BTW - 18.07.2022

Zonnepanelen op het dak van uw woning: wat met verschuldigde en aftrekbare btw in 2022 en met het btw-nultarief per 01.01.2023?

Zoals u weet, levert u met zonnepanelen meestal stroom terug aan de energieleverancier. Omdat dit belastingtechnisch als een levering gezien wordt, bent u daarover btw verschuldigd. Hoe werkt dit precies?

Btw en zonnepanelen

Momenteel is de levering en de installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Ook particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze btw geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren bij de Belastingdienst en aangifte te doen voor de btw. Sinds het Fuchs-arrest van het Europees Hof van Justitie (ECLI:EU:C:2013:413) zijn namelijk ook zonnepaneelhouders btw-ondernemer als deze tegen een vergoeding stroom leveren aan het energiebedrijf. In de praktijk levert dit echter voor zowel de zonnepaneelhouder als voor de Belastingdienst een behoorlijke administratie- en uitvoeringslast op.

Btw-nultarief vanaf 2023?

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie een wijziging van de BTW-richtlijn vastgesteld. Met deze wijziging is het EU-lidstaten toegestaan om het btw-nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang.

Wetsvoorstel. Op 20 april 2022 heeft staatssecretaris Marnix van Rij dan ook een wetsvoorstel en internetconsultatie gepubliceerd met de bedoeling om vanaf 1 januari 2023 het btw-nultarief te hanteren op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dat betekent dat er geen btw meer hoeft te worden betaald bij aankoop (en installatie) van zonnepanelen. Het is dan dus niet meer nodig om deze btw bij de Belastingdienst terug te vragen.

Btw-ondernemer. Als een particulier regelmatig en tegen een vergoeding door middel van zonnepanelen stroom levert aan zijn energiebedrijf (hij wekt dus meer stroom op dan dat hij zelf verbruikt), dan verricht deze particulier btw-belaste prestaties. Deze vergoeding wordt meestal verrekend met de kosten voor de stroom die hij afneemt van het energiebedrijf (salderingsregeling). De stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet tegen hetzelfde tarief als dat hij voor de stroom zou betalen bij de energieleverancier.

Registratiedrempel

Voor de stroom die teruggeleverd wordt aan het energiebedrijf, moet in principe btw worden afgedragen. Particulieren kunnen vaak gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR) zonder aanmeldverplichting (Stcrt. 2021-30899) . Het besluit werkt terug tot 1 januari 2020. In het besluit staat dat een ondernemer met een maximale jaaromzet van € 1.800, die zich nog niet als btw-ondernemer heeft gemeld bij de Kamer van Koophandel of Belastingdienst, onder voorwaarden niet meer verplicht is om zich aan te melden als btw-ondernemer. Zij mogen de KOR dan direct toepassen en hoeven niet te voldoen aan administratieve verplichtingen.

Particulieren?

Hierdoor zijn dus ook particulieren die zonnepanelen hebben, niet meer verplicht om zich aan te melden, mits de jaarlijkse omzet met de zonnepanelen (vergoeding voor teruggeleverde energie) € 1.800 of minder is. Voor particuliere zonnepaneelhouders geldt dat ze niet hoeven uit te zoeken wat de werkelijke teruggeleverde stroom is en wat de vergoeding hiervoor is, maar dat er een forfait mag worden gebruikt. Zij mogen de KOR dan direct toepassen en hoeven niet te voldoen aan administratieve verplichtingen.

KOR. Zonnepaneelhouders die de KOR toepassen zonder daarvan melding bij de Belastingdienst te doen vanwege de vrijwillige registratiedrempel, zijn niet verplicht de KOR voor minimaal drie jaar toe te passen. Dit geldt wel voor reguliere btw-ondernemers. Let op 1.  Zonnepaneelhouders die zich al bij de Belastingdienst als btw-ondernemer hebben aangemeld, kunnen echter geen beroep doen op het besluit en moeten zich nog wel voor de KOR aanmelden. Let op 2.  Eenmanszaken kunnen er niet voor kiezen om alleen voor hun zonnepanelen de kleineondernemersregeling (KOR) te gebruiken. Alls zij btw-aangifte moeten doen, moeten ze dus ook btw aangeven voor teruggeleverde energie. Hun btw-nummer geldt dan voor de zaak en voor privé.

Geen eenmanszaak, maar Vof?

Een Vof heeft daarentegen een btw-nummer voor het gezamenlijk optreden (vennootschap). Dan moet de particulier wel een eigen btw-nummer aanvragen en loopt dat dus niet mee via de btw-aangifte van de Vof.

Wanneer wel? Wat sowieso van belang is, is of de Vof (ooit) btw op de aankoop, bouw of verbouw van de woning in aftrek heeft gebracht. Zo ja, dan is de kans groot dat de zonnepanelen mee worden getrokken in dit regime. Dan hoort dit dus wel thuis in de btw-aangifte van de Vof. De Belastingdienst kijkt doorgaans in principe naar de tenaamstelling van het energiecontract. Dat is degene die ‘ondernemer’ is voor de zonnepanelen. In de praktijk staat een energiecontract gewoonlijk op één naam. Dus dan zou diegene de zonnepanelenondernemer zijn. Btw-advies van een specialist is bij deze complexe btw-zaken geen overbodige luxe. U wilt het immers goed regelen.

Invoering btw-nultarief

Door het introduceren van een btw-nultarief op de aanschaf en installatie van zonnepanelen in samenhang met de bestaande registratiedrempel, hoeven veel particulieren zich niet meer bij de Belastingdienst als btw-ondernemer te melden. Dat scheelt veel papierwerk voor de zonnepaneelhouder en de Belastingdienst.

Voordeel. Een ander voordeel van de invoering van een btw-nultarief is dat de KOR-ondernemer die zonnepanelen aanschaft of zonnepanelen erbij wil laten plaatsen of vervangen, geen (niet-aftrekbare) btw in rekening gebracht krijgt. Dit geldt ook voor de (deels) btw-vrijgestelde ondernemer.

Op of nabij een woning?

Het btw-nultarief is alleen van toepassing als de panelen worden geleverd voor installatie op of nabij een woning, zoals bij zonnepanelen die worden geplaatst op een schuur, een garage, in de tuin of een uitbouw die bij de woning hoort. Dit geldt ook voor zonnepanelen die aan een woning hangen of aan de zijkant worden gemonteerd. Let op. Het nultarief geldt niet voor panelen op bedrijfsgebouwen, ook niet als die pal naast een woning zijn gebouwd. Tip. Het btw-nultarief is van toepassing op zowel de levering als op de installatie van zonnepanelen. Het maakt hierbij niet uit of de levering en installatie door een partij wordt gedaan of door twee afzonderlijke partijen.

Wat betekent ‘installatie’?

Onder installatie wordt verstaan de dienst die het plaatsen en aansluiten betreft van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Daar hoort niet alleen de bevestiging van de zonnepanelen bij, maar ook alles wat nodig is om de zonnepanelen aangesloten en werkend te maken. Denk hierbij aan het aanleggen van kabels en het aanpassen van de meterkast.

Dit valt er niet onder. Het installeren van bijv. een warmtepomp of een accupakket is niet direct noodzakelijk voor het aanbrengen en functioneel maken van zonnepanelen en valt dus niet onder installatie.

Het is de bedoeling om vanaf 01.01.2023 het btw-nultarief te hanteren op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dat betekent dat er geen btw meer hoeft te worden betaald bij aankoop en installatie van zonnepanelen. Het is dan niet meer nodig om deze btw (21%) bij de Belastingdienst terug te vragen.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01