ONDERNEMERSCHAP - 14.04.2010

De felbegeerde ondernemersstatus

Er is veel aandacht voor de belastingvoordelen voor ondernemers. Helaas ontbreekt in de wetgeving een heldere omschrijving van wat een ‘onderneming’ is. Hoe heeft de rechtspraak dat opgelost? Welke factoren spelen een rol?

‘Onderneming’, wat is dat?

De rechter. De Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) heeft bijna 30 jaar geleden (op 21 april 1982) de belangrijkste factoren opgesomd die een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een onderneming. Deze factoren gelden nog steeds:

• de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden;

• de hoogte van de opbrengsten;

• de winstverwachting;

• het (ondernemers)risico dat wordt gelopen;

• de tijd die aan de werkzaamheden wordt besteed;

• de bekendheid die wordt gegeven aan het feit dat de werkzaamheden worden verricht, oftewel: het doen van reclame-uitingen;

• het aantal opdrachtgevers;

• hoe er in het algemeen spraakgebruik over ge­­sproken wordt;

• de omvang van de investeringen;

• het debiteurenrisico dat gelopen wordt.

Alle factoren? U hoeft niet aan álle genoemde criteria te voldoen om ondernemer te zijn.

Vrachtwagenchauffeur. Zo kon volgens het Gerechtshof in Amsterdam (20 oktober 1989) een vrachtwagenchauffeur als ondernemer worden aangemerkt terwijl hij toch maar één opdrachtgever had. De rechters hechtten in dit geval veel belang aan de forse investering (aanschaf vrachtwagen) en aan het debiteurenrisico dat de chauffeur liep. Ook de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden speelden een belangrijke rol.

Tandarts. Een tandarts daarentegen die met een collega tandarts een overeenkomst sloot waarin werd afgesproken dat hij drie of vier dagen per week in zijn praktijk werkzaamheden zou verrichten, is volgens het Gerechtshof Leeuwarden (10 april 2009) geen ondernemer omdat hij onvoldoende zelfstandig is ten opzichte van zijn collega.

Voordelen ondernemerschap

Het voordeel dat u geniet wanneer u als ondernemer wordt aangemerkt, is gelegen in het feit dat dan de ondernemersfaciliteiten kunnen worden toegepast. Onder ondernemersfaciliteiten vallen onder andere:

• de zelfstandigen- (max. € 9.427,-) en startersaftrek (max. € 2.110,-);

• de MKB-winstvrijstelling (à 12% van de winst);

• de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (max. 28% van uw investeringen).

Urencriterium. De zelfstandigenaftrek kunt u als ondernemer toepassen op het moment dat u 1.225 uur binnen uw onderneming werkzaamheden verricht. Let op. Bent u al meer dan vijf jaar ondernemer, dan geldt bovendien dat u meer dan 50% van uw werkbare tijd dient te besteden aan uw ondernemersactiviteiten.

Vragen van de fiscus

Wees bedacht op kritische vragen van de fiscus!

• Zorg voor voldoende opdrachtgevers. Daarmee spreidt u tevens het risico van een niet-betalende debiteur.

• Ook is het van belang om reclame te maken voor uw onderneming, bijvoorbeeld via advertenties of een reclamebord bij een sportclub.

• Daarnaast is het zeker van belang dat uw onderneming direct, maar zeker in de toekomst, kan rekenen op een positief bedrijfsresultaat.

De fiscus kan moeilijk gaan doen wanneer u maar één opdrachtgever heeft of u een beperkte omzet realiseert. Parkeer lastige vragen door te wijzen op andere factoren, zoals uw risico’s, uw reclame-uitingen en uw investeringen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01