ONROERENDE ZAKEN - 06.11.2014

Altijd WOZ-waarde voor een geërfde woning?

De voor een geërfde woning te betalen erfbelasting wordt berekend over de WOZ-waarde. Wat nu als deze WOZ-waarde veel hoger is dan de werkelijke verkoopopbrengst van de geërfde woning?

WOZ. De WOZ-waarde geldt niet alleen voor de gemeentelijke onroerendezaakbelasting, maar ook voor de berekening van uw eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting én voor de erfbelasting die u betaalt wanneer u een woning erft. Het interesseert de fiscus niet hoeveel de woning bij verkoop oplevert. Dat laatste kan natuurlijk in uw voordeel werken wanneer de woning wordt verkocht voor méér dan de WOZ-waarde, maar wat kunt u doen als u aanzienlijk minder dan de WOZ-waarde heeft ontvangen bij de verkoop?

Kiezen van het juiste WOZ-jaar

Jaar waarin de erflater is overleden. In beginsel geldt voor de erfbelasting de WOZ-waarde van het jaar waarin de erflater is overleden. Dus bij overlijden in 2014 geldt de WOZ-waarde 2014. De WOZ-waarde 2014 is echter gebaseerd op een taxatie per 1 januari 2013 (de peildatum).

Er kan dus een groot tijdsverloop zitten tussen overlijden en waardepeildatum. Als iemand overlijdt op 31 december 2014 geldt dus de waarde die getaxeerd is per 1 januari 2013. Dat is twee jaar eerder! En stel nu dat het nog een jaar duurt voordat de woning uiteindelijk verkocht is. Dan is het drie jaar! Als de woningmarkt dalende is, kunt u dus op uw vingers natellen dat u erfbelasting betaalt over meer dan de verkoopopbrengst. Daar is wat aan te doen: kies een ander WOZ-jaar!

Op uw verzoek een jaar later

Het jaar na het jaar van overlijden. Op uw verzoek wordt de erfbelasting berekend over de WOZ-waarde van het jaar na het overlijden. Als die lager is, moet u dat natuurlijk altijd doen. Deze waarde is dus getaxeerd per 1 januari van het jaar van overlijden. Het kan natuurlijk gebeuren dat deze WOZ-waarde nog niet bekend is op het moment dat u aangifte erfbelasting moet doen. In dat geval doet u er verstandig aan om na ontvangst van de aanslag erfbelasting direct bezwaar aan te tekenen met de motivering dat u wilt uitgaan van de WOZ-waarde van het jaar na overlijden, indien deze lager is. Desgewenst krijgt u dan uitstel van betaling voor een deel van de aanslag erfbelasting totdat deze lagere WOZ-waarde bekend is.

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Bij gemeente. U kunt natuurlijk ook bij de gemeente bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde als u kunt onderbouwen dat deze te hoog is. Dan zult u zelf met een taxatierapport moeten komen om de lagere waarde aan te tonen. Als de woning al verkocht is, kunt u erop wijzen dat dit de werkelijke waarde is. Dat laatste lukt niet altijd, omdat de WOZ nu eenmaal uitgaat van een waarde per 1 januari en die hoeft niet gelijk te zijn aan de waarde op de datum van verkoop.

Prijsontwikkelingen. Het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houden echter de gemiddelde prijsontwikkelingen van woningen bij op hun website. Zo kunt u de verkoopopbrengst terugrekenen naar een waardepeildatum. De gemeente wil dit wel eens accepteren als bewijs, vooral als het gaat om woningen die niet goed vergelijkbaar zijn met andere woningen. De door de gemeente verlaagde WOZ-waarde wordt door de fiscus ook geaccepteerd voor de erfbelasting. Een lagere WOZ-waarde levert u wellicht ook nog een teruggaaf van gemeentebelastingen op! Twee vliegen in één klap!

Als de WOZ-waarde van een door u geërfde woning duidelijk te hoog is, kunt u bezwaar maken bij de gemeente of uitgaan van de WOZ-waarde van een jaar later. Op uw verzoek wordt de erfbelasting berekend over de WOZ-waarde van het jaar na het overlijden. Als die lager is, moet u dat natuurlijk altijd doen!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01