ECHTSCHEIDING - 28.06.2019

Drie adviezen bij schenking of erfenis

De Hoge Raad heeft een belangrijke beslissing genomen over hoe er bij echtscheiding rekening moet worden gehouden met door schenking verkregen vermogen.

Uitsluiting. Als ouders geld aan hun kinderen schenken, verbinden zij daar vaak een uitsluitingsclausule aan. Ook in testamenten is zo’n uitsluitingsclausule vaak opgenomen. Kort gezegd: het komt er dan op neer dat het vermogen persoonlijk eigendom blijft van het kind (de begiftigde). Het wordt niet deels eigendom van de partner van het kind.

Huwelijk in 2018 of later. Wanneer het huwelijk is gesloten in 2018 of later, is een aparte clausule niet meer nodig. Dit omdat nu in de wet is opgenomen dat schenkingen en erfenissen geen deel gaan uitmaken van een ‘gemeenschap van goederen’.

Geld is uitgegeven. Wat nu als het ontvangen geld inmiddels is uitgegeven, bijvoorbeeld aan de huishouding, vakanties, etc.? Stel dat daarna vanwege een echtscheiding de boedel verdeeld moet worden. Speelt die schenking dan nog een rol? “Ja”, zegt de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:504).

Vergoedingsrecht. De Hoge Raad stelt dat wanneer een schenking (waaraan een uitsluitingsclausule verbonden was) is aangewend voor zaken die beide partners ten goede komen, de begiftigde recht heeft op een vergoeding van die gemeenschap, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is afgesproken. Schulden worden geacht gemeenschappelijk te zijn. Het is de andere partner die moet bewijzen dat er iets anders afgesproken is of dat er vanuit het gemeenschappelijk vermogen een vergoeding is gegeven voor de ingebrachte schenking of dat een schuld ‘verknocht’ is aan een van de echtgenoten.

Drie adviezen. Drie adviezen om discussie te voorkomen:

  1. houd het geld van ontvangen schenkingen of nalatenschappen gescheiden door het op een aparte bankrekening te storten;
  2. houd een registratie bij van de ontvangen bedragen aan schenkingen en nalatenschappen plus van de doeleinden waaraan het geld eventueel is besteed;
  3. wordt het geld besteed voor gemeenschappelijke uitgaven, leg dan samen liefst duidelijk vast of er recht op een vergoeding bestaat.
Voorkom juridisch gedoe. Stort een ontvangen schenking/nalatenschap op een aparte rekening en leg gezamenlijke uitgaven en bestedingen daarvan vast.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01