Personeel - Werken met zzp'ers

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WET DBA - 26.09.2023

Afschaffing (model)overeenkomst vrije vervanging

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de algemene modelovereenkomsten en de brancheovereenkomsten (hierna: modelovereenkomsten), die gebaseerd zijn op vrije vervanging, vervallen. Dit zal per 1 januari 2024 het geval zijn.
Lees meer

PERSONEEL - 04.09.2023

Goedkeuring voor veelgebruikte modelovereenkomst met zzp’ers ingetrokken

Om vervelende discussies achteraf te voorkomen over de vraag of iemand die u inhuurt als zzp’er niet toch een werknemer is, is het belangrijk om vooraf zekerheid te hebben. Het gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst is daarbij handig. Vanaf 1 januari 2024 vervalt de goedkeuring voor een veelgebruikte modelovereenkomst.
Lees meer

DIENSTBETREKKING - 07.06.2023

Deliveroo-arrest: wat betekent dit voor de loonheffingen?

De Hoge Raad heeft in maart 2023 geoordeeld over de vraag of zogenoemde ‘platformmedewerkers’ al dan niet een arbeidsovereenkomst hadden gesloten.
Lees meer

BELASTINGEN - 15.05.2023

Zzp’er toch werknemer, wat betekent dat fiscaal gezien?

Zoals bekend, heeft de Hoge Raad nu beslist dat de opdrachtnemers (zzp’ers) van Deliveroo in dienstbetrekking waren. Dit heeft niet alleen arbeidsrechtelijke gevolgen, maar ook gevolgen voor de loonbelasting. Wat betekent dat?
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 01.12.2022

Uitbetaalde bedragen aan derden per 2023

Heeft u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten, dan moet u misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst aanleveren. Dit proces heet uitbetaalde bedragen aan derden (UBD). Vanaf 1 januari 2023 moeten inhoudingsplichtige uitbetalers altijd betalingen aan derden melden, ook zonder uitnodiging van de Belastingdienst. Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers leveren alleen gegevens aan als daarom wordt gevraagd. De Belastingdienst controleert de gegevens en vult de aangifte inkomstenbelasting vooraf in met de gegevens. Ook verandert de manier waarop de melding moet worden gedaan. U mag vanaf 2023 kiezen om de gegevens aan te leveren via het gegevensportaal of via Digipoort met het sjabloon UBD. Voor meer informatie zie: https://www.belastingdienst.nl/ubd ...
Lees meer

10.11.2022

Nieuwe POH-GGZ niet meer inhuren als zzp’er?

De Landelijke Huisartsen Vereniging meldt op haar website dat de ‘zzp-constructie’ niet meer mogelijk is als u een nieuwe POH-GGZ aanneemt. Waarom komt de LHV nu met dit advies?
Lees meer
Personeel - Werken met zzp'ers

Meest gelezen tips & adviezen

PERSONEEL - 04.09.2023

Goedkeuring voor veelgebruikte modelovereenkomst met zzp’ers ingetrokken

Om vervelende discussies achteraf te voorkomen over de vraag of iemand die u inhuurt als zzp’er niet toch een werknemer is, is het belangrijk om vooraf zekerheid te hebben. Het gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst is daarbij handig. Vanaf 1 januari 2024 vervalt de goedkeuring voor een veelgebruikte modelovereenkomst.
Lees meer

WET DBA - 26.09.2023

Afschaffing (model)overeenkomst vrije vervanging

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de algemene modelovereenkomsten en de brancheovereenkomsten (hierna: modelovereenkomsten), die gebaseerd zijn op vrije vervanging, vervallen. Dit zal per 1 januari 2024 het geval zijn.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid