MELDING BETALINGSONMACHT - 30.03.2020

Betalingsproblemen, ook melding betalingsonmacht doen?

Bij betalingsproblemen door het coronavirus kunt u uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde inkomsten- en vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Als er echt sprake is van zwaar weer, is het raadzaam om ook betalingsonmacht te melden.

In privé aansprakelijk. Als uw BV de belastingschulden en premies niet kan betalen, kunt u als bestuurder van de BV door de Belastingdienst in privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde schulden. Het gaat hierbij onder andere om:

  • de loonheffingen;
  • de btw;
  • de premies bedrijfspensioenfonds.

Betalingsonmacht melden

Om deze privéaansprakelijkheid te voorkomen, moet de BV tijdig melding maken van het feit dat de belastingschulden niet kunnen worden betaald. Bij een tijdige melding zal de Belastingdienst namelijk moeten aantonen dat het aan uw onbehoorlijke bestuur te wijten is dat de verschuldigde belasting niet op tijd is betaald. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig te bewijzen.

Tijdig? Een melding van betalingsonmacht is tijdig als deze uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn betaald, is gedaan. Als u dit niet doet, is de melding niet rechtsgeldig. De Belastingdienst kan u dan aansprakelijk stellen voor het niet betalen van de belastingen en premies. Tip.  Als de betalingsonmacht eenmaal bij de Belastingdienst is gemeld, hoeft er niet voor iedere nieuwe belastingaanslag opnieuw een melding van betalingsonmacht te worden gedaan.

Hoe doet u dat?

Formulier. Betalingsonmacht voor loonheffingen en btw moet u schriftelijk bij de Belastingdienst melden. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt voor de melding van betalingsonmacht gebruikmaken van het formulier Melding Betalingsonmacht bij belastingen en premies van de Belastingdienst. Dit formulier bestaat uit twee onderdelen:

  • als u de loonheffingen of btw niet kunt betalen, vul dan het eerste deel in en stuur dit naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen;
  • als u de bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds niet kunt betalen, vul dan het tweede deel in en stuur dit naar uw bedrijfspensioenfonds. Als uw bedrijfspensioenfonds de administratie heeft uitbesteed aan een uitvoeringsinstituut, stuur dit deel dan naar het uitvoeringsinstituut.

Digitaal melden. Wilt u de betalingsonmacht digitaal melden, gebruik dan het meldingsformulier dat in het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst staat. Met dit formulier kunt u de betalingsonmacht niet digitaal melden bij uw bedrijfspensioenfonds.

Hoelang blijft uw melding geldig? Bij uw melding geeft u aan om welk tijdvak het gaat. Als de financiële situatie niet verbetert, kan uw onderneming waarschijnlijk de belastingen of premies over volgende tijdvakken ook niet betalen. U hoeft de betalingsonmacht dan niet opnieuw te melden. Dit geldt alleen voor de bedragen die u op de aangiften btw en loonheffing heeft aangegeven.

Let op.  Een melding van betalingsonmacht wordt niet automatisch aangemerkt als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet dus een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Andersom geldt een verzoek om uitstel van betaling niet automatisch als een melding van betalingsonmacht.

Om privéaansprakelijkheid te voorkomen, moet de BV tijdig (binnen twee weken) melding maken van het feit dat de belastingschulden niet kunnen worden betaald. Een melding van betalingsonmacht wordt niet automatisch aangemerkt als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet dus een afzonderlijk verzoek worden ingediend.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01