PERSONEEL - 12.01.2015

Kok onbelast extra’s geven in de werkkostenregeling?

Stel, u heeft twee parttime koks in dienst. Hun loonsom bedraagt € 80.000,- per jaar: dat is het loon waarover bij uw werknemer verschuldigde loonheffing wordt berekend. Een hele mond vol, maar is er nog wel ruimte voor extraatjes?

Vanaf 2015

Met ingang van 2015 is de WKR verplicht gaan gelden voor alle werkgevers. Nieuw in de WKR is dat u in plaats van allemaal hele specifieke regels voor vergoedingen en verstrekkingen nog maar een paar uitdrukkelijk benoemde zaken belastingvrij mag geven aan uw werknemers (denk aan reiskosten en vakliteratuur).

Vrije ruimte. Voor het overige heeft u een zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. Wat u in deze vrije ruimte aan vergoedingen en verstrekkingen besteedt voor uw werknemers, mag u zelf weten. De enige voorwaarde is dat het niet om enorm ongebruikelijke zaken gaat (denk bijvoorbeeld aan een half salaris in de vrije ruimte).

Rekenvoorbeeld. In dit voorbeeld is de vrije ruimte in 2015 € 960,- (1,2% van € 80.000,-). Deze vrije ruimte is de belastingvrije ruimte die door u naar eigen inzicht besteed mag worden. Denk bijvoorbeeld aan een feest, kerstgeschenken, en dergelijke. Tip. Maar u kunt, als u deze dingen allemaal niet doet, er ook voor kiezen uw koks maandelijks een vergoeding te geven voor hun onkosten, zonder dat daar een onderbouwing aan ten grondslag ligt. Zo kunt u uw koks (als u verder niets geeft wat in de vrije ruimte valt) elk een onbelaste vergoeding geven van € 40,- per maand. Deze vergoeding is ook bij u niet belast. Tip. U kunt uw werknemer hiervoor brutoloon laten inleveren.

Hun voordeel? Deze vergoeding kost u dan niets extra terwijl uw werknemers er netto op vooruit gaan. Stel dat zij ongeveer 40% belasting en premies zouden moeten betalen, dan is hun voordeel 40% van € 40 x 12 = € 192,- netto per jaar. Let op. Er zijn hierbij drie zaken waar u op moet letten:

  1. De werknemers mogen niet beneden het cao-loon uitkomen wat voor hen geldt. Verlaagt u het loon naar een lager loon dan de cao voorschrijft, dan kunnen de werknemers u daarop later aanspreken. Bovendien kan de Belastingdienst stellen dat u toch loonheffing had moeten afdragen over het cao-loon en u daarom een correctie en een boete opleggen.
  2. Als u loon verlaagt en daarvoor in de plaats een vergoeding geeft, wordt de loonsom lager en uw vrije ruimte dus kleiner. In dit voorbeeld zou het loon voor de berekening van de vrije ruimte verlagen van € 80.000,- naar € 79.040,- (€ 80.000,- minus € 960,-). Uw vrije ruimte is dan dus ook gezakt naar 1,2% van € 79.040,- (in plaats van € 80.000,-), dus naar € 948,-. De belastingvrije vergoeding op basis van 1,2% is dan ook lager. Bereken dus steeds heel nauwkeurig wat er precies kan.
  3. Als uw vergoeding hoger uitpakt dan 1,2% dan bent u 80% belasting verschuldigd over het meerdere. Het is dan ook zaak hier goed op te letten!

Tóch besparen?

Als u brutoloon kunt uitruilen zoals hierboven beschreven, kunt u ook op de werkgeverslasten besparen. Immers het loon waarover deze premies berekend moeten worden en door u betaald worden, is lager (de vergoedingen tellen niet mee). Dit voordeel bedraagt algauw 15% van de loonverlaging. Bij € 960,- uit ons voorbeeld zou het dus gaan om ongeveer € 144,-.

Let op. U krijgt jaarlijks vrije ruimte. Maakt u deze niet op in het jaar zelf, dan mag u deze niet meenemen naar het volgende jaar!

De vrije ruimte is een (beperkt en afhankelijk van de loonsom) belastingvrij bedrag waarbinnen u naar eigen keuze vergoedingen en zaken aan uw werknemers mag geven. Geef uw werknemers een belastingvrije vergoeding hieruit. Zo houden zij netto meer over van hetgeen u bruto betaalt.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01