Belastingen en Belastingdienst - Belaste winst en aftrekbare kosten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

MAATSCHAP - 07.11.2023

De arbeidsvergoeding van een vennoot of maatschapslid

Er is tegengestelde rechtspraak over de vraag of het fiscaal mogelijk is om binnen een Vof een vergoeding voor arbeid toe te kennen die hoger is dan het vennootschapsresultaat. Daardoor zou er een verlies bij de andere vennoten ontstaan.
Lees meer

INVESTERINGSSUBSIDIE - 07.11.2023

WBSO-subsidie bij investeringen ook voor kleine ondernemers in 2024

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee u ook als kleine ondernemer uw kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kunt verlagen. Ook in 2024? Lees verder ...
Lees meer

FISCALE WINST - 07.11.2023

Maximaal profiteren van de investeringsaftrek bij een samenwerkingsverband

In 2021 is de wetgeving aangepast ten aanzien van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bij een samenwerkingsverband. Hierdoor kan er minder KIA geclaimd worden. Maar er zijn nog mogelijkheden om aanspraak te maken op meer KIA.
Lees meer

INVESTEREN - 11.10.2023

Energiebesparende investeringen naar voren halen?

In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om het percentage van de Energie-investeringsaftrek per 1 januari 2024 te verlagen van 45,5 naar 40%.
Lees meer

FISCALE WINST - 11.10.2023

Wanneer kunt u een planschadevergoeding krijgen?

Als ondernemer verzekert u vanzelfsprekend diverse bedrijfsrisico’s. Afhankelijk van polis- en algemene voorwaarden kan er bij schade een uitkering volgen. Echter bijv. schade vanwege overheidshandelen zal niet snel extern verzekerd kunnen worden.
Lees meer

AFSCHRIJVEN - 10.10.2023

Beperking afschrijving gebouw (inkomstenbelasting)

Werkt u met een eenmanszaak, maatschap of Vof, dan geldt er een soepelere afschrijvingsregel voor gebouwen. Het plan is om deze uitzondering af te schaffen. Wat houdt dit in?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Belaste winst en aftrekbare kosten

Meest gelezen tips & adviezen

VERMOGENSETIKETTERING - 26.09.2023

Mag de auto wel op de zaak?

De vraag die aan de keuze voor een auto van de zaak of een privéauto voorafgaat, heeft te maken met de vermogensetikettering. Over het antwoord op deze vraag heeft de Hoge Raad nieuws te melden.
Lees meer

MAATSCHAP - 07.11.2023

De arbeidsvergoeding van een vennoot of maatschapslid

Er is tegengestelde rechtspraak over de vraag of het fiscaal mogelijk is om binnen een Vof een vergoeding voor arbeid toe te kennen die hoger is dan het vennootschapsresultaat. Daardoor zou er een verlies bij de andere vennoten ontstaan.
Lees meer

AFSCHRIJVEN - 10.10.2023

Beperking afschrijving gebouw (inkomstenbelasting)

Werkt u met een eenmanszaak, maatschap of Vof, dan geldt er een soepelere afschrijvingsregel voor gebouwen. Het plan is om deze uitzondering af te schaffen. Wat houdt dit in?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid