REISKOSTEN - 27.01.2009

Fiscus kritisch bij snelste of kortste route?

Veel werkgevers betalen hun personeel een kilometervergoeding voor gemaakte reiskosten (zakelijke ritten en woon-werkverkeer). Maar van welke route moet u voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding uitgaan?

Zakelijke ritten. Als werkgever mag u de kosten van zakelijke ritten en van het woon-werkverkeer vergoeden. U mag (ook in 2009) een belastingvrije vergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. De vergoeding mag u betalen over de afgelegde afstand. De vraag is echter van welke route u moet uitgaan bij het bepalen van de vergoeding. Want het kan nogal wat uitmaken of je, bijvoorbeeld om files te vermijden, al dan niet een sluiproute neemt. Hoe zit dat?

Meest gebruikelijke weg

De fiscus hanteert de regel dat u moet uitgaan van de meest gebruikelijke weg. Welke route het meest gebruikelijk is, bepalen we eigenlijk met z’n allen.

Tip. Ga uit van de route die door de meerderheid van de werknemers onder dezelfde omstandigheden zou zijn genomen.

Zo maakt het om te beginnen al verschil met welk vervoermiddel de medewerker reist. Dit betekent dat de meest gebruikelijke weg voor een fiets een heel andere kan zijn dan die voor een auto. De fiets zal bijvoorbeeld niet van de snelweg gebruik kunnen maken, terwijl anderzijds de auto het fietspad niet kan benutten.

Hoeft niet de kortste te zijn! De meest gebruikelijke route hoeft in ieder geval niet ook de kortste route te zijn. Toch zal de fiscus hier meestal wel van uit willen gaan, omdat dit de laagste belastingvrije vergoeding oplevert. Het is dan aan u om aan te tonen dat de kortste route niet de meest gebruikelijke is. Zo zal de kortste route om in Amsterdam met de auto van noord naar zuid te rijden, hoogstwaarschijnlijk dwars door de binnenstad gaan. De meeste mensen zullen deze weg echter zeker niet nemen en één van de ringwegen rond de stad gebruiken. Als uw werknemer fietst, is dit natuurlijk anders en voor hem moet u dus wel van de korte route door de binnenstad uitgaan.

Sluiproutes?

Hoezeer de politiek en de gemeentes ook tegen het gebruik van deze zogenaamde ‘sluiproutes’ zijn: als de meerderheid van de mensen deze route ook benut, mag u ervan uitgaan. Dit is pas nog door de rechter bevestigd en dus ook voor de fiscus bindend.

De rechterlijke weg … Er zijn in het verleden al diverse zaken voor de rechter geweest met de vraag of de gereden route wel de meest gebruikelijke was.

Van belang zijn, naast het vervoermiddel waarmee uw werknemer reist, ook overige omstandigheden. Deze vragen helpen u op weg: reist hij bijvoorbeeld iedere dag in de spits of juist niet? Is er wellicht een weg tijdelijk afgesloten? Heeft hij bij een kortere route ook meer last van verkeerslichten?

Het is allemaal van belang voor het antwoord op de vraag welke route de meeste werknemers zullen nemen.

Zo voorkomt u conflicten en gedonder

U zult niet de eerste zijn die met de belastinginspecteur in de clinch ligt over de vergoede reiskosten. Als u reiskosten vergoedt, hoeft u, voor wat betreft de route, maar één ding in de gaten te houden: is de gereden route ook de route die de meeste mensen met dát vervoermiddel zouden nemen? Die kilometers mag u namelijk belastingvrij vergoeden, ook als dat niet de kortste route maar dus wel de meest gebruikelijke is.

Voor de vergoeding van zakelijke kilometers moet u voor wat betreft de route uitgaan van de meest gebruikelijke weg. Ga niet akkoord als de inspecteur wil uitgaan van de kortste route, als dit niet ook de meest gebruikelijke route is.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01