ONROERENDE ZAKEN - 21.01.2011

Nu WOZ-waarde aanvechten?

Omstreeks deze tijd valt de WOZ-beschikking 2011 bij u op de deurmat. Als peildatum geldt 1 januari 2010. Hoe kunt u de vastgestelde waarde aanvechten?

Waarde 1-1-2010. De nieuwe WOZ-beschikking moet de waarde per 1 januari 2010 weergeven. Vorig jaar (peildatum 1 januari 2009) werd nogal eens bezwaar gemaakt vanwege de prijsdalingen op met name de woningmarkt.

Die waardedaling heeft zich echter pas grotendeels in 2009 voorgedaan (landelijk gemiddeld 6%). Normaliter zal dat dus nu wél invloed hebben op de WOZ-waarde van uw woning of praktijkpand.

Argumenten. Voor een succesvol bezwaar moet u met name wijzen op niet in de taxatie meegewogen factoren, zoals de nabijheid van drukke verkeerswegen, overvliegende straaljagers, overlast van een hangplek, asbest in de woning, achterstallig onderhoud,e.d. Zo had een gemeente geen rekening gehouden met lekkages en vochtdoorslag. De WOZ-waarde werd met € 30.000,- verminderd (LJN: BO8487 en BL0280).

Een checklist WOZ én een model bezwaarschrift vindt u op onze Download Zone: http://medicus.indicator.nl (MD 03.19.01).
Noem in uw bezwaarschrift waardedrukkende omstandigheden waar geen rekening mee is gehouden. Bij praktijkpanden spelen lagere huurprijzen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01