FLEXIBELE ARBEID - 01.10.2012

Inhuren van een zzp’er

Veel werkgevers aarzelen om een werknemer in dienst te nemen. Het kan dan een goed alternatief zijn om in zee te gaan met een zzp’er. Hoe zit het dan met de arboregels? En wat is daar nu aan veranderd?

Zelfstandig zonder personeel. Het woord zegt het al, een zzp’er is niet in dienst van uw bedrijf. Hij is eigen baas en heeft geen personeel in dienst. Mogen deze zzp’ers dan ook zelf bepalen hoe veilig zij hun werkzaamheden uitvoeren? Hoe gaat de Inspectie SZW daar mee om?

Wat met de gezagsverhouding?

Onder gezag van ... De vraag die altijd het eerst wordt gesteld is of de werkzaamheden worden verricht onder het gezag van een opdrachtgever. Als u een zzp’er inhuurt die onder uw gezag werkt en uitsluitend uw opdrachten uitvoert, wordt hij voor de arbowetgeving als werknemer gezien. Als sprake is van een gezagsverhouding gelden alle regels van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Zéér gevaarlijk werk ... Als bij het uitvoeren van de werkzaamheden sprake is van levens­bedreigen­de risico’s gelden altijd álle regels van de arbo-wetgeving. Het maakt dan niet uit hoe de gezagsverhouding is. Kortom: als bij een controle door de Inspectie SZW wordt geconstateerd dat een zzp’er onveilig werkt met levensbedreigende risico’s, kan ook aan ú een boete worden opgelegd.

Wat is er anders vanaf 1 juli 2012?

Dezelfde regels op dezelfde werkplek. Wat is er nu echter sinds 1 juli 2012 binnen de regelgeving voor zzp’ers veranderd? Vanaf 1 juli 2012 bent u als opdrachtgever óók verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zzp’ers als zij op dezelfde arbeidsplaats werken als uw werknemers die in loondienst zijn.

Gelijke monniken ... Zzp’ers hebben bij werk op dezelfde werkplek voortaan recht op hetzelfde beschermingsniveau van veilig en gezond werken als hun collega’s in loondienst. U moet dus ook voor zzp-ers dezelfde maatregelen en beschermingsmaatregelen nemen als voor uw eigen mensen.

Wat is dan het nut?

Allemaal gelijk. Groot voordeel is dat er op een werkplaats waar verschillende firma’s en zelfstandigen gelijktijdig werken geen onderscheid meer is in de toepassing van de arboregels. Iedereen is gelijk en moet zich aan dezelfde regels houden. Eenvoudig gezegd hoeft niet alleen uw eigen werknemer een helm te dragen, maar iedereen op de werkplaats. De handhaving wordt hierdoor gemakkelijker en bovendien vergroot het de acceptatie voor regels bij uw medewerkers.

Moet u iets aanpassen?

Concreet. Hoe pakt u dit concreet aan?

  • Breng altijd in kaart welke partijen er op één werkplek aanwezig zijn én wie verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden. Stel zo nodig een uitvoeringscoördinator aan.
  • Zorg voor een voortraject waarin voldoende aandacht is voor arbeidsomstandigheden. Ga na welke concrete risico’s en gevaren aanwezig zijn. Gebruik hiervoor de RI&E en de arbocatalogus van de betrokken branches.
  • Geef alle partijen vóór de start van het werk goede voorlichting over de regels en de risico’s.
  • Zorg dat voor iedereen duidelijk is dat er voor alle ‘werkers’ hetzelfde wordt omgegaan met de arbeidsomstandigheden.
  • Zorg voor direct toezicht op de werkplek. Let daarbij op een juiste uitvoering van de maatregelen. Wijs een verantwoordelijke aan.
Vanaf 1 juli 2012 gelden dezelfde arboregels voor uw ‘eigen’ werknemers én voor zzp’ers die u inhuurt en die samen met uw werknemers op dezelfde werkplek werken. Zorg voor een goede voorbereiding, documentatie, voorlichting, coördinatie en toezicht.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01