BELASTINGEN - 03.02.2011

Nieuwe fiscale land- & tuinbouwnormen

De Landelijke fiscale Landbouwnormen 2010 zijn bekend. Wat betekenen deze normen voor u als agrarisch ondernemer? Wat is het voordeel voor u? Kunt u afwijken van de normen?

Normen en waarden

Landelijke Landbouwnormen. Al 19 jaar lang worden in overleg tussen de Belastingdienst en een aantal belangenorganisaties in de agrarische sector normen en richtlijnen vastgesteld voor de belastingheffing van agrarische ondernemingen, zoals akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. In de Landelijke Landbouwnormen staan bijvoorbeeld waarderingen voor voorraad en privégebruik van eigen producten, afschrijvingspercentages op landbouwmachines en kassen, enz. Het zijn normen en richtlijnen. U mag ervan afwijken, maar dan moet u wel een goed verhaal hebben. De tekst van de Landbouwnormen 2010 kunt u downloaden van http://www.belastingdienst.nl

Afwijken van de norm?

Voordeel voor u? De Landelijke Landbouwnormen bevatten normen en richtlijnen. De normen worden door alle eenheden van de Belastingdienst gebruikt, of u nu onder de Belastingdienst in Groningen of in Zeeuws-Vlaanderen valt. De Belastingdienst wijkt hier niet van af.

Voor u als ondernemer heeft dat het voordeel dat u weet waar u aan toe bent. U heeft de rechtszekerheid dat wanneer u zich aan deze normen houdt de fiscus daarmee akkoord moet gaan.

Voor privégebruik van eigen producten en energie gelden geen normen, maar richtlijnen. Indien die richtlijnen niet ‘passen’ in uw persoonlijke situatie, kunt u daarvan afwijken.

Afwijken van de normen. Van de normen, bijvoorbeeld de afschrijving op kassen, kunt u ook afwijken, maar dan moet u van goede huize komen. En als u afwijkt, moet u dat ook aangeven in uw belastingaangifte. In dat geval kunt u er zeker van zijn dat de Belastingdienst extra aandacht aan uw aangifte zal besteden, een twijfelachtig genoegen! Maar hoe dan ook, normen zijn geen wetten, dus u mag er anders over denken.

Nieuw in 2010

Het voorbeeld van en de toelichting bij het gemiddelde-waardesysteem voor de waardering van zelf opgefokt rundvee zijn gewijzigd. En bij een aantal soorten vleesvee zijn er nu ook normen exclusief de voerkosten. Het pluimvee is gewaardeerd, zoals in de branche gebruikelijk is per aantal van 100 stuks. Dit zijn geen spectaculaire wijzigingen. Voor de glastuinbouw is er wel een belangrijke toevoeging.

Afschrijving in de glastuinbouw

Sinds 2007 kunnen gebouwen in eigen gebruik niet verder worden afgeschreven dan tot 50% van de WOZ-waarde. Voor kassen is de vraag gerezen welke installaties wel en welke niet tot de kas behoren (en dus wel of niet onder de afschrijvingsbeperking vallen).

Installaties die niet onder de afschrijvingsbeperking vallen kunnen dus gewoon worden afgeschreven tot de restwaarde.

Voorbeelden. Voorbeelden hiervan zijn de warmte­opslagtank, rookgascondensor, warmtekrachtinstallatie, CO2-apparatuur, substraat­installatie, waterbassin, klimaatcomputer en schermdoeken, e.a. U mag deze normen ook toepassen voor 2007, 2008 en 2009.

Met de fiscale Landbouwnormen 2010 heeft u duidelijkheid welke regels de fiscus volgt bij de beoordeling van uw belastingaangifte. De fiscus mag er niet van afwijken, maar u wel met een goede motivering. En als u afwijkt, moet u dat ook aangeven in uw belastingaangifte. Dit zal de fiscus extra controleren.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01