BOER EN PRIVÉ - 06.05.2015

Erfenis verworpen! Hoezo dan toch betalen?

Als de erfenis door de erfgenamen wordt verworpen, kunnen schuldeisers van de overledene de deur worden gewezen. Wat met de kosten voor de begrafenis? Bij wie kan de gemeente daarvoor aankloppen? Wat heeft de rechter beslist?

Overlijden. Kees heeft al jarenlang geen contact meer met zijn vader. Dan ontvangt hij een brief van de notaris met de mededeling dat zijn vader is overleden. Omdat zijn vader geen testament heeft gemaakt, zijn Kees en zijn broer Piet de enige erfgenamen.

Drie mogelijkheden voor erfgenaam

In de brief van de notaris werd hem verteld dat hij drie mogelijkheden heeft:

  1. hij kan de nalatenschap (erfenis) van zijn vader zuiver aanvaarden; dit betekent dat hij zijn gedeelte (de helft) van alle bezittingen maar ook van alle schulden van zijn vader verkrijgt;
  2. hij kan de nalatenschap beneficiair aanvaarden; dit betekent dat hij nog steeds voor de helft erfgenaam is, maar dat hij niet privé aansprakelijk is voor schulden van zijn vader die hoger zijn dan wat hij als erfgenaam verkrijgt;
  3. hij kan de nalatenschap van zijn vader verwerpen; in dat geval is Kees geen erfgenaam en verkrijgt hij dus niets maar hoeven de schuldeisers van zijn vader ook niet bij hem aan te kloppen.

Verklaring inschrijven. Voor de verwerping of beneficiaire aanvaarding moet Kees een verklaring tekenen die daarna wordt ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank. Dat is een openbaar register dat door schuldeisers kan worden geraadpleegd. Voor Kees is deze keuze simpel: hij verwerpt de nalatenschap. En omdat hij zelf geen kinderen heeft, komt zijn erfdeel toe aan broer Piet. Maar later hoort hij dat ook Piet de nalatenschap heeft verworpen.

Klaar is Kees. Kees denkt dat daarmee de zaak van de baan is, maar enkele weken na de begrafenis ontvangt hij van de gemeente een factuur van € 1.440,- voor de begrafeniskosten. Het totale kostenplaatje bedraagt € 2.880,- en omdat hij een van de twee zonen is van de overledene, verzoekt de gemeente hem om de helft van de totale kosten voor zijn rekening te nemen.

Misverstand? Kees denkt dat dit op een misverstand berust. Hij heeft toch immers niet voor niets de nalatenschap verworpen? Daardoor hoeft hij niet op te draaien voor schulden van zijn vader. Dus de gemeente is bij hem aan het verkeerde adres. En als er al betaald moet worden, dan kunnen ze daarvoor beter aankloppen bij zijn broer Piet. Kees moet zelf namelijk rondkomen van een beperkt inkomen terwijl zijn broer Piet er warmpjes bijzit.

Oordeel van de rechter

Gemeente mag kosten verhalen. De wet zegt dat de gemeente kan aankloppen voor de kosten van een begrafenis of crematie bij directe familieleden van de overledene als de kosten niet worden voldaan door de erfgenamen of als deze niet kunnen worden achterhaald. Daarbij speelt het geen rol of de nalatenschap is aanvaard of verworpen. Dat staat daar helemaal los van.

Ook maakt het niets uit of het ene familielid meer kan betalen dan het andere. Bij de voldoening van de begrafenis- of crematiekosten speelt draagkracht immers geen rol. Ieder is verplicht om een gelijk deel van de kosten te betalen. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23.04.2015 (RBZWB:2014: 9354) , oordeelt dus dat Kees € 1.440,- moet betalen aan de gemeente. En hetzelfde kostenbedrag geldt voor Piet!

Men kan een erfenis beneficiair aanvaarden. Dan is men nog steeds erfgenaam, maar niet privé aansprakelijk voor schulden van de erflater als die hoger zijn dan wat men als erfgenaam verkrijgt. Ook kan men de erfenis totaal verwerpen. De gemeente kan sowieso wel altijd de begrafenis- of crematiekosten verhalen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01