EIGEN WONING - 27.10.2011

Mensen willen verbouwen! Hoe zit dat nu fiscaal?

Het gaat beter met de uitvoerende bouw. De voorzichtige consument verbouwt blijkbaar liever dan dat hij een nieuwe woning koopt. Daarbij speelt de fiscus zeker een grote rol. Hoe zit dat nu fiscaal bekeken? Hoe werkt dat voordelig?

Goed nieuws? Het zit nu niet echt mee: er wordt niet doorgestroomd door huizenbezitters en de ban­­ken doen moeilijk met het geven van hypotheken. De verlaging van de overdrachtsbelasting werkt niet als een speer. U weet wel: per 1 juli jl. werd er een nieuwe maatregel afgekondigd waarin staat dat de overdrachtsbelasting die moet worden betaald voor de overdracht van een (vakantie)woning, geen 6% is maar 2%. Dat betekent dat voor de overdracht van een woning met een waarde van € 250.000,- geen € 15.000,- belasting moet worden betaald maar ‘slechts’ € 5.000,-.

Omzetontwikkeling

Hersteltrend. Maar er is nu ook eindelijk weer eens wat goed nieuws te melden. Volgens de Bouwbarometer® houdt de hersteltrend in de burgerlijke en utiliteitsbouw (beter bekend als de ‘B&U’, dus de bouw van woningen, kantoren, e.d.) aan. De omzetontwikkeling van aannemers in de B&U-sector is in 2011 positiever. Zo boekte 21% van de aannemers in deze sector per saldo een hogere omzet dan in het jaar daarvoor. Daarnaast zit er nog meer werk in de pijplijn omdat de orderboeken weer voorzichtig gevuld beginnen te raken.

Liever verbouwen?

Niet met twee huizen zitten? Het lijkt er dus op dat de consument met behoefte aan meer of grotere woonruimte liever aan het renoveren en verbouwen gaat, dan dat er naar een (nieuwbouw)koopwoning verhuisd wordt. Verhuizen geeft immers het risico dat men met twee huizen komt te zitten en men de oude woning niet meer kwijtraakt. Mensen willen best verhuizen, zo blijkt steeds opnieuw, maar men is bang voor een onverkoopbare oude woning. Van verbouwing profiteren architecten echter veel minder dan aannemers, omdat afgezien van nieuwbouw voor veel opdrachten de diensten van een architect niet (meer) nodig zijn.

Tip. De belastingaftrek voor twee eigen woningen geldt voor het jaar van aankoop van de nieuwe woning plus drie jaar. Deze periode is (als crisismaatregel) enkele malen tijdelijk opgerekt.

Maar men krijgt natuurlijk nooit de volle honderd procent van de hypotheekrente netto terug. Iedere € 1.000,- hypotheekrenteaftrek levert bij de maximale - dus 52% - inkomstenbelastingaftrek, netto € 520,- op. Dus moet men nog steeds van iedere € 1.000,- hypotheekrente per saldo € 480,- betalen. Dit is voor veel huiseigenaren een probleem.

Fiscale lucht voor de bouwsector

Belastingmaatregelen als stimulans. Er wordt nu volop gelobbyd voor een gunstiger fiscaal klimaat voor de bouw. Te denken valt aan de handhaving van het (zeer succesvolle!) lage 6%- in plaats van 19%-tarief aan btw bij de verbouw van woningen (geen geld voor, aldus de staatssecretaris van Financiën), de afschaffing of de nog verdere verlaging van de overdrachtsbelasting, de handhaving van de aftrek voor twee woningen als men de oude woning niet verkocht krijgt en het niet van toepassing zijn van de bijleenregeling als men met twee woningen blijft zitten. Ook andere maatregelen waarbij de overheid op de woningmarkt actiever optreedt dan nu het geval is, zouden het herstel zeker kunnen bevorderen. Wij houden u op de hoogte. Voorlopig houdt het echter fiscaal niet over en houdt men de hand liever op de knip!

De belastingaftrek voor twee eigen woningen geldt voor het jaar van aankoop van de nieuwe woning plus drie jaar. Blijven zitten in de eigen woning en deze verbouwen, is dus een goede strategie om niet het risico van forse dubbele rentelasten te lopen. Goed nieuws voor aannemers B&U!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01