HET OVERKWAM UW COLLEGA - 08.11.2011

Ondanks de leiding bij een werk tóch niet aansprakelijk!

Als er schade ontstaat bij de uitvoering van werkzaamheden waarover uw bedrijf de feitelijke leiding heeft, betekent dit dan automatisch dat u voor álle schade aansprakelijk bent? Wat heeft de rechter hierover beslist? Hoe zit dat nu?

Bouwkraan. Een collega-bouwbedrijf (aannemingsbedrijf) heeft van een leverancier een bouwkraan gekocht. In het koopcontract is vastgelegd dat de leverancier alle controle- en onderhoudsbeurten zal uitvoeren. Ook verleent de leverancier een jaar garantie op alle geleverde materialen en voor eventuele constructiefouten aan de kraan.

Scheur in ballastblok. Nadat de bouwkraan is afgeleverd en geïnstalleerd, wordt er een scheur ontdekt in het onderste ballastblok. In overleg met de leverancier wordt besloten om het ballastblok te vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van werknemers van het aannemingsbedrijf. Daarbij krijgen ze hulp van medewerkers van de leverancier.

Bouwkraan raakt uit balans: schade!

Door omvallen is er schade. Bij de uitvoering van het herstelwerk gaat het echter mis. De bouwkraan raakt uit balans en valt om. De kraan zelf is onherstelbaar beschadigd. Maar door het omvallen van de kraan ontstaat er ook schade aan zaken op het bouwterrein: afrastering, schuttingen, wegdek en een personenauto worden vernield.

Aannemer is verzekerd. De aannemer is voor deze risico’s verzekerd. Dus hij stuurt alle claims door naar zijn verzekering. Die gaat daar echter niet mee akkoord. Niet de aannemer, maar de leverancier moet voor alle schade opdraaien.

Feitelijke leiding voor uitvoering werk. Bij de rechter verklaart de leverancier dat hij niet voor de schade aansprakelijk kan worden gesteld. Weliswaar zat er een constructiefout in één van de ballastblokken, maar hij heeft duidelijk uitgelegd aan het aannemingsbedrijf hoe dat blok moest wor­­den vervangen. De herstelwerkzaamheden zijn daarna uitgevoerd door werknemers van het aannemingsbedrijf. Die werden daarbij geholpen door medewerkers van de leverancier. Maar de feitelijke leiding voor de uitvoering van die werkzaamheden lag bij het aannemingsbedrijf en niet bij hem. Dat het mis is gegaan, kan hem dus niet worden verweten.

Fataal voor bouwkraanleverancier

Niet gewaarschuwd is fout. Maar helaas voor de leverancier denkt de Rechtbank Haarlem (27 juli 2011; LJN: BR4073) daar anders over. Uit het onderzoeksrapport blijkt namelijk dat de ballastblokken zijn verwijderd zonder dat de giek van de bouwkraan was ingeklapt. In de handleiding die voor de kraan is opgesteld, wordt daar uitdrukkelijk op gewezen. De medewerkers van de leverancier die bij de herstelwerkzaamheden waren betrokken, zijn daarvan op de hoogte. Desondanks hebben ze de medewerkers van het aannemingsbedrijf daar niet voor gewaarschuwd.

Niet ingegrepen en dus onrechtmatig. Omdat de medewerkers van de leverancier hebben nagelaten om in te grijpen bij deze gevaarlijke situatie, hebben ze onrechtmatig gehandeld. Tip. Door het onderzoeksrapport stond uw collega hier sterk. Getuigenverklaringen, foto’s, e.d. helpen ook.

En volgens de wet wordt het onrechtmatige handelen van ondergeschikten tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden toegerekend aan de werkgever. Hier dus aan de leverancier. Het enkele feit dat de leiding van de herstelwerkzaamheden bij het aannemingsbedrijf berustte, doet daar niets aan af. De rechter oordeelt dus dat de leverancier voor alle schade aansprakelijk is.

Als u - bijv. via getuigen, foto’s, een onderzoeksrapport, e.d. - kunt aantonen dat werknemers van een ander bedrijf die bij de uitvoering van het bouwwerk betrokken waren, hebben nagelaten om tijdig in te grijpen, staat u sterk bij de rechter bij schadeclaims! Dat u de feitelijke leiding had, maakt dan niet uit.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01