ZELFSTANDIGE - 20.06.2006

U wilt wel versterking uit Polen?

U heeft er vast al over gelezen: het beperkt openstellen van onze grenzen voor Poolse arbeiders. Poolse zelfstandigen (ZZP’ers) hoeven daar echter niet op te wachten, zij kunnen zo bij u aan de slag. Waar moet u wel op letten?

Hulp uit Polen. Poolse zelfstandigen (ZZP’ers) hoeven niet te wachten op het openstellen van onze grenzen. Zij hoeven niet over een tewerkstellingsvergunning te beschikken om in Nederland aan de slag te gaan. Ook vallen zij niet onder de cao-bepalingen en het wettelijk minimumloon. Waar moet u wel op bedacht zijn?

Voorkom verkapte dienstbetrekking

Inhuren van een Poolse ZZP’er is echter niet zonder risico’s. Met name in de bouw en tuinbouw wordt vaak betwijfeld of een ZZP’er wel een echte zelfstandige is. Vaak is er sprake van een verkapte dienstbetrekking waarvoor een tewerkstellingsvergunning vereist is, maar waarvoor ook loon- en premieheffing moet worden ingehouden en afgedragen.

Let op. De arbeidsinspectie controleert daarop en kan u een boete opleggen van max. € 8.000,- per illegaal tewerkgestelde werknemer. De Belastingdienst zal daarnaast de niet-afgedragen loonheffingen en premies op u gaan verhalen.

Overtuig u van de zelfstandigheid. Wilt u geen enkel risico lopen, dan moet u dus wel heel zeker weten dat u ook echt te maken heeft met een Poolse zelfstandige. Let op. Dat de Pool ingeschreven staat in de Poolse of Nederlandse Kamer van Koophandel vormt een aanwijzing, maar is zeker niet voldoende. U heeft daar meer voor nodig!

Bemiddelingsbureau. Vanuit de praktijk komen er signalen dat veel Poolse ZZP’ers eigenlijk werken voor detacherings-, uitzend- of bemiddelingsbureaus. Het zijn feitelijk geen zelfstandigen, maar zij proberen met een truc om onrechtmatig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen werken. Zowel de arbeidsinspectie als de Belastingdienst controleren hierop.

Zelf beoordelen! Als u gebruik wilt maken van Poolse ZZP’ers zult u zelf moeten beoordelen of zij ook daadwerkelijk zelfstandige zijn, en bewijzen moeten kunnen overleggen aan de arbeidsinspectie en/of Belastingdienst. Het is vaak lastig om die bewijzen te leveren. Daarbij komt nog dat er nog wel eens een bemiddelingsbureau zit tussen het Nederlandse bedrijf en de Pool die de factuur stuurt. Voor zowel de arbeidsinspectie als de Belastingdienst is dit een signaal dat het wel eens ‘fout zou kunnen zitten’. Hoe pakt u dit dan aan?

Wanneer is de Pool zelfstandig?

Om te beoordelen of iemand zelfstandige is, is voor Nederlandse situaties de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in het leven geroepen. Alleen belastingplichtigen die in Nederland wonen kunnen een VAR aanvragen. Poolse zelfstandigen kunnen dat vaak niet, dus moet u op een andere manier bewijzen dat hij ook echt zelfstandig is.

Een vragenlijstje als hulp. Vragen die u hierbij helpen, zijn:

• Staat de ZZP’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

• Gebruikt de ZZP’er zijn eigen gereedschap?

• Komt de schade die de ZZP’er zelf veroorzaakt ook voor zijn eigen rekening?

• Heeft de ZZP’er meerdere opdrachtgevers?

• Verricht de ZZP’er het werk zelfstandig en niet onder uw leiding?

• Kan de ZZP’er zijn eigen arbeidstijden vaststellen?

Hoe meer vragen u met ‘ja’ kunt beantwoorden, des te meer zelfstandigheid aannemelijk is.

Tip 1. Leg dit ook allemaal vast in de overeenkomst die u met de ZZP’er aangaat. Tip 2. Verlang garanties van zelfstandigheid als een ZZP’er via een bemiddelingsbureau werkt.

Overtuig u van de zelfstandigheid van de Poolse ZZP’er. Gebruik onze vragenlijst om daarachter te komen. Zorg dat achteraf niet een ‘loondienst’ kan worden vastgesteld met alle boetes en naheffingen van dien.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01