GOED OM TE WETEN - 20.10.2005

Verlies sneller verrekend

Stel, uit de onlangs ingediende aangifte vennootschapsbelasting over 2004 blijkt een fiscaal verlies. Het verlies van 2004 kunt u op grond van de normale verliesregeling terugwentelen naar de jaren 2001, 2002 en 2003 (carry back). Op die manier kunt u de per saldo ‘te veel’ betaalde vennootschapsbelasting over die jaren terugkrijgen.

Voorlopige verliesverrekening. Tot op heden moest u daar geruime tijd op wachten. In de wet is namelijk bepaald dat de Belastingdienst pas een voorlopige verliesverrekening mag verlenen, nadat zes maanden zijn verstreken na de kalendermaand waarin de aangifte over het verliesjaar is ingediend.

Was u er snel bij en heeft u de aangifte over 2004 ingediend vóór 1 juni 2005 (de termijn waarbinnen u geacht wordt aangifte te doen), dan is die zesmaandstermijn toch pas ingegaan op 1 juni. Dat betekent dus dat u lang op de belastingteruggave moet wachten, terwijl u die centen wellicht o zo hard nodig heeft.

Goed nieuws. Onlangs is echter via een intern bericht binnen de Belastingdienst besloten om de belastingplichtigen tegemoet te komen en in alle gevallen waarin men recht heeft op een (voorlopige) carry back ter­­zake van een verlies, deze zo snel mogelijk te verlenen. Daarbij hoeft de Belastingdienst dus niet langer rekening te houden met de wettelijke zesmaandstermijn. Waarschijnlijk wordt deze termijn binnenkort ook uit de wettekst geschrapt.

Indien u uw ‘verlies’aangifte vennootschapsbelasting indient, verzoek dan in een aparte brief om directe, voorlopige verrekening van dat verlies. Verwijs daarbij naar de interne richtlijn van de Belastingdienst.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01