ONROERENDE ZAKEN - WOZ - 06.02.2009

Houd uw WOZ-beschikking in de gaten!

Binnenkort vallen de WOZ-beschikkingen weer op de mat. De gemeente zal de waarde van uw woning niet snel te laag vaststellen. Houd dus zelf goed in de gaten of bij de waardebepaling wel met alle aspecten rekening is gehouden.

Gemeen(te)? Gemeenten stellen de WOZ-be- schikkingen bij voorkeur niet te laag vast. De WOZ-beschikking dient immers als basis voor de aanslag OZB. U weet dat u moet betalen, maar toch zeker niet meer dan uw buurman?! En dus zoekt u aspecten die een waardedrukkend effect zouden kunnen hebben. Aan u de taak om te zoeken naar fouten in de waardevaststelling.

Hoe taxeert de gemeente uw woning?

Uiteraard kan een gemeente niet elke woning apart taxeren. In de praktijk gebeurt dat ook niet. Om toch voor elke woning een waarde te kunnen vaststellen, kiest men er een aantal uit die daadwerkelijk worden getaxeerd. De waarde van niet- getaxeerde woningen wordt hiervan afgeleid.

Tip. Daarom is het altijd goed te bekijken of uw pand bepaalde negatieve aspecten bezit die bij de taxatie niet zijn meegenomen. Is uw woning door de gemeente apart getaxeerd, dan zullen ook negatieve aspecten, zoals bijvoorbeeld gescheurde of verzakte muren, hoogstwaarschijnlijk zijn meegenomen in de taxatie. Is de woningwaarde echter afgeleid van een vergelijkbaar pand, dan is dit minder waarschijnlijk.

Waardedrukkende factoren

Inmiddels is er al genoeg rechtspraak geweest waaruit een aantal waardedrukkende factoren kan worden afgeleid. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat geluidsoverlast een waardedrukkend effect heeft. Of deze overlast veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een (snel)weg, een spoorlijn of een windmolen is niet relevant. Het gaat er slechts om dat een potentiële koper voor uw woning minder diep in de buidel zal tasten.

Nog meer overlast van ... Ook andere vormen van overlast verminderen de waarde van uw pand. Woont u bijvoorbeeld naast een skatebaan of in de buurt van een UMTS-mast, dan drukt dit de waarde ook.

Staat uw woning op vervuilde grond, dan drukt dit sowieso de waarde. Van belang is dat u in verband met alle rompslomp inzake het weghalen van de verontreinigde grond, ook nog recht heeft op extra waardevermindering.

Het aanpassen van een woning zodat deze geschikt wordt voor een rolstoelgebruiker, kost bergen geld. Toch wordt de woning nadien moeilijker verkoopbaar en ook hier daalt dus de waarde.

Tip. De WOZ-waarde is ongeveer de waarde die u bij vrije verkoop van uw woning zou moeten ontvangen. Zijn er negatieve aspecten niet meegenomen en is de waarde dus te hoog vastgesteld, ga dan in bezwaar en beroep.

Een model “Bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking” kunt u downloaden van ttp://medicus.indicator.nl (MD 01.20.07).
De WOZ-waarde is ongeveer de waarde die u bij vrije verkoop van uw woning zou moeten ontvangen. Zijn er negatieve aspecten niet meegenomen en is de waarde dus te hoog vastgesteld, ga dan in bezwaar en beroep met behulp van ons model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01