GEZONDHEIDSRECHT - 30.10.2012

De stand van zaken rondom ‘hoofdbehandelaarschap’

Het hoofdbehandelaarschap is binnen de zorg een actueel en veelbesproken onderwerp. Er zijn studies aan gewijd en ook in de rechtspraak komt het onderwerp veel terug. Wat moet u weten over de stand van zaken?

Handreiking

In januari 2010 heeft de KNMG de ‘Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ uitgebracht. Het belangrijkste aandachtspunt hieruit is dat het voor de patiënt te allen tijde duidelijk moet zijn wie van de betrokken zorgverleners:

  • het aanspreekpunt is voor vragen;
  • de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening; en
  • belast is met de coördinatie van de zorgver­lening.

Onderzoek

Verschillende definities. In september 2011 heeft de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (de CRAZ) het onderzoeksrapport ‘Regievoering in het kader van het hoofdbehandelaarschap’ uitgebracht. Hieruit blijkt onder andere dat bij de raden van bestuur verschillende definities bestonden van ‘hoofdbehandelaarschap/regievoering’. Hierdoor worden de begrippen op verschillende wijze ingevuld. Volgens de CRAZ moet er nog veel gebeuren om de regievoering beter mogelijk te maken en de handreiking in 2013 op alle afdelingen te implementeren.

In de rechtspraak

Handreiking bekend. Ook uit de recente rechtspraak blijkt de worsteling van de praktijk met het hoofdbehandelaarschap. Tuchtcolleges gaan er steeds van uit dat de handreiking bekend is.

Niet alleen administratief. In de uitspraak van 5 april 2012 (LJN: YG1895) stelt het Regionaal Tuchtcollege Zwolle dat wanneer een hulpverlener in het dossier, op het ponsplaatje én in de ontslagbrief als hoofdbehandelaar staat vermeld, het onprofessioneel (om niet te zeggen knullig) is dat de hulpverlener in dit geval nooit betrokken is geweest bij de behandeling van deze patiënt. Volgens het Tuchtcollege moet het hoofdbehandelaarschap moet méér zijn dan een administratieve kwestie. Wel wordt de klacht afgewezen omdat de arts in casu niet verantwoordelijk kon worden gehouden.

Noodzakelijk. In een uitspraak van 3 mei 2012 (LJN: YG1986) stelt hetzelfde college dat het uit oogpunt van continuïteit van de zorg en duidelijkheid voor de patiënt en diens naaste verwanten noodzakelijk is dat er een hoofdbehandelaar is. In casu was er altijd één van de aanwezige internisten verantwoordelijk voor de zorg op dat moment, maar vervulde geen enkele internist een regierol in de zorg voor de patiënt. Wederom werd verwezen naar de handleiding.

Rechters trekken één lijn

Handreiking leidend. De jurisprudentie laat een duidelijk beeld zien; onder verwijzing naar de handreiking wordt gesteld dat het duidelijk moet zijn wie de hoofdbehandelaar is en dat de hoofdbehandelaar een regiefunctie heeft over het gehele behandelingstraject, naast de zorg als hulpverlener voor de patiënt en diens naaste betrekkingen.

Download de ‘Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ gratis van: http://medicus.indicator.nl (MD 05.14.03)
De patiënt moet weten wie de hoofdbehandelaar is. Bent u de hoofdbehandelaar, dan heeft u ook een regiefunctie over het hele behandelingstraject. Tuchtcolleges gaan ervan uit dat u zich houdt aan de KNMG-handreiking.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01