Belastingen en Belastingdienst - Belaste winst en aftrekbare kosten

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

FISCALE WINST - 12.01.2021

Energie- en Milieu-investeringsaftrek in 2021

De Milieu- en Energielijst 2021 zijn gepubliceerd. Daarin staan investeringen vermeld die duurzaam/milieubesparend zijn en in aanmerking komen voor extra belastingaftrek.
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 12.01.2021

Coronacrisis en herinvesteringsreserve

Termijn herinvestering. De bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinst kan onder voorwaarden worden opgenomen in een herinvesteringsreserve (HIR). Vervolgens moet er een nieuwe investering worden gedaan (herinvestering). Als deze herinvestering nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de HIR uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen. Dus een HIR uit 2017 moet tot een herinvestering in 2020 hebben geleid. ...
Lees meer

INVESTERINGSAFTREK - 12.01.2021

Extra Energie- en Milieu-investeringsaftrek in 2021

De overheid houdt het investeren in energie en milieu ook in 2021 hoog in het vaandel. Daarom gelden er per 01.01.2021 weer nieuwe lijsten met investeringsmiddelen waarop u forse winstaftrekken geniet. Hoe profiteert u maximaal?
Lees meer

VOORZIENINGEN - 17.12.2020

Voorzieningen: geredekanscriterium

Voorzieningen zijn - anders dan schulden - geen juridisch afdwingbare verplichtingen. Het zijn toekomstige uitgaven (of verliezen) waarvan onzeker is of zij zich zullen voordoen, maar die wel toerekenbaar zijn aan het betreffende jaar.
Lees meer

VERMOGENSETIKETTERING - 17.12.2020

Heretikettering huurrecht tot ondernemingsvermogen

Ondernemers krijgen vaak te maken met de vraag of zij een bepaalde investering tot het privévermogen of tot het ondernemingsvermogen moeten rekenen.
Lees meer

FISCOTIP - 15.12.2020

Sponsoring dure hobby met een zakelijk tintje

In economisch zware tijden zijn dure hobby’s soms nauwelijks te betalen. Is er echter een zakelijk belang, dan kunt u de Belastingdienst laten meebetalen. Door een goede onderbouwing van de kosten van sponsoring voorkomt u dat deze geschrapt worden.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Belaste winst en aftrekbare kosten

Meest gelezen tips & adviezen

INKOMSTENBELASTING - 09.12.2020

Aftrekposten in 2021 verder beperkt, nu actie ondernemen?

Vanaf 2021 wordt het maximale aftrekpercentage van de meeste aftrekposten verder beperkt. Welke posten betreft het, wat scheelt dat nu in uw portemonnee en hoe kunt u er nu nog op inspelen?
Lees meer

FISCOTIP - 15.12.2020

Sponsoring dure hobby met een zakelijk tintje

In economisch zware tijden zijn dure hobby’s soms nauwelijks te betalen. Is er echter een zakelijk belang, dan kunt u de Belastingdienst laten meebetalen. Door een goede onderbouwing van de kosten van sponsoring voorkomt u dat deze geschrapt worden.
Lees meer

BELASTINGAFTREKPOST - 23.11.2020

Vergeet uw fiscale giftenaftrek niet!

Stel, u overweegt om giften te doen of heeft dat dit jaar al gedaan. Hoe kunt u dan een belastingaftrekpost benutten? Welke fiscale voorwaarden zijn belangrijk om te weten?
Lees meer

Cookiebeleid