ARTIEST EN EVENEMENT - 20.02.2017

Artiest inhuren zonder VAR, hoe voorkomt u valse tonen?

De VAR is sinds mei 2016 verdwenen. Er zijn echter modelovereenkomsten voor in de plaats gekomen. Wat betekent dat als u met Koningsdag, Moederdag of Hemelvaart een artiest inhuurt? Waar moet u speciaal op letten?

Twee modellen. Als u een artiest inhuurt, kunt u in plaats van een VAR gebruikmaken van een modelovereenkomst. Voor artiesten zijn er twee samengesteld die u vrij kunt gebruiken. Ze staan op de site ( https://www.belastingdienst.nl ) van de Belastingdienst en hebben betrekking op individuele artiesten en op gezelschappen. Hoe gebruikt u deze?

Geen dienstbetrekking

U gebruikt de modelovereenkomst als u en uw artiest het erover eens zijn dat er geen dienstbetrekking bestaat en de artiest dus niet bij u in loondienst is. U hoeft dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. U dient dan de modelovereenkomst met de artiest af te sluiten en allebei te ondertekenen. Let op 1. U mag de overeenkomst aanpassen, maar niet voor zover het de gele gedeelten betreft. Past u deze wel aan, dan heeft u niet langer de zekerheid dat er geen dienstbetrekking is en kan het zo zijn dat achteraf blijkt dat u toch loonheffing en premies in had moeten houden. Let op 2. De werkzaamheden dienen ook overeenkomstig hetgeen is afgesproken te worden uitgevoerd.

Artiestenregeling

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht voor een artiest of gezelschap. Zonder de modelovereenkomst geldt automatisch de artiestenregeling, waarvoor een gageverklaring moet worden ingevuld en de artiesten de kleinevergoedingsregeling (KVR) kunnen toepassen. Let op. Als de gage hoger is dan deze KVR, zult u loonheffingen moeten afdragen. Het is de keuze van de artiest, het gezelschap en van u als opdrachtgever om de artiestenregeling te gebruiken, dan wel daar van af te zien. In dat laatste geval is een modelovereenkomst nodig!

Inhoud modelovereenkomst? De modelovereenkomst bepaalt met name dat de artiest zelf verantwoordelijk is voor de artistieke inhoud van zijn optreden, hier zelf uitvoering aan geeft en hij ook geheel of ten dele eigen materialen gebruikt. Ook wordt hierin vastgelegd dat de artiest niet sociaal verzekerd is en dus ook geen aanspraak kan maken op een uitkering als hij bijvoorbeeld tijdens het optreden zijn been breekt.

En de inhoudingsplichtigenverklaring?

Als de leider van een gezelschap, een artiestenbureau, een gezelschap, een rechtspersoon of een verloningsbureau over een zogenaamde inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) beschikt, hoeft u geen modelovereenkomst te gebruiken. Deze IPV is dan voldoende om u als opdrachtgever te vrijwaren voor de inhoudingen op de gage.

Ondernemer of niet? De modelovereenkomst zegt niets over de vraag of de artiest door de fiscus als ondernemer wordt gezien. De overeenkomst betekent dan ook niet dat de artiest recht heeft op ondernemersfaciliteiten. Of hij hier recht op heeft, is afhankelijk van de omstandigheden met betrekking tot de door hem uitgevoerde opdrachten. Het gaat u in feite dus ook niets aan.

Wat kunt u hiermee? Gebruik de modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en die u vanaf hun site kunt downloaden. Gebruikt u liever een eigen overeenkomst, laat deze dan eerst goedkeuren door de fiscus. Alleen dan heeft u de zekerheid dat u achteraf niet met naheffingen wordt geconfronteerd.

U kunt de modelovereenkomst voor artiesten gebruiken om niet geconfronteerd te worden met naheffingen inzake belastingen en premies. Download deze rechtstreeks van de site van de Belastingdienst. Let er wel op dat er conform de overeenkomst wordt gewerkt, anders vervalt deze zekerheid.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01