Belastingen en Belastingdienst - Vennootschapsbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

LENEN BIJ DE BV - 01.07.2020

Wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend

De aankondiging van dit wetsvoorstel in september 2019 deed veel stof opwaaien. Na een internetconsultatie heeft de staatssecretaris van Financiën op 17 juni het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.
Lees meer

AANDELENFUSIE - 01.07.2020

Zakelijke overwegingen bij een aandelenfusie

Er kunnen zich allerlei factoren voordoen, waardoor het wenselijk kan zijn om de structuur van een onderneming te wijzigen. Een van de mogelijkheden voor het wijzigen van de ondernemingsstructuur is het doen van een aandelenfusie.
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 30.06.2020

Voorwaarden voor fiscale coronareserve bekend

Voor het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis mag u in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een coronareserve opnemen. De voorwaarden hiervoor zijn onlangs bekendgemaakt.
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 30.06.2020

Coaching voor MKB in coronaproblemen gratis

Ondernemersklankbord. De hulp van het Ondernemersklankbord wordt dit jaar gratis voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen. Voorheen was de eigen bijdrage € 150. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om MKB-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van zes maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KvK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies, het OKB voor (verdere) coaching en advies. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 30.06.2020

De gevolgen van het vormen van een coronareserve

Het vormen van een coronareserve kan (nadelige) gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting, zoals verliesverdamping en de vrijstelling voor stichtingen en verenigingen. Hoe zit dat?
Lees meer

FISCOTIP - 22.06.2020

Belang van 1% voldoende voor doorschuifregeling

Als u aandelen van uw BV schenkt aan bijv. uw kinderen, kunt u de belastingclaim doorschuiven naar uw opvolger, mits er sprake is van een materiële onderneming. Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 30.06.2020

Voorwaarden voor fiscale coronareserve bekend

Voor het verwachte verlies over 2020 dat verband houdt met de coronacrisis mag u in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een coronareserve opnemen. De voorwaarden hiervoor zijn onlangs bekendgemaakt.
Lees meer

FISCOTIP - 22.06.2020

Belang van 1% voldoende voor doorschuifregeling

Als u aandelen van uw BV schenkt aan bijv. uw kinderen, kunt u de belastingclaim doorschuiven naar uw opvolger, mits er sprake is van een materiële onderneming. Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

PENSIOEN - 09.06.2020

Pensioen in eigen beheer, de allerlaatste kans

Informatieformulier. Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. In beide gevallen moet er een informatieformulier verzonden worden naar de Belastingdienst. Hiervoor gold oorspronkelijk een termijn van één maand, die later is opgerekt tot één jaar. Desondanks blijkt nu dat er nog steeds dga’s zijn die dit formulier niet of niet volledig ingevuld, hebben ingediend. ...
Lees meer

Cookiebeleid