PRIVÉGEBRUIK AUTO - 20.05.2015

Liever geen bijtelling zonder privégebruik

Heeft u een auto van de zaak maar weinig of geen privégebruik, dan vervalt de bijtelling. Maar pas op, als u het fout aanpakt, heeft u ook zónder privékilometers een bijtelling te pakken! Hoe kan dat en wat besliste de rechter onlangs?

Geen privégebruik, tóch bijtelling? Alleen als u kunt bewijzen dat u de auto van de zaak nauwelijks privé gebruikt, ontloopt u de bijtelling. Dat de regels streng zijn, inclusief de bijbehorende administratie, ontdekte onlangs een automobilist die zijn zaak uitvocht voor de Rechtbank Haarlem, 30.04.2015 (RBNHO:2015:3501) . Hij gebruikte de auto niet privé, maar werd toch met een bijtelling geconfronteerd. Wat speelde er en wat besliste de rechter?

Twee auto’s, één bijtelling?

De automobilist in kwestie had van januari tot begin juli de beschikking over een auto van de zaak waarvoor een bijtelling van 25% gold. Deze gebruikte hij echter niet privé, wat hij kon bewijzen met een sluitende kilometeradministratie. In juli werd de auto vervangen door een elektrische, waarvoor destijds (2013) een bijtelling van 0% gold. De man had geen kilometeradministratie voor deze auto bijgehouden. Dat leverde hem een naheffing op over de bijtelling voor de eerste auto, die hij echter helemaal niet privé had gebruikt. Verbolgen stapte hij naar de rechter.

Privégebruik op jaarbasis. Volgens de rechter blijkt uit de wet overduidelijk dat de grens voor de bijtelling ligt op 500 privékilometers op jaarbasis. Het is dus van belang dat aangetoond kan worden dat met de ter beschikking gestelde auto’s samen op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. In dit geval was dat niet mogelijk, omdat vanaf juli geen rittenadministratie meer was bijgehouden. Dit leverde over de eerste zeven maanden een bijtelling op van 25% maal de cataloguswaarde van auto 1, plus over de laatste vijf maanden een bijtelling van 0% over de cataloguswaarde van auto 2. Hierdoor werd per saldo het privégebruik van auto 1 toch belast, ondanks het feit dat deze niet privé was gebruikt.

Voor u van belang?

Ondanks het feit dat de 0%-bijtelling inmiddels is afgeschaft, is deze uitspraak voor de praktijk nog erg van belang. De bijtelling voor elektrische auto’s van vóór 2014 bedraagt immers nog vijf jaar lang 0%. Bovendien is de uitspraak toepasbaar in iedere situatie waarbij een auto met een hoge en lage bijtelling opvolgend in het jaar gebruikt worden. Van belang is namelijk dat de grens van 500 privékilometers niet per auto, maar samen per jaar telt.

Ga dus niet de fout in! U gaat de fout in als u alleen voor de auto met de hoge bijtelling een kilometeradministratie bijhoudt, om zo te bewijzen dat u de auto niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt. Gebruikt u hem samen met de auto met de 0%- of de lage bijtelling immers wél meer dan 500 kilometer privé, dan bent u alsnog het haasje en krijgt u een bijtelling, tijdsevenredig, voor 2 auto’s!

Wat te doen?

In zulke situaties ontkomt u er niet aan beide auto’s, dus ook die met de 0%- of de lage bijtelling, samen niet meer dan 500 kilometer privé te gebruiken. Anders krijgt u alsnog een bijtelling, al valt deze voor de elektrische auto natuurlijk laag uit. Dit vereist veel discipline, want auto’s met 0% of weinig bijtelling nodigen nu eenmaal uit tot privégebruik. U zult hiermee echter toch echt tot het op ingebruikneming volgende jaar moeten wachten, wilt u niet alsnog een naheffing ontvangen.

Als u lopende het jaar een andere auto van de zaak krijgt, wordt de bijtelling tijdsevenredig toegepast op beide auto’s. Wilt u de bijtelling voor beide auto’s vermijden, bewijs dan dat u ze samen niet meer dan 500 km in het jaar privé gebruikt. Houd dus voor beide een rittenregistratie bij!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01