BV en dga - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DGA - 17.12.2020

Gebruikelijk loon in coronatijd

Vanwege de coronacrisis mag het gebruikelijk loon onder voorwaarden worden verlaagd.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.12.2020

Contante giften sinds 01.01.2021 niet meer aftrekbaar

Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. In de vennootschapsbelasting zit een vergelijkbare bepaling voor BV’s. Sinds 1 januari 2021 tellen contante giften niet meer mee voor deze aftrekpost.
Lees meer

EXCESSIEF LENEN - 30.11.2020

Hoge schuld bij eigen BV, overweeg tijdig of er actie nodig is!

In 2023 wordt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingevoerd. Bij ab-houders met een schuld aan de eigen BV boven € 500.000 wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wil een ab-houder de heffing voorkomen, dan is tijdige actie vereist.
Lees meer

DIVIDEND - 30.11.2020

Lening dga voor eigen onderhoud is verkapt dividend

Neemt een dga jaar in jaar uit geld op van zijn rekening-courant bij zijn BV om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen, dan zal de Belastingdienst deze de opnamen mogelijk aanmerken als verkapte dividenden.
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 17.11.2020

Verliezen verdampen vanaf 2022 niet meer

In het Belastingplan 2021 is het voorstel opgenomen om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Wat houdt dit voorstel precies in? Wat betekent dit voor u?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 11.11.2020

Lager gebruikelijk loon dga door coronacrisis?

De coronacrisis hakt er flink in, zeker in bepaalde sectoren. Dit roept de vraag op of u als dga uw loon uit de BV zomaar mag verlagen. Zo voorkomt u immers loon dat feitelijk niet door uw onderneming kan worden uitbetaald. Hoe zit dat?
Lees meer
BV en dga - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 21.10.2020

Gebruikelijk loon dga en corona

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn veel maatregelen genomen om fiscale verlichting te bieden aan degene die financieel getroffen worden door de coronacrisis, zoals een versoepeling van de regels voor het gebruikelijk loon in 2020.
Lees meer

FISCOTIP - 21.10.2020

Extra BV, extra belastingvoordeel

De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. Het verschil tussen deze twee tariefschijven loopt steeds verder op. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn uw activiteiten te verdelen over meerdere BV’s. Hoe pakt u dit aan?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 17.11.2020

Verliezen verdampen vanaf 2022 niet meer

In het Belastingplan 2021 is het voorstel opgenomen om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Wat houdt dit voorstel precies in? Wat betekent dit voor u?
Lees meer

Cookiebeleid