ARBEIDSOVEREENKOMST - 08.05.2013

Als uw zzp’er ineens zegt dat hij uw werknemer is …

Dat is schrikken! U werkt al een tijd met een zzp’er en plotseling vordert deze loon omdat hij bij u in dienst zou zijn. Kan dat zomaar? Hoe voorkomt u dat uw zzp’er zich met succes op het bestaan van een arbeidsovereenkomst beroept?

Twistpunt. Het is meer dan eens een twistpunt: is er sprake van een overeenkomst van opdracht of is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Voor u als opdrachtgever is het onderscheid van groot belang. Anders dan een opdrachtnemer kan een werknemer immers loondoorbetaling vorderen en hij geniet ontslagbescherming. En bovendien heeft u tal van verplichtingen, zoals het inhouden en afdragen van loonheffingen, premies, e.d.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

VAR, dus goed geregeld? Uit de praktijk blijkt dat veel opdrachtgevers denken dat alles geregeld is als de opdrachtnemer maar beschikt over een geldige Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Vier smaken. Er zijn echter vier verschillende VAR’s, maar niet alle VAR’s geven u de zekerheid dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Tip. Een VAR-wuo of een VAR-dga geven u die zekerheid wél. Tip. Check of u ook aan de aanvullende voorwaarden voldoet.

De feiten tellen. Wat nu als uw opdrachtnemer een andere VAR toont dan de VAR-wuo of de VAR-dga? Of als u niet aan de aanvullende eisen heeft voldaan? Dan komt het aan op een beoordeling van de feiten. Het gerechtshof bepaalde onlangs dat om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht, niet één enkel kenmerk bepalend is, maar dat alle losse feiten in verband met elkaar moeten worden gebracht. Waarom is dat belangrijk voor u?

Belangrijke feiten. Als u een zelfstandige inhuurt, wilt u geen werknemer in dienst nemen. En u wilt dan wel zeker weten dat u goed zit.

Daarbij spelen veel feiten een rol. Denk maar eens aan vragen als: is uw opdrachtnemer ingeschreven in het Handelsregister van de KVK, heeft hij een btw-nummer, heeft hij zich als ondernemer aangemeld bij de Belastingdienst, heeft hij drie of meer klanten per jaar, hoe presenteert de onderneming van uw opdrachtnemer zich, voert hij een zelfstandige bedrijfsadministratie?

Hoe voorkomt u problemen?

Géén werknemer. Vermijd in ieder geval omstandigheden die de suggestie kunnen wekken dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan:

  • geef uw opdrachtnemer niet hetzelfde kerst­pakket als uw werknemers;
  • laat hem niet deelnemen aan personeelsuitjes;
  • sta niet toe dat hij uw logo of naam gebruikt.

Voorkomen is beter dan genezen. Als u met een zzp’er wilt gaan werken, denk dan altijd aan de hiernavolgende zaken om te voorkomen dat uw overeenkomst toch als een arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt.

  • Sluit een overeenkomst van opdracht.
  • Geef daarin duidelijk aan wat de bedoeling is.
  • Zorg ervoor dat uw opdrachtnemer beschikt over een geldige VAR-wuo of VAR-dga. Maak er een kopie van en bewaar die in uw dossier.
  • Stel de identiteit van de opdrachtnemer vast aan de hand van een identiteitsbewijs, maak er een kopie van en bewaar deze in uw dossier.
  • Zorg dat alléén werkzaamheden worden ver­­richt die op de verklaring zijn genoemd en alléén gedurende de periode dat deze geldig is.
  • Behandel uw opdrachtnemer niet als een werk­nemer en laat hem zich ook niet zo profileren.
Leg de werkzaamheden die de zzp’er die u inhuurt moet gaan doen, goed vast. Zorg dat hij een VAR-wuo of een VAR-dga heeft en laat hem alleen werkzaamheden doen die op die VAR staan. Zorg er bovendien voor dat u hem niet hetzelfde behandelt als uw werknemers, ook al doet hij hetzelfde werk.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01