BV en dga - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

EXCESSIEF LENEN - 28.02.2024

Wet excessief lenen: wat zijn schulden?

Heeft een ab-houder meer dan € 500.000 (2024) schulden aan zijn vennootschap? Dan is de ab-houder over het meerdere ab-heffing verschuldigd. In dit artikel staat het begrip ‘schulden’ centraal.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 16.02.2024

Nieuwe regels voor aangifte dividendbelasting

Met ingang van 1 januari 2024 is er een aantal wijzigingen ten aanzien van de aangifte dividendbelasting. Zo kunt u uw aangifte dividendbelasting digitaal doen en geldt er een nieuwe inhoudingsvrijstelling. Wat houden deze wijzigingen in?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Pensioen dga: oudedagsverplichting in 2024 oprenten

In de jaren 2020 tot en met 2022 was het zogenaamde ‘U-rendement’ negatief. Dit had een negatief effect op de oudedagsverplichting die u in uw BV heeft opgebouwd. Voor de jaren 2023 en 2024 is het U-rendement positief. Wat betekent dit voor u?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Wanneer is een dga een ‘echte’ werknemer?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is vaak niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In een recente zaak beslist de rechter dat twee bestuurders geen dga’s waren, maar echte werknemers. Hoe zit dat?
Lees meer

EXCESSIEF LENEN - 31.10.2023

Schuld aan BV nog snel aflossen?

Dga’s die meer dan € 700.000 hebben geleend van hun BV, moeten beslissen of het voordelig is om deze schuld voor 31.12.2023 af te lossen.
Lees meer

ONZAKELIJKE LENING - 31.10.2023

Is de onzakelijke lening een schenking?

Advocaat-generaal Pauwels is van oordeel dat bij verstrekking van een onzakelijke lening er geen sprake is van een schenking onder een opschortende voorwaarde.
Lees meer
BV en dga - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 16.02.2024

Nieuwe regels voor aangifte dividendbelasting

Met ingang van 1 januari 2024 is er een aantal wijzigingen ten aanzien van de aangifte dividendbelasting. Zo kunt u uw aangifte dividendbelasting digitaal doen en geldt er een nieuwe inhoudingsvrijstelling. Wat houden deze wijzigingen in?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Wanneer is een dga een ‘echte’ werknemer?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is vaak niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In een recente zaak beslist de rechter dat twee bestuurders geen dga’s waren, maar echte werknemers. Hoe zit dat?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Pensioen dga: oudedagsverplichting in 2024 oprenten

In de jaren 2020 tot en met 2022 was het zogenaamde ‘U-rendement’ negatief. Dit had een negatief effect op de oudedagsverplichting die u in uw BV heeft opgebouwd. Voor de jaren 2023 en 2024 is het U-rendement positief. Wat betekent dit voor u?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid