AUTO VAN DE ZAAK - 01.02.2017

Drie auto’s, drie maal bijtelling

Uit een recente rechtszaak blijkt dat, indien u als directeur-grootaandeelhouder meerdere auto’s van uw zaak in gebruik heeft, u geconfronteerd kunt worden met meerdere bijtellingen voor het privégebruik hiervan. Wat speelde er?

Drie auto’s. Voor de Hoge Raad, 16.12.2016 (HR:2016:2862) , speelde onlangs een zaak waarbij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) maar liefst drie auto’s van zijn eigen BV in gebruik heeft. Het betreft een BMW en twee Audi’s. Alleen voor de BMW wordt een bijtelling voor privégebruik in aanmerking genomen.

Onderbouwing nodig. De Belastingdienst constateert tijdens een boekenonderzoek dat de DGA ook gebruikmaakt van de twee andere auto’s zonder dat hiervoor een bijtelling in aanmerking wordt genomen. Op zich is dat geen probleem, mits de DGA kan onderbouwen dat hij met iedere Audi niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Dit kan worden aangetoond met een sluitende kilometeradministratie. Die heeft de DGA echter niet.

Rittenstaat achteraf opgesteld. De DGA begint met het achteraf opstellen van de rittenstaten. Aan de hand van zijn agenda, tankbonnen, een onderhoudsfactuur en aantekeningen probeert hij het bewijs te leveren dat hij beide Audi’s nagenoeg uitsluitend zakelijk heeft gebruikt.

Standpunt inspecteur

Registratie rammelt … Zoals vaker, blijkt het achteraf opstellen van een rittenregistratie geen sinecure. Het is fiscaal wel toegestaan, maar bijna onmogelijk om dit juist en volledig achteraf uit te voeren. De inspecteur heeft dan ook het nodige aan te merken op deze rittenregistratie. Zo noteert de DGA alleen de afgelegde kilometers naar zakelijke klanten en niet de begin- en eindstanden van de kilometerteller. Bovendien registreert hij korte ritten naar bijvoorbeeld het tankstation niet. Mede hierdoor ontstaan er verschillen tussen de rittenstaat en de kilometrages die zijn vermeld op de tankbonnen. Ook het brandstofverbruik roept vragen op. Uitgaande van de door de DGA aangeleverde gegevens varieert dit van 1 op 1,36 tot 1 op 22,25! Er wordt dan ook een naheffingsaanslag van € 24.251,- met boete opgelegd. De boete wordt vanwege de lange behandelduur van het bezwaar door de inspecteur verminderd van 25% tot 10%.

Uitspraak rechter

Naheffing gehandhaafd. Al met al kan de achteraf opgestelde rittenregistratie niet als bewijs dienen. De rechter oordeelt dat de Belastingdienst terecht een naheffing loonheffing heeft opgelegd. Ook voor beide Audi’s moet een bijtelling voor privégebruik in aanmerking worden genomen.

Commentaar

Meerdere auto’s van de zaak. Uit deze uitspraak blijkt nog eens dat u voor iedere auto die u van uw BV ter beschikking krijgt gesteld, in beginsel rekening moet houden met een bijtelling voor het privégebruik. Zelfs als dit drie (of meer) auto’s zijn, moet u per auto aantonen dat u hiermee op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt.

Rittenstaat goed bijhouden. Daarnaast blijkt uit deze uitspraak nog eens dat het achteraf in elkaar knutselen van een rittenregistratie ondoenlijk is. De fiscus heeft tegenwoordig zulke sterke controlemiddelen dat zij hier vrij eenvoudig gaten in kan schieten. Wilt u een bijtelling voorkomen door middel van een rittenregistratie, dan is het raadzaam deze dagelijks goed bij te houden.

Rekentool ‘E-kilometerregistratie’ (BT 22.01.07)
Het achteraf opstellen van een sluitende rittenregistratie is nagenoeg onmogelijk. Tijdens diverse rechtszaken blijkt de fiscus hier gaten in te kunnen schieten. Gebruik een rittenregistratie alleen als bewijs als u deze gedurende het jaar en bij voorkeur dagelijks bijwerkt. Alleen dan heeft dit een kans van slagen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01