RECHT - 30.10.2007

Over smaak valt te twisten

Uw serveerster verschijnt op haar werk met piercings of excentrieke kleding. U bent hier niet van gecharmeerd. Kunt u er wat aan doen?

Klassieke gevallen zoals tatoeages en piercings, maar ook niets verhullende ‘sexy’ kleding en gothic kleding zijn vaak onderwerp van een geschil tussen werknemer en werkgever. Wat dan?

Bemoeien mag, maar ...

Let op. Kleding en sieraden behoren (zoals dat officieel heet) tot de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Dit betekent dat de vrije keuze van de werknemer voor kleding of sieraden alleen door u beperkt kan worden als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Tip. Richt uw aandacht bij het stellen van regels op het in gevaar komen van de veiligheid van personeel, hygiëne, het imago of het niet meer herkenbaar zijn van uw werknemers als personeel.

Wat mag? Wat bij u wel of niet mag, hangt af van alle omstandigheden, zoals het type horecabedrijf, plaats van vestiging, klantenkring, functie van de werknemer (contact met gasten of alleen in de keuken). Let op. Zo mag u in een productie-omgeving uw personeel verbieden om wijdvallende kleding te dragen omdat die tussen de machines kan komen. Of, dat werknemers geen sieraden mogen dragen omwille van hygiëne-eisen. Een wenkbrauwpiercing bij een werknemer in een fietsenwinkel is daarom eerder te accepteren dan in een driesterrenrestaurant.

Onder voorwaarden. Verbieden mag als het verbod om de kleding en sieraden te dragen in verhouding staat tot het doel dat u wilt bereiken.

Let op. Als het verbod effect heeft op het privéleven van uw werknemer buiten werkuren dan is het niet toegestaan. Uw werknemer vragen zijn haar af te knippen, mag dus niet maar voorschrijven om het haar op te steken mag weer wel.

Hoe afspreken dan? U staat als werkgever het sterkst als u voordat uw werknemer in dienst komt, duidelijk maakt wat wel en wat niet mag. Let op. Zorg dat schriftelijke voorschriften voor iedereen met dezelfde functie hetzelfde zijn.

In reglement of contract?

Omdat u een reglement makkelijker aanpast aan veranderende omstandigheden en normen kunt u wellicht beter kiezen voor een reglement. Een arbeidsovereenkomst kunt u later namelijk alleen wijzigen met akkoord van uw werknemer. Een reglement kan immers eenzijdig door u als werkgever veranderd worden. Let wel op wat u wel en niet mag verbieden, zoals in dit artikel vermeld.

Sancties? Maar wat doet u als uw werknemer zich niet houdt aan de zorgvuldig door u geformuleerde voorschriften? Let op. Het is geen reden voor ontslag op staande voet. Als u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen moet u daarvoor naar de kantonrechter. Toon wel aan dat u uw werknemer er al vaak op gewezen heeft.

Alternatief?

Een alternatief kan zijn om niet de ene soort kleding te verbieden maar juist om andere kleding verplicht te stellen. Als u voor bedrijfskleding kiest, is meteen duidelijk wat niet mag. Laat u niet afschrikken door de term bedrijfskleding. Een zelfde witte blouse voor al uw personeel op hun eigen broek, is geen grote investering en kan een hoop sores schelen. Tip. Als de kleding alleen geschikt is voor het werk en een logo van ten minste 70 cm2 bevat, kunt u dergelijke kleding bovendien belastingvrij verstrekken of onbelast de kosten vergoeden. Vermeld in arbeidscontract of huisreglement dat de kleding alleen op het werk gedragen mag worden. Als de kleding ’s avonds op de zaak achterblijft, hoeft u namelijk de kleding niet eens van een logo te voorzien.

Als hygiëne, imago en/of veiligheid in het gevaar komt, mag u bepaalde kleding en sieraden wel degelijk verbieden. Denk na over alternatieven en leg uw voorschriften schriftelijk vast, bij voorkeur in een reglement.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01