LOONHEFFING - 22.03.2011

Fietsend naar het werk

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Hierbij geldt dat u als werkgever mag kiezen of u deze regeling nu al toepast of nog niet. Een veelgestelde vraag is hoe de fiets onder de werkkostenregeling werkt.

Fietsen zonder de werkkostenregeling

Eens in de drie jaar. Als u de werkkostenregeling (nog) niet toepast, valt u nog onder het oude recht. Op basis daarvan mag u eens per drie jaar aan een werknemer onbelast een fiets vergoeden of verstrekken met een waarde van € 749,- (inclusief btw). Als de fiets duurder is, dan is het meerdere bij de werknemer belast als loon.

Woon-werkverkeer. De werknemer moet de fiets dan wel minstens de helft van de tijd voor woon-werkverkeer gebruiken.

Fietsaccessoires. Daarnaast mag u jaarlijks maximaal € 82,- aan fietsaccessoires vergoeden en daarbovenop nog eens € 0,19 per zakelijk gefietste kilometer. Hieronder vallen ook de woon-werkkilometers. Deze laatste twee vergoedingen mogen ook worden vergoed als de werknemer zelf de fiets, zonder enige vergoeding, heeft gekocht.

Fiets van de zaak. Het is ook mogelijk dat u als werkgever de fiets ter beschikking stelt. De fiets blijft dan uw eigendom. De werknemer mag de fiets dan onbelast gebruiken als de fiets goedkoper is dan € 749,- (inclusief btw).

Is de fiets duurder, dan geldt een bijtelling van 10% van de nieuwwaarde van de fiets of het lagere werkelijke privégebruik (ja, zelfs een kilometer­administratie voor een fiets kan lonen!).

De € 82,- aan fietsaccessoires mag wel worden vergoed. In dit geval mag geen € 0,19 per zakelijke kilometer worden vergoed.

Fietsen met de werkkostenregeling

Vrije ruimte. Binnen de werkkostenregeling is een en ander eenvoudiger. Het verstrekken, ter beschikking stellen of vergoeden van een fiets komt onder de vrije ruimte van 1,4%.

De € 82,- vergoeding aan fietsaccessoires komt te vervallen, maar de € 0,19 per zakelijke kilometer (incl. woon-werkverkeer) blijft in stand.

Bij het ter beschikking stellen geldt dat de € 0,19 per kilometer niet mag worden vergoed. De werkelijke kosten die de werknemer heeft, kunnen als ‘intermediaire’ kosten worden vergoed.

Renteloze lening voor aanschaf fiets

Via een omweg is het echter mogelijk om de fiets onbelast en buiten de vrije ruimte te vergoeden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een renteloze lening aan de werkgever te verstrekken voor de aanschaf van een (elektrische) fiets. Het rentevoordeel wordt voor de werkkostenregeling op nihil gewaardeerd.

Het werkt als volgt

De werknemer koopt een fiets van stel € 800,- inclusief btw. De werkgever leent dit bedrag aan de werknemer zonder rente. De werknemer fietst naar zijn werk en ontvangt van de werkgever € 0,19 per kilometer. Deze € 0,19 per kilometer wordt verrekend met de renteloze lening.

Stel dat een werknemer 214 dagen per jaar (vaste vergoedingsregels) naar zijn werk fietst en dat de enkele reis 5 kilometer is, dan lost hij zo dus € 406,60 per jaar af. In twee jaar is de fiets dan geheel terugbetaald.

Tip. Uiteraard is het mogelijk de werknemer te binden door algehele aflossing te eisen als hij eerder vertrekt.

Onder de werkkostenregeling kunt u werknemers die op fietsafstand wonen, binnen de vrije ruimte van 1,4% onbelast een fiets van de zaak vergoeden of verstrekken. Door te werken met een renteloze personeelslening hoeft u de vrije ruimte niet aan te spreken.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01