Personeel - Arbeidsovereenkomst

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSOVEREENKOMST - 17.12.2020

De mogelijkheden van het geheimhoudingsbeding

Misschien heeft u het standaard in uw arbeidsovereenkomsten opgenomen en kijkt u er verder niet of nauwelijks naar om. Maar wat als u een beroep op het beding wilt doen, tot hoever reikt die geheimhouding dan? Wat zei de rechter?
Lees meer

ZZP’ERS - 17.12.2020

Aanpak schijnzelfstandigheid zzp’ers opnieuw uitgesteld

Minister Koolmees van SZW en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hebben in een tweetal brieven de Tweede Kamer bijgepraat over de stand van zaken van de handhaving van de regels voor de bestrijding van schijnconstructies. Wat speelt er?
Lees meer

IN DIENST NEMEN - 04.12.2020

Gedetacheerde werknemer in dienst nemen?

Stel, u heeft een werknemer via een ander ingehuurd. De werknemer doet zijn werk goed en er is een klik. U wilt deze werknemer, na afloop van de zogenoemde ‘detachering’, graag in dienst nemen. Mag dat zomaar?
Lees meer

ARBEIDSCONTRACT - 20.11.2020

Maak heldere afspraken met zzp’ers

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de beoordeling van contracten met zzp’ers. Deze kan ook gevolgen hebben voor uw praktijk. Wat speelde er?
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 20.11.2020

Werknemers met lage lonen, 1.248 uur werken

Lage-inkomensvoordeel. Zijn er werknemers met het minimumloon of iets daarboven, dan heeft u als werkgever recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV). U krijgt de tegemoetkoming als uw werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en nog niet de AOW-leeftijd heeft. Ook moet de werknemer in 2020 minstens 1.248 verloonde uren hebben. Hieronder vallen alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarin niet gewerkt wordt, zoals betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren. ...
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 15.09.2020

Gewijzigde of nieuwe arbeidsovereenkomst?

Uw werknemer heeft aangegeven minder uren te willen werken. U heeft daarmee ingestemd. Is het nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen of is een aanhangsel met wijzigingen van de huidige arbeidsovereenkomst voldoende?
Lees meer
Personeel - Arbeidsovereenkomst

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSCONTRACT - 20.11.2020

Maak heldere afspraken met zzp’ers

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de beoordeling van contracten met zzp’ers. Deze kan ook gevolgen hebben voor uw praktijk. Wat speelde er?
Lees meer

IN DIENST NEMEN - 04.12.2020

Gedetacheerde werknemer in dienst nemen?

Stel, u heeft een werknemer via een ander ingehuurd. De werknemer doet zijn werk goed en er is een klik. U wilt deze werknemer, na afloop van de zogenoemde ‘detachering’, graag in dienst nemen. Mag dat zomaar?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 17.12.2020

De mogelijkheden van het geheimhoudingsbeding

Misschien heeft u het standaard in uw arbeidsovereenkomsten opgenomen en kijkt u er verder niet of nauwelijks naar om. Maar wat als u een beroep op het beding wilt doen, tot hoever reikt die geheimhouding dan? Wat zei de rechter?
Lees meer

Cookiebeleid