Belastingen en Belastingdienst - Vennootschapsbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Jaarlijks dividend uitkeren?

Per 1 januari 2024 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) gewijzigd en is er een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hoe zit dat? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

DEELNEMINGSVRIJSTELLING - 06.05.2024

Kennisdocument aan- en verkoopkosten deelneming geactualiseerd

Aan- en verkoopkosten van aandelen die tot een deelneming behoren, zijn niet aftrekbaar. De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst heeft een kennisdocument over deze kosten onlangs geactualiseerd.
Lees meer

VERLIESVERREKENING - 06.05.2024

Beperking verliesverrekening ook voor latente verliezen

A-G Wattel concludeert dat de verliesverrekeningsbeperking van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ook geldt voor latente verliezen.
Lees meer

FISCALE EENHEID VPB - 29.03.2024

Sanctiebepaling artikel 15ai Vpb 1969 bij een negatieve stille reserve

In een recent kennisgroepstandpunt staat de vraag centraal of artikel 15ai van de Wet Vpb 1969 ook van toepassing is indien in een ‘geschoven’ vermogensbestanddeel bij verbreking van de fiscale eenheid een negatieve stille reserve aanwezig is.
Lees meer

DEELNEMINGSVRIJSTELLING - 29.03.2024

Behaalde valutaresultaten bij verkoop deelneming belast

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een valutaresultaat bij verkoop van een deelneming belast is. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing.
Lees meer

FISCOTIP - 15.03.2024

Bedrijfsopvolgingsregeling: doen of nog even wachten?

Vanaf 2025 gaat de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling flink veranderen. Als u uw bedrijf op korte termijn gaat schenken aan uw kinderen, kunt u dat fiscaal gezien dan beter nog dit jaar doen of kunt u beter wachten? Waar hangt dat van af?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Vennootschapsbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 15.03.2024

Bedrijfsopvolgingsregeling: doen of nog even wachten?

Vanaf 2025 gaat de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling flink veranderen. Als u uw bedrijf op korte termijn gaat schenken aan uw kinderen, kunt u dat fiscaal gezien dan beter nog dit jaar doen of kunt u beter wachten? Waar hangt dat van af?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Jaarlijks dividend uitkeren?

Per 1 januari 2024 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) gewijzigd en is er een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hoe zit dat? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

DEELNEMINGSVRIJSTELLING - 28.02.2024

Nadere uitleg over oorzakelijk verband bij verkoopkosten

Kosten zijn pas onder de deelnemingsvrijstelling vallende verkoopkosten als er een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen deze kosten en de verkoop van een deelneming.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid