(Para)medicus - Tuchtrechtspraak

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RECHTSPRAAK - 21.06.2022

Behandeladvies door een onbevoegde beroepsbeoefenaar

Een verpleegkundige die een behandeling voorstelde, terwijl ze daar niet toe bevoegd was, werd door het tuchtcollege berispt, omdat ze het vertrouwen in de beroepsgroep schond. Wat speelde er?
Lees meer

TUCHTRECHT - 14.03.2022

Tuchtmaatregel na diefstal opiaten

Een beroepsbeoefenaar die over een periode van enkele jaren opiaten stal voor gebruik tijdens zijn diensten, mag zich van de tuchtrechter nooit meer inschrijven in het BIG-register. Dit is de zwaarste tuchtmaatregel. Wat speelde er?
Lees meer

TUCHTRECHT - 02.03.2022

Tuchtrechtelijke gevolgen van onvoldoende dossiervoering

Een goed bijgehouden medisch dossier is, zeker bij complexe operaties, een must. Heldere dossiervoering is niet alleen van belang voor patiënt en zorgverlener, maar ook voor medebehandelaar of opvolgers en voor toetsing achteraf.
Lees meer

TUCHTRECHT - 02.02.2022

Onvoldoende informeren van de patiënt

Neuroloog Boonk heeft bij Joke een lumbaalpunctie gedaan. Na deze punctie had Joke problemen met plassen, pijn in de rug en toenemende doofheid van het linkerbeen. Een (spoed-)MRI toonde problemen in de lumbale wervelkolom.
Lees meer

PATIËNTENRECHTEN - 21.10.2021

Bepaalde woorden of delen van een dossier vernietigen

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) hebben patiënten het recht om gegevens in hun dossier in te zien, een kopie ervan te krijgen en het dossier te laten aanvullen of vernietigen. Hoe ver gaat dit recht?
Lees meer

TUCHTRECHT - 14.10.2021

Klagen over de behandeling van de overledene

Volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) kan iedere bevoegde een schriftelijke klacht indienen bij de tuchtrechter. Maar wanneer is een nabestaande ‘bevoegd’ om dat te doen? Wat speelde er in de praktijk?
Lees meer

Cookiebeleid