(Para)medicus - Tuchtrechtspraak

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 24.06.2020

Een patiënt informeren over nieuwe behandelmogelijkheden?

Een patiënt kwam na een second opinion met de klacht dat zijn behandelaar niet alle behandelmogelijkheden besproken had. De niet-besproken mogelijkheid staat echter niet in de relevante richtlijn. Hoe ziet de tuchtrechter dit?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 27.05.2020

Dreigementen uiten door een aangeklaagde arts heeft risico’s

Een werkgever van een bedrijfsarts eist van een aanklager intrekking van de klacht plus een schadevergoeding. Wat vindt de tuchtrechter van het op deze manier onder druk zetten van een klager?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 12.05.2020

Als uw assistente niet met u overlegt

Een moeder verwijt haar gewezen huisarts dat ze niet adequaat heeft gehandeld, nadat ze telefonisch contact heeft gehad met de assistente van de praktijk over haar dochtertje. De huisarts heeft de aantekeningen van de assistente niet gezien.
Lees meer

KLACHTEN EN GESCHILLEN - 29.04.2020

Ontbreken klachtenregeling en geen geschilleninstantie

Kan de ene vennoot in de praktijk worden aangeklaagd door een andere vennoot over het ontbreken van een adequate klachtenregeling en verplichte aansluiting bij een geschillencommissie?
Lees meer

TUCHTRECHT - 19.03.2020

Als behandelend arts moet u onafhankelijk blijven!

Jacob is gescheiden van Floor en vindt dat hij benadeeld is door een brief die Floors huisarts op haar verzoek heeft geschreven en die gebruikt is in de echtscheidingsprocedure. Jacob klaagt bij het tuchtcollege. Wat vond het college?
Lees meer

TUCHTRECHT - 23.01.2020

“U had toch beloofd me te helpen ...”

Een huisarts zegt een patiënt toe euthanasie te verlenen. Uiteindelijk komt hij daar om allerlei redenen op terug en trekt zich terug. Hoe reageerde de tuchtrechter hierop?
Lees meer
(Para)medicus - Tuchtrechtspraak

Meest gelezen tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 24.06.2020

Een patiënt informeren over nieuwe behandelmogelijkheden?

Een patiënt kwam na een second opinion met de klacht dat zijn behandelaar niet alle behandelmogelijkheden besproken had. De niet-besproken mogelijkheid staat echter niet in de relevante richtlijn. Hoe ziet de tuchtrechter dit?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 27.05.2020

Dreigementen uiten door een aangeklaagde arts heeft risico’s

Een werkgever van een bedrijfsarts eist van een aanklager intrekking van de klacht plus een schadevergoeding. Wat vindt de tuchtrechter van het op deze manier onder druk zetten van een klager?
Lees meer

Cookiebeleid