Personeel - Werken met zzp'ers

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ZZP’ERS - 17.12.2020

Handhaving constructies met zzp’ers opnieuw uitgesteld

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de regels voor de bestrijding van schijnconstructies pas vanaf oktober 2021 op stoom komt. Wat speelt er?
Lees meer

PERSONEEL - 17.12.2020

Zorgbonus COVID-19 ruimer toepasbaar

Ruimere definitie. De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 is aangepast en daardoor ruimer toepasbaar. De definitie van ‘zorgaanbieder’ is hiervoor uitgebreid. De achtergrond van de aanpassing is dat de ‘oude’ definitie van zorgaanbieder niet volstond om het volledige spectrum aan zorgaanbieders, waarbij zorgprofessionals een uitzonderlijke prestatie hebben verricht, onder de reikwijdte van de subsidieregeling te brengen. ...
Lees meer

ZZP’ERS - 17.12.2020

Aanpak schijnzelfstandigheid zzp’ers opnieuw uitgesteld

Minister Koolmees van SZW en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hebben in een tweetal brieven de Tweede Kamer bijgepraat over de stand van zaken van de handhaving van de regels voor de bestrijding van schijnconstructies. Wat speelt er?
Lees meer

ZZP’ER - 04.12.2020

Webmodule zzp’er komt in 2021

Begin 2021 komt er een online webmodule, waarmee u kunt beoordelen of de zzp’er waarmee u een overeenkomst heeft, fiscaal als uw werknemer moet worden aangemerkt. U vult hiervoor een digitale vragenlijst in en krijgt dan het resultaat. Voorlopig is de module alleen maar een test, maar mocht uit de test volgen dat er inderdaad sprake is van een overeenkomst van opdracht met een zzp’er in plaats van een werknemer, dan is dat een sterke indicatie dat u goed zit. Let op. De vragenlijst vult u digitaal in. U kunt echter de vragenlijst niet opslaan. De vragenlijst verdwijnt zodra u het programma verlaat. Voorkom dat u steeds opnieuw moet beginnen en verzamel eerst alle antwoorden, vul het formulier vervolgens in een keer in en print het formulier daarna uit, zodat de antwoorden en de uitkomst voor u niet verloren gaan. Als u nu alvast wilt weten hoe de vragenlijsten eruitzien, kijk dan op de Download Zone. ...
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 30.11.2020

Bedoeling partijen irrelevant voor oordeel arbeidsrelatie

De Hoge Raad heeft in een arrest van 6 november 2020 een belangrijk oordeel gegeven over de wijze van de beoordeling van een arbeidsrelatie. Dit oordeel is mede van belang voor het fiscale recht.
Lees meer

ZZP’ER - 05.11.2020

Zzp’er of fiscaal werknemer?

Als u zakendoet met een zzp’er, is het vaak lastig om te bepalen of deze fiscaal als opdrachtnemer of werknemer moet worden aangemerkt. Bij een werknemer moet u immers, anders dan bij een opdrachtnemer, loonheffingen berekenen en afdragen. De grenzen zijn vaag en de Belastingdienst geeft zelden zekerheid, tenzij ze ervan overtuigd zijn dat er sprake is van fiscale werknemers. Tip. Dit najaar komt er een proef (pilot) met een webmodule. Aan de hand van een aantal vragen kunt u dan beoordelen hoe de Belastingdienst de arbeidsverhouding met de zzp’er naar alle verwachting ziet. Let op. Het gaat om een indicatie, maar wanneer uit de webmodule volgt dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht, kunt u (wanneer de vragen juist zijn ingevuld) ervan uitgaan dat u goed zit. Tip. Wilt u nu alvast kijken hoe het oordeel zal uitpakken? Pak dan de vragen uit de vragenlijst, geef een antwoord op de vragen en tel de punten. Is het aantal punten 44 of minder, dan zit u goed en zal er niet snel sprake zijn van een fiscale werknemer! ...
Lees meer
Personeel - Werken met zzp'ers

Meest gelezen tips & adviezen

ZZP’ER - 04.12.2020

Webmodule zzp’er komt in 2021

Begin 2021 komt er een online webmodule, waarmee u kunt beoordelen of de zzp’er waarmee u een overeenkomst heeft, fiscaal als uw werknemer moet worden aangemerkt. U vult hiervoor een digitale vragenlijst in en krijgt dan het resultaat. Voorlopig is de module alleen maar een test, maar mocht uit de test volgen dat er inderdaad sprake is van een overeenkomst van opdracht met een zzp’er in plaats van een werknemer, dan is dat een sterke indicatie dat u goed zit. Let op. De vragenlijst vult u digitaal in. U kunt echter de vragenlijst niet opslaan. De vragenlijst verdwijnt zodra u het programma verlaat. Voorkom dat u steeds opnieuw moet beginnen en verzamel eerst alle antwoorden, vul het formulier vervolgens in een keer in en print het formulier daarna uit, zodat de antwoorden en de uitkomst voor u niet verloren gaan. Als u nu alvast wilt weten hoe de vragenlijsten eruitzien, kijk dan op de Download Zone. ...
Lees meer

PERSONEEL - 17.12.2020

Zorgbonus COVID-19 ruimer toepasbaar

Ruimere definitie. De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 is aangepast en daardoor ruimer toepasbaar. De definitie van ‘zorgaanbieder’ is hiervoor uitgebreid. De achtergrond van de aanpassing is dat de ‘oude’ definitie van zorgaanbieder niet volstond om het volledige spectrum aan zorgaanbieders, waarbij zorgprofessionals een uitzonderlijke prestatie hebben verricht, onder de reikwijdte van de subsidieregeling te brengen. ...
Lees meer

ZZP’ERS - 17.12.2020

Handhaving constructies met zzp’ers opnieuw uitgesteld

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de regels voor de bestrijding van schijnconstructies pas vanaf oktober 2021 op stoom komt. Wat speelt er?
Lees meer

Cookiebeleid