Personeel - Werken met zzp'ers

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIENSTBETREKKING - 29.04.2021

Hoofdprijs deelname tv-programma geen loon uit dienstbetrekking

In tegenstelling tot het Gouden Kooi-arrest van de Hoge Raad van 11 mei 2012 oordeelde Hof Den Bosch dat het prijzengeld van een deelnemer aan een televisieprogramma niet kwalificeert als loon uit dienstbetrekking.
Lees meer

DIENSTBETREKKING - 29.03.2021

Maaltijdbezorgers werken op basis van een arbeidsovereenkomst

Op 16 februari 2021 heeft Hof Amsterdam geoordeeld over de arbeidsrelatie van maaltijdbezorgers van Deliveroo.
Lees meer

ARBEIDSRELATIE - 23.02.2021

Pilot webmodule

Voor de beoordeling van arbeidsrelaties en de zekerheid die daar in de toekomst aan kan worden ontleend, is op 11 januari 2021 dan eindelijk de pilot webmodule van start gegaan.
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 28.01.2021

Nieuwe webmodule zzp’er of niet als indicatie?

Werkt u weleens met zzp’ers? U kunt nu in een webmodule een aantal vragen invullen en zo de arbeidsrelatie toetsen. Is er wel echt sprake van een opdracht met een zelfstandige of toch van een werknemer? De webmodule geeft het antwoord. Let op. U mag formeel nog niet vertrouwen op de uitkomst van de webmodule. Heeft u echter alle vragen juist beantwoord en komt uit de module dat uw zzp’er een opdracht uitvoert? Tip 1. Dan adviseren wij, ondanks het feit dat de regeling officieel geen zekerheid biedt, toch de vragenlijst en de uitslag uit te printen en te bewaren. De pilot geeft immers toch weer welke argumenten kennelijk belangrijk zijn voor de beoordeling van de samenwerking. Tip 2. Komt er uit de pilot dat er geen sprake is van een opdracht, dan ligt het verhaal genuanceerder. Kritiekpunten tegen de pilot zijn namelijk dat er nogal veel belangrijke omstandigheden buiten beschouwing gelaten worden bij het oordeel. Bovendien kunt u niet een omstandigheid die lijkt op werknemerschap, compenseren door een paar andere omstandigheden die juist leiden tot een opdracht. Op grond van de rechtspraak kan dat wel. Let op. Zekerheid over de beoordeling van afspraken met zzp’ers is er nog allerminst. Inmiddels heeft het kabinet besloten verdere beslissingen uit te stellen tot na de verkiezingen. Intussen blijft het huidige uitstel van handhaving nog doorlopen tot in ieder geval 1 oktober 2021. ...
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 22.01.2021

Belastingdienst start proef webmodule inhuren zzp’ers

Als u een zzp’er inhuurt voor bepaald werk, heeft u natuurlijk samen graag zekerheid over de arbeidsrelatie die u met elkaar aangaat. De Belastingdienst is op 12 januari 2021 gestart met een pilot van een webmodule. Wat kunt u hiermee?
Lees meer

ZZP’ERS - 17.12.2020

Handhaving constructies met zzp’ers opnieuw uitgesteld

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de regels voor de bestrijding van schijnconstructies pas vanaf oktober 2021 op stoom komt. Wat speelt er?
Lees meer
Personeel - Werken met zzp'ers

Meest gelezen tips & adviezen

DIENSTBETREKKING - 29.03.2021

Maaltijdbezorgers werken op basis van een arbeidsovereenkomst

Op 16 februari 2021 heeft Hof Amsterdam geoordeeld over de arbeidsrelatie van maaltijdbezorgers van Deliveroo.
Lees meer

ARBEIDSRELATIE - 23.02.2021

Pilot webmodule

Voor de beoordeling van arbeidsrelaties en de zekerheid die daar in de toekomst aan kan worden ontleend, is op 11 januari 2021 dan eindelijk de pilot webmodule van start gegaan.
Lees meer

DIENSTBETREKKING - 29.04.2021

Hoofdprijs deelname tv-programma geen loon uit dienstbetrekking

In tegenstelling tot het Gouden Kooi-arrest van de Hoge Raad van 11 mei 2012 oordeelde Hof Den Bosch dat het prijzengeld van een deelnemer aan een televisieprogramma niet kwalificeert als loon uit dienstbetrekking.
Lees meer

Cookiebeleid