(Para)medicus - Tuchtrechtspraak

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSGEHEIM - 21.04.2021

Wanneer kan een nabestaande klagen?

Volgens de Wet BIG kan iedereen die bevoegd is een schriftelijke klacht indienen bij een van de regionale tuchtcolleges. Een nabestaande kan bevoegd zijn, maar is dat niet altijd. Wat is daarvoor nodig?
Lees meer

TUCHTRECHT - 08.04.2021

Anders ingerichte of uitgestelde zorg door corona

Onlangs heeft het tuchtcollege Amsterdam zich uitgesproken over een klacht die betrekking had op anders ingerichte zorg in het ziekenhuis vanwege corona. Wat speelde er hier? Waarom kwam het college tot een voor de arts gunstig oordeel?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 08.04.2021

Een juiste verantwoordelijkheidsverdeling

Tijdens een vakantie van de tandarts meldt Joke zich bij haar praktijk met een afgebroken kies. Joke wordt gezien en behandeld door een mondhygiëniste die in de praktijk werkt. Joke vindt dat de mondhygiëniste haar niet goed heeft behandeld.
Lees meer

TUCHTRECHT - 24.03.2021

Wanneer is een regiebehandelaar zeker vereist?

Een regiebehandelaar is vereist als verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt. Dat is de nieuwe lijn die de tuchtrechter nu heeft geïntroduceerd. Wat zijn zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 15.03.2021

Alleen weloverwogen afwijken van een richtlijn of protocol

Afwijken van een richtlijn, protocol of standaard mag, mits dat goed gemotiveerd en in het dossier gedocumenteerd wordt. Hoe oordeelde het tuchtcollege toen een huisarts afweek van het protocol voor slaapproblemen?
Lees meer

TUCHTRECHT - 15.02.2021

Tuchtrechtelijke gevolgen voor corona-uitlatingen door arts?

Er was veel nieuws rondom de homeopathisch arts op het Museumplein, die in een straatinterview omstreden en ongefundeerde uitspraken deed over het coronavirus. Kan dit gevolgen hebben voor deze arts?
Lees meer
(Para)medicus - Tuchtrechtspraak

Meest gelezen tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 15.03.2021

Alleen weloverwogen afwijken van een richtlijn of protocol

Afwijken van een richtlijn, protocol of standaard mag, mits dat goed gemotiveerd en in het dossier gedocumenteerd wordt. Hoe oordeelde het tuchtcollege toen een huisarts afweek van het protocol voor slaapproblemen?
Lees meer

TUCHTRECHT - 24.03.2021

Wanneer is een regiebehandelaar zeker vereist?

Een regiebehandelaar is vereist als verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt. Dat is de nieuwe lijn die de tuchtrechter nu heeft geïntroduceerd. Wat zijn zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 08.04.2021

Een juiste verantwoordelijkheidsverdeling

Tijdens een vakantie van de tandarts meldt Joke zich bij haar praktijk met een afgebroken kies. Joke wordt gezien en behandeld door een mondhygiëniste die in de praktijk werkt. Joke vindt dat de mondhygiëniste haar niet goed heeft behandeld.
Lees meer

Cookiebeleid