FISCOTIP - 18.08.2010

Profiteer van renteloos uitstel van betaling

Bij de aan- of verkoop van een onderneming doen zich vandaag de dag nogal eens financiële problemen voor. Gelukkig schiet de Belastingdienst te hulp als u de belastingclaim niet ineens kunt betalen. Deze regeling is dit jaar aangepast.

Gevolgen crisis. De meeste banken staan niet echt meer te trappelen om de overdracht van een bedrijf te financieren. Soms kan het dan raadzaam zijn de overnamesom niet direct op te eisen.

Uitstel van betaling. Als de koper de koopsom schuldig blijft, reikt de fiscus ook de verkoper de helpende hand door de af te dragen belasting niet in één keer op te eisen. De inspecteur verleent u dus krediet, dat ook nog eens renteloos is. Daardoor bent u per saldo dus een stuk goedkoper uit dan bij direct afrekenen.

Voor IB-ondernemer én voor DGA

Tien jaar renteloos uitstel. De faciliteit bestaat uit een renteloos uitstel van betaling voor een periode van maximaal tien jaar in die gevallen waarin de koper de overnamesom schuldig blijft. Over deze tien jaar moet de belastingclaim in jaarlijkse termijnen worden afgelost.

De faciliteit geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) en sinds dit jaar ook voor de DGA. Voor de eerste groep gaat het dus om de belastingclaim over de stakingswinst, voor de tweede groep om de aanmerkelijk belangheffing.

Verkoop onderneming/aandelen. De claim moet voortvloeien uit de verkoop van (een deel van) een onderneming. Bij de BV moet het minstens om de verkoop van 5% van het aandelenkapitaal gaan.

Voortzettingseis. Bij verkoop van een onderneming in de IB geldt als eis dat de koper de zaak moet voortzetten. Formeel geldt deze eis niet voor de BV. Echter, net als in de IB vervalt het uitstel van betaling zodra de koper de onderneming op zijn beurt weer verkoopt.

Pas op: koper kan uitstel beïnvloeden

Aflossingen. Het uitstel wordt voorts verminderd als de koper in een jaar meer dan evenredig op de koopsom aflost. De regeling hiervoor is voor overname van een BV minder streng dan in de IB.

Betalingscapaciteit koper. De koper van een BV mag ook niet teveel voordeel, zoals dividend, uit de BV halen. Gebeurt dit toch, dan vervalt het uitstel voor de verkoper geheel of gedeeltelijk. De fiscus gaat er dan namelijk van uit dat de koper over voldoende betalingscapaciteit beschikt.

Let op. Het is dus belangrijk hierover met de koper goede schriftelijke afspraken te maken.

Verruiming faciliteit. De faciliteit voor de BV is dit jaar verruimd, waardoor de koper voortaan een willekeurige derde kan zijn. De koper moet wel een natuurlijk persoon zijn of een BV waarvan een natuurlijk persoon alle aandelen heeft.

Let op. Bij verkoop van een onderneming in de IB mag de koper juist weer geen BV zijn.

Fiscus wil zekerheid. Het zal u niet verbazen dat de fiscus eist dat u zekerheid stelt. Dit kan bijvoorbeeld door een bankgarantie of door een hypotheek op uw woning.

Wat is uw voordeel?

Als verkoper ontvangt u uiteraard liever de koopsom meteen cash. Maar het voordeel van deze regeling is dat u een bedrijf eerder en tegen een betere prijs kunt kopen en verkopen als de koopsom niet ineens hoeft te worden voldaan. Bovendien geniet de verkoper een rentevoordeel. Dit voordeel is afhankelijk van de hoogte van de rentevoet en van de hoogte van het tarief waartegen moet worden afgerekend, maar dit loopt al snel op tot zo’n 5% van de overnamesom.

Als de koper van een bedrijf de koopsom schuldig blijft, kunt u profiteren van renteloos uitstel van de belastingclaim. Dit geldt voortaan ook bij verkoop van aandelen in een BV. Houd bij aflossing van de koopsom rekening met de fiscale eisen, anders kan het uitstel vervallen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01