf bij het UWV het STAP-budget aanvragen. Als het bedrag wordt goedgekeurd, gaat het geld rechtstreeks naar de opleider. Let op.  Het is dus zaak om een STAP-gecertificeerd opleider te kiezen. Desgewenst kunt u daar uw werknemers mee helpen. Tip.  De Dienst Uitvoering Onderwijs van de overheid (DUO - https://duo.nl ) houdt een register bij met opleidingen en EVC-trajecten waarvoor men een STAP-budget kan aanvragen.

Op is op. Waarschijnlijk zal het totale budget voor 2022 € 200 miljoen bedragen. Verwacht wordt dat 200.000 tot 300.000 mensen eraan kunnen deelnemen.

Maar dit is nog niet zeker. Maar, zoals gezegd, het gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2022, maar het is pas 100% zeker als het door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Vanwege het beperkt aantal inschrijfmogelijkheden is het slim om hier al vroegtijdig rekening mee te houden.

Ook voor persoonlijk ontwikkeladvies

Loopbaanadvies. Weet de werknemer (nog) niet waar hij/zij zich verder in wil ontwikkelen, dan kan het STAP-budget ook worden gebruikt voor een loopbaanadvies. Zo’n advies bestaat uit minimaal vier ontwikkeladviesgesprekken en onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

  • een situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven;
  • competenties, kwaliteiten, vaardigheden, eisen betreffende arbeidsuren, reistijd, e.d.;
  • een toekomstoriëntatie; en
  • advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele gevolgen.

Meer informatie en de voorwaarden voor een dergelijk traject vindt u op de website Hoe werkt Nederland ( https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen/loopbaanadvies ).

Tijdens de komende POP-gesprekken

Veel werkgevers bieden hun werknemers een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) aan om zich verder te ontwikkelen. Dat kan dienen voor zowel binnen als buiten het bedrijf. Neem tijdens de komende POP-gesprekken de mogelijkheden van het STAP-budget alvast mee. Gebruik voor het POP-gesprek eventueel onze checklist.

Het nieuwe STAP-budget (€ 1.000) vervangt de scholingsaftrek en gaat waarschijnlijk per 01.01.2022 in. Bespreek tijdig met uw werknemers de mogelijkheden voor een opleiding, cursus, EVC-certificaat of loopbaanadviestraject, want het totale budget is beperkt en wie het eerst komt, het eerst maalt.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01