Belastingen en Belastingdienst - Belaste winst en aftrekbare kosten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

INVESTEREN - 26.05.2023

Energiebesparende investeringen naar voren halen

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd om vanaf 2024 het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel te verlagen. Ook het plafond van het maximaal investeringsbedrag wordt verlaagd.
Lees meer

AUTO - 15.05.2023

Fiscale voordelen elektrische bestelauto optimaal benutten

De fiscale stimulering van elektrische personenauto’s is nog slechts minimaal. Deze subsidiëring heeft zijn werk gedaan. Voor elektrische bestelauto’s bestaan er echter nog wel veel fiscale stimulansen. Houd wel de voorwaarden goed in de gaten.
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 09.05.2023

Wanneer zijn uw eigen studiekosten aftrekbaar?

Tot 1 januari 2022 had u als ondernemer de keuze om studiekosten ten laste van de winst te brengen of deze als persoonsgebonden aftrek ten laste van uw inkomen te brengen. Deze laatste aftrekpost is vervangen door het STAP-budget.
Lees meer

INVESTEREN - 09.05.2023

Subsidie als u investeert in digitalisering

Stel, u wilt investeren in digitale mogelijkheden om winstgevender en efficiënter te ondernemen. Wist u dat u de kosten kunt drukken met subsidie daarvoor?
Lees meer

GOODWILL - 01.05.2023

Boete van 25% wegens grove schuld

Het ten onrechte toepassen van een afschrijvingstermijn van drie jaar voor goodwill door een gepensioneerde accountant is grove schuld.
Lees meer

ONDERNEMERSAFTREK - 01.05.2023

Het belang van een goede urenadministratie

Een IB-ondernemer kan aanspraak maken op de ondernemersaftrek. Daarvoor is het van belang dat de ondernemer aan het urencriterium voldoet: dat is zijn toegangsbewijs tot de ondernemersaftrek.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Belaste winst en aftrekbare kosten

Meest gelezen tips & adviezen

KOSTENAFTREK - 09.03.2023

Zakelijke kosten aftrekken met een privékarakter in 2023

Zoals u weet, mogen zakelijke kosten waaraan een privévoordeel kleeft, niet voor 100% afgetrokken worden. Hiervoor bestaat de zogenaamde ‘regeling aftrekbeperking gemengde kosten’. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

FISCALE WINST - 13.03.2023

Maximale aftrek van gemengde kosten in 2023

Zoals bekend, zijn zogenaamde ‘gemengde kosten’, die naast een zakelijk karakter ook een privé-element in zich hebben, slechts gedeeltelijk aftrekbaar van uw winst. Het vaste correctiebedrag hiervoor is voor 2023 wederom gestegen.
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 09.03.2023

Horecabedrijf gekort op de NOW door daling loonsom is onterecht, vindt de rechter

Veel horecaondernemers hebben gedurende de coronacrisis gebruikgemaakt van de NOW. Werd u hierop gekort door daling van de loonsom buiten uw schuld?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid