PERSONEEL - 30.10.2012

Laatste kans op fiscaalvriendelijke fiets

In 2013 heeft u voor het laatst de kans om uw werknemers fiscaalvriendelijk een fiets van de zaak te verstrekken. Na de invoering van de werkkostenregeling wordt dit namelijk een stuk minder aantrekkelijk. Waar moet u op letten?

In 2014 werkkostenregeling verplicht

Vrije ruimte. De fiets van de zaak wordt onder de werkkostenregeling slechts beperkt gefaciliteerd. Zo is het mogelijk om een fiets onbelast te verstrekken binnen de forfaitaire ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom.

Renteloze lening. Daarnaast mag aan de werknemer onbelast een renteloze lening worden verstrekt waarmee de fiets van de zaak wordt aangekocht. Deze lening moet vervolgens wel worden afgelost. Dit zou plaats kunnen vinden via de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. Onlangs is bekendgemaakt dat deze reiskostenvergoeding gehandhaafd blijft. Dit betekent dat er een goede kans bestaat dat onder een nieuw kabinet de werknemer nog steeds met de onbelaste reiskostenvergoeding zijn lening kan aflossen.

Nadeel. Desondanks is deze optie niet optimaal. Denk hierbij aan de situatie dat een werknemer voortijdig uit dienst gaat, ontslagen wordt of financieel krap komt te zitten.

Nog profiteren van de huidige regeling

Zodoende blijft het verstrekken van een fiets onder de huidige regeling de meest aantrekkelijke optie. Er zijn verschillende manieren om een werknemer een fiets van de zaak te geven.

Vergoeden. Allereerst kunt u de aankoop van de fiets aan de werknemer vergoeden. Voor woon-werkverkeer kan een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer worden verstrekt.

Verstrekken. U kunt ook een fiets aan de werknemer verstrekken. In dat geval koopt u de fiets en geeft deze vervolgens aan de werknemer.

De werknemer wordt eigenaar van de fiets en kan zodoende ook in dit geval aanspraak maken op een onbelaste reiskostenvergoeding.

Ter beschikking stellen. Tot slot kunt u aan de werknemer een fiets ter beschikking stellen voor zijn woon-werkverkeer. U blijft dan eigenaar van de fiets. Een onbelaste reiskostenvergoeding is in dat geval dan ook niet mogelijk.

Verrekenen met brutoloon. Als er een fiets wordt verstrekt of vergoed, kunt u met de werknemer afspreken dat dit wordt verrekend met brutoloon.

Voorwaarden

Maximale prijs. Om gebruik te kunnen maken van de fietsregeling moet uiteraard wel aan diverse voorwaarden worden voldaan.

Allereerst mag de fiets niet duurder zijn dan € 749,- inclusief btw. Wordt er een duurdere fiets aangeschaft, dan moet het meerdere tot het belaste loon worden gerekend. Tip. Er mag wel voor reparaties, een extra slot of een regenpak jaarlijks € 82,- onbelast worden vergoed.

Driejaarstermijn. Verder mag een werknemer slechts eenmaal per drie jaar een fiets van de zaak krijgen. De verstrekking kan dus onbelast plaatsvinden mits in het huidige kalenderjaar en de twee voorafgaande jaren niet eerder een fiets is verstrekt, vergoed of ter beschikking gesteld.

Gebruik. Ten slotte moet de werknemer op minimaal de helft van de dagen dat hij werkt, gebruikmaken van de fiets.

Van http://belastingen.indicator.nl kunt u gratis een aantal modeldocumenten inzake de fietsregeling downloaden (BT 17.17.02).
Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Hierin is geen specifieke ‘fiets­regeling’ opgenomen. Het kan dus aantrekkelijk zijn om in 2012 of 2013 nog eenmaal gebruik te maken van de huidige fietsregeling. De aankoopprijs kan tot maximaal € 749,- worden vergoed. Let op de termijn van drie jaar.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01