Personeel - Werken met zzp'ers

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

URENCRITERIUM - 07.05.2020

Versoepeling fiscale urencriterium

Door corona is het fiscale urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aanzienlijk versoepeld. Hoe ziet dat criterium er nu uit als dat speelt bij u?
Lees meer

ONDERNEMERSCHAP - 14.04.2020

Bent u nog wel ondernemer?

Aangiftetijd. Veel zzp’ers doen zelf hun aangifte voor de inkomstenbelasting. Heeft u een relatief lage omzet van € 25.000 of minder, check dan, voordat u aan de aangifte bent begonnen, of de Belastingdienst u nog wel als ondernemer ziet. Anders kan het zomaar zijn dat u zaken als MKB-winstvrijstelling en -ondernemersaftrek in mindering brengt, terwijl dat dan niet is toegestaan. Tip.  De Belastingdienst heeft daar een handige ondernemerscheck voor online gezet ( https://bit.ly/32XaSEN ). ...
Lees meer

ONDERNEMERSCHAP - 21.02.2020

Fiscus richt zich op zzp’ers in de zorg

Op 4 februari jl. heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over het Toezichtplan Arbeidsrelaties. Wat betekent dit voor u?
Lees meer

ZZP’ER - 10.02.2020

Stand van zaken rondom de zzp’er

De laatste tijd is er nogal veel te doen geweest omtrent de zzp’er. Eerst de consultatie ‘Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring’ eind vorig jaar en heel recentelijk het rapport van de commissie Borstlap. Maar wat betekent dat voor de praktijk en moet u daar wat mee doen? Nee, voorlopig hoeft u hier niets mee te doen en zijn het voorstellen die, mede gezien de vele kritiek, nog niet een-twee-drie in wetgeving zijn omgezet. Let er wel op dat de Belastingdienst steeds kritischer gaat kijken of de zzp’er wel echt zelfstandig is of eigenlijk toch een werknemer. Het is dus zaak om duidelijk andere afspraken te blijven maken met zzp’ers dan met werknemers en deze ook niet jarenlang in te schakelen, zeker als ze fulltime voor u werken! In de praktijk zien we ook dat de Belastingdienst bij alle bezoeken uitgebreid vraagt naar de zzp’ers. Let op.  Met ingang van 2020 kan de Belastingdienst ook aanwijzingen geven. Volgt u deze aanwijzingen niet binnen drie maanden op, dan kan de Belastingdienst om die reden de zzp’er alsnog als werknemer aanmerken. ...
Lees meer

ONDERNEMERSCHAP - 05.12.2019

Zzp’er en toch een cao van toepassing

In de nieuwe cao voor architecten is een bepaling opgenomen die ziet op zzp’ers. Dit roept vragen op. Werknemersregels gelden toch niet voor zzp’ers?
Lees meer

LOON EN ZZP’ERS - 03.12.2019

Veel onrust over nieuwe regels zzp’ers, wat speelt er?

Onlangs verscheen in het nieuws dat er voorstellen zijn gedaan inzake het minimumloon voor zelfstandigen en wanneer zo iemand nu werknemer is en wanneer niet. Dat veroorzaakte nogal wat onrust en verwarring. Een update ...
Lees meer

Cookiebeleid