BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 26.03.2020

Wat met het loon van de dga en de huidige coronaperikelen?

Zoals u weet, moet de BV u als dga een zogenaamd ‘gebruikelijk loon’ uitbetalen. Maar nu de horeca de deuren heeft moeten sluiten, kan dat een vervelende situatie opleveren. Stel, u kunt als dga wel even met iets minder loon, wat dan?

Gebruikelijkloonregeling dga

Aandeelhouders met een 5%-aandelenbelang of meer (aanmerkelijkbelanghouders) die werkzaamheden verrichten bij de eigen BV, zijn verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon van minstens € 46.000 (2020) op te nemen. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u dus ook te maken met de gebruikelijkloonregeling, wat inhoudt dat u wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden.

Hoogte gebruikelijk loon. De hoogte van het op te nemen gebruikelijk loon is wettelijk bepaald. Zo moet het gebruikelijk loon minimaal het hoogste bedrag zijn van de hiernavolgende bedragen.

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, zeg maar het loon dat u bij een derde in uw functie zou kunnen verdienen.
  • Is het salaris van een van uw werknemers echter hoger, dan moet u van dit salaris uitgaan.
  • Daarnaast geldt als regel dat uw gebruikelijk loon minstens € 46.000 (2020) moet bedragen, voor het geval u op grond van het bovenstaande dus lager uit zou komen.

Tip.  Hierop bestaan enkele uitzonderingen, zoals voor dga’s van innovatieve startende BV’s.

Beperkte werkzaamheden? Verricht u als dga maar beperkt werk (qua aard en omvang) in uw BV, overweeg dan een lager gebruikelijk loon. Zorg wel voor een goede onderbouwing (urenregistratie en omschrijving werkzaamheden). Stem dit desnoods af met de fiscus.

Startende BV. Ook dga’s van startende BV’s die geen innovatieve activiteiten verrichten, kunnen onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon uit de BV halen. Een voorwaarde is dat de BV een hoger gebruikelijk loon niet kan betalen, bijv. omdat de BV veel geïnvesteerd heeft, zodat het over onvoldoende financiële middelen beschikt.

Kredietcrisis 2009. Ten tijde van de kredietcrisis in 2009 had de staatssecretaris middels een besluit goedgekeurd dat bij een omzetdaling in de jaren 2009 en 2010 een lager gebruikelijk loon mocht worden gehanteerd.

Coronacrisis 2020

Op het moment van schrijven is er echter (nog) geen regeling die een verlaging van het gebruikelijk loon mogelijk maakt in verband met de coronaperikelen.

U lijdt verlies? Voor dga’s van een BV die verlies lijden, geldt onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon. Een voorwaarde is dat het verlies de continuïteit van uw horecabedrijf in gevaar brengt. Hiervan is geen sprake bij een incidenteel verlies. Daarnaast moet het duidelijk zijn dat uw horecabedrijf de rekeningen niet meer kan betalen en dat dit niet het gevolg is van een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen. Verder geldt dat dit gebruikelijk loon niet lager mag zijn dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat een aanmerkelijkbelanghouder (dga) werkt.

Wat kunt u nu doen?

Vooralsnog blijft het wachten op een formele goedkeuring om een verlaging te mogen toepassen. Wij houden u op de hoogte. Tip . U kunt overwegen om op de zaken vooruit te lopen en uw gebruikelijk loon te verlagen naar het wettelijk minimum. Let op.  Mocht de financiële situatie van uw BV zich op korte termijn herstellen, dan dient u er wel rekening mee te houden dat u uiterlijk in december 2020 alsnog het gebruikelijk loon moet uitbetalen en verlonen en dus ook de bijbehorende loonbelasting daarover moet afdragen.

Overweeg om op de zaken vooruit te lopen en om uw gebruikelijk loon te verlagen naar het wettelijk minimum. U heeft tot en met december 2020 de tijd om dat recht te trekken.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01