BOER EN PRIVÉ - 18.01.2012

Minder vaak een verklaring van erfrecht nodig, opgelet!

Minister Donner heeft met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) afgesproken dat banken bij het overlijden van een partner minder vaak een verklaring van erfrecht zullen eisen. Wat speelt er nu heel actueel?

Versoepeling regels

Wanneer niet meer nodig? Afgifte van een verklaring van erfrecht is bijvoorbeeld niet meer nodig als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen kinderen zijn en het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000,-. Er kan dan worden volstaan met het invullen van een speciaal daarvoor ingericht vragenformulier, dat vervolgens bij uw bank moet worden ingeleverd.

Verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is een akte die bij een notaris moet ­worden opgemaakt, hetgeen vanzelfsprekend kosten met zich meebrengt.

Als een verklaring van erfrecht niet opgemaakt hoeft te worden, kan dit inderdaad een kosten­besparing opleveren. Helaas brengt het ook grote risico’s met zich mee. Het is namelijk lang niet altijd verstandig om een nalatenschap te aanvaarden. Het is dus heel belangrijk om u na een overlijden eerst goed voor te laten lichten. Die voorlichting vindt meestal plaats bij de notaris, vóórdat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven.

Aansprakelijkheid voor schulden

Verstrekkende gevolgen. Als u als erfgenaam een nalatenschap eenmaal heeft aanvaard en er blijkt sprake te zijn van een negatieve nalatenschap, heeft dit verstrekkende gevolgen.

U bent aansprakelijk voor eventuele tekorten en het is mogelijk dat u uiteindelijk uit eigen ver­mogen moet bijpassen.

Natuurlijk kunt u niet tegen uw wil opgezadeld worden met schulden en daarom bent u wettelijk ook niet verplicht om een nalatenschap te accep­teren. Welke mogelijkheden heeft u?

  • u kunt de nalatenschap aanvaarden, dit wordt ook wel zuiver aanvaarden genoemd;
  • u kunt de nalatenschap beneficiair aanvaarden, dit wordt ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd; of
  • u kunt de nalatenschap verwerpen.

Verspeel uw keuzemogelijkheid niet!

Consequenties zuiver aanvaarden. Als u de nalatenschap eenmaal zuiver heeft aanvaard, kunt u later niet meer kiezen voor beneficiair aanvaarden of verwerpen. U zit vast aan uw keuze. Bovendien wordt u al geacht zuiver te hebben aanvaard als u zich alleen maar heeft gedragen als erfgenaam. Hiervan is sprake als u bijvoorbeeld spullen uit de nalatenschap heeft verdeeld of gewoon in gebruik heeft genomen. Dus als u met de auto van de overledene gaat rondrijden en ook als u geld van de bankrekening heeft opgenomen.

Betere opties? Misschien blijkt later dat u de nalatenschap beter had kunnen verwerpen of beneficiair had moeten aanvaarden.

Erfenis verwerpen. Als u verwerpt, wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en bent u ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Erfenis beneficiair aanvaarden. Bij bene­ficiair aanvaarden bent u slechts aansprakelijk voor de schulden, voor zover die uit de nalatenschap ­kunnen worden betaald. Als er dan een tekort blijkt te zijn, hoeft u niet uit eigen vermogen bij te betalen.

Beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap kan alleen maar formeel door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank.

‘Geen verklaring van erfrecht’ kan u kosten besparen. Helaas brengt het ook grote risico’s met zich mee. Wees erop bedacht dat in een nalatenschap wel eens meer schulden kunnen zitten dan bezittingen. Dan is het onverstandig om een nalatenschap zuiver te aanvaarden. Bespreek dit met uw notaris.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01