AUTO - 22.04.2010

Auto van de zaak of kilometervergoeding?

Als u zelf of uw personeel een auto zakelijk gebruikt voor uw bedrijf, zult u moeten kiezen. Wordt het een auto van de zaak of een kilometervergoeding? Wat is anno 2010 voor u van belang bij het maken van die keuze?

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Werknemers. Een auto van de zaak leidt voor werknemers tot een bijtelling bij het inkomen. De bijtelling vervalt alleen als men kan bewijzen dat de auto niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt.

De bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto. Tegenwoordig is ook de milieuvriendelijkheid van belang. Standaard bedraagt de bijtelling 25%. ‘Groene’ auto’s kennen echter een bijtelling van 20%, 14% of zelfs 0%. Voor auto’s die 15 jaar of ouder zijn, geldt een hogere bijtelling van 35% over de werkelijke waarde van de auto.

Directeur-grootaandeelhouder. De bijtelling geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) als werknemer van zijn BV. Voor hem is van belang dat de bijtelling ook meetelt voor de bepaling van het gebruikelijk loon. Een hogere bijtelling betekent dus dat er een minder hoog gebruikelijk loon hoeft te worden toegekend.

Bijtelling voor de ondernemer. Ondernemers in de inkomstenbelasting moeten de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak bij de winst tellen. De bijtelling kan nooit meer bedragen dan de totale autokosten.

Kilometervergoeding

Zakelijke ritten. Een werknemer/DGA die met zijn privéauto zakelijke ritten maakt, kan een belastingvrije vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer.

Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen per kilometer € 0,19 van de winst aftrekken.

Woon-werkverkeer. Woon-werkverkeer wordt voor de inkomstenbelasting als zakelijk aangemerkt. Dit betekent dat werknemers, dus ook de DGA, voor hun woon-werkverkeer een vergoeding van € 0,19 per kilometer kunnen krijgen als ze hun eigen auto gebruiken.

Tip. Gebruikt men de auto van de zaak alleen voor woon-werkverkeer, zakelijke ritten en maximaal 500 kilometer privé, dan ontkomt men dus ook aan de bijtelling voor het privégebruik.

Vaste vergoeding woon-werkverkeer. U kunt uw personeel met een eigen auto een vaste vergoeding voor het woon-werkverkeer geven als u deze baseert op 214 werkdagen.

Hiervan hoeft de werknemer maar op 128 dagen ook daadwerkelijk te reizen. Reist hij dus in een jaar bijvoorbeeld 150 dagen naar de hoofdvestiging en 80 dagen naar een filiaal, dan kunt u hem een vergoeding geven gebaseerd op 214 keer de afstand naar de hoofdvestiging plus 80 keer de afstand naar het filiaal.

Milieuaspecten

De overheid heeft tal van regelingen getroffen die ons moeten verleiden tot het kiezen van een milieuvriendelijke auto. Naast het genoemde verschil in bijtelling voor de auto van de zaak, is er een verschil in tarief voor de BPM en de MRB. Verder kan op de meest milieuvriendelijke auto’s willekeurig worden afgeschreven en krijgt u als ondernemer investeringsaftrek.

Het zal duidelijk zijn dat bij de auto van de zaak het voordeel van een lage bijtelling bij de werknemer terechtkomt. Minder BPM en MRB en investeringsfaciliteiten leveren u als werkgever voordeel op.

Bij een kilometervergoeding zal het bij milieuvriendelijke auto’s sneller voorkomen dat de vergoeding meer dan kostendekkend is.

Als u of uw werknemer veel privé rijdt, bent u meestal beter af met een auto van de zaak. Is de kilometervergoeding kostendekkend, dan is het vaak voordeliger om in een privéauto te rijden. De keuze voor een ‘groene’ auto is altijd lucratief.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01