BELASTINGEN - 11.06.2008

Nu (of nooit meer): vrijstelling overdrachtsbelasting

Maakt onroerend goed deel uit van een bouwonderneming die u wilt kopen? Dikke kans dat u als koper dan daarover 6% overdrachtsbelasting moet betalen. Welke vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kunt u nu (nog) gebruiken?

Als bij een (bouw)onderneming die verkocht wordt (bijv. bij een bedrijfsoverdracht), een bedrijfswoning of bedrijfspand zit en/of opslagloodsen, enz. (onroerende zaken), dan moet de koper daarover 6% overdrachtsbelasting betalen. Hierop bestaat wel een aantal uitzonderingen (belastingvrijstellingen). Zo kent de overdrachtsbelasting (voor de liefhebber: artikel 15 eerste lid, letter d WBR) een vrijstelling wegens een formele schenking (notarisakte verplicht!). Deze voor de praktijk belangrijke vrijstelling staat echter op de tocht.

Bingo; (geen) dubbele belastingheffing

Wat met de bedrijfswoning? De hiervoor genoemde vrijstelling is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Via de vrijstelling kon - behalve de onderneming - ook de tot de onderneming behorende eigen woning van de ondernemer (de bedrijfswoning dus) zonder overdrachtsbelasting aan de bedrijfsopvolger worden overgedragen. De vrijstelling was bedoeld om dubbele heffing van zowel schenkingsrecht als overdrachtsbelasting te voorkomen als onroerend goed werd geschonken. In de praktijk was men bij overdracht van het bedrijf weliswaar vaak schenkingsrecht verschuldigd, maar tot heffing kwam het meestal niet. Als de overgedragen onderneming vijf jaar werd voortgezet (= doorgaan met het bouwbedrijf), verviel de aanslag voor het recht van schenking. Ondanks het vervallen van deze aanslag bleef de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting toch gewoon bestaan! Gevolg: overgang van de woning zonder overdrachtsbelasting. Bingo!

Wat verandert er? In het wetsvoorstel ‘Invoeringswet personenvennootschappen’ wordt voorgesteld de nu voor de formele schenking bestaande vrijstelling om te zetten in een verrekeningsmogelijkheid. Dit betekent dat geschonken onroerend goed slechts zonder overdrachtsbelasting van eigenaar kan wisselen als er ook echt recht van schenking is betaald. Alleen dan kan er immers sprake van zijn dat deze overdrachtsbelasting wordt verrekend met de eerder betaalde belasting.

Wanneer? De genoemde ‘reparatie’ maakt onderdeel uit van een wetsvoorstel dat (opnieuw) vertraging heeft opgelopen. De kans is daarom groot dat van dit voorstel ‘alleen’ de genoemde reparatie eerder wordt ingevoerd. In de markt zingt de datum van 1 juli 2008 rond, maar daarvoor is geen enkele garantie te geven. Het kan eerder worden, maar ook later. Wat kunt u doen om nog te ontsnappen aan de overdrachtsbelasting?

Zorg dat u onder de pannen bent!

Haast geboden. Wie in de toekomst wel schenkingsrecht betaalt, kan ‘gewoon’ de verschuldigde belasting verrekenen. Maar dat is natuurlijk niet leuk. Een tweede mogelijkheid is de woning niet bij leven te schenken, maar die gewoon te laten vererven. Dat kan zonder schenkingsrecht (wel successierecht!). Dat heeft zowel voor- als nadelen. Verkoop van de woning aan de kinderen - onder voorbehoud van het recht om in de woning te mogen blijven wonen - kan een goed idee zijn, evenals verkoop van de woning nu, maar pas (op een veel later moment) levering van deze woning bij de notaris. Tip. De allerbeste oplossing lijkt echter te zijn om als de wiedeweerga en zolang het nog kan spoed te betrachten. Als een haas de woning aan de kinderen overdragen en de akte bij de notaris laten passeren. Want wie zijn zaakjes op orde heeft voordat de wet gewijzigd is, is voor de bui binnen. Beter gezegd: ‘dan bent u onder de pannen’. Zowel letterlijk als figuurlijk!

U kunt nu nog de bedrijfswoning zonder 6% overdrachtsbelasting overdragen, maar er is een wetswijziging op komst. Als een haas de woning overdragen en de akte bij de notaris laten passeren! Dan bent u onder de pannen!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01