RECLAMEBELASTING - 19.09.2012

Geen willekeur met reclamebelasting

Als een gemeente reclamebelasting heft, mag dit niet leiden tot willekeur. Gebeurt dit toch, dan kunt u een aanslag reclamebelasting met succes aanvechten. Wanneer is er sprake van willekeur bij uw horecabedrijf?

Wat speelt er? Horecaondernemers die reclame maken, worden getrakteerd op een (reclame)belastingaanslag. Een aanslag mag nooit leiden tot willekeur. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze met succes aanvechten en verdwijnt hij in de prullenbak. Dit lukte onlangs bij een BV.

Ik wel, hij niet …

Hotelbord aan de muur. De BV in kwestie had een re­­clamebord aan de muur van het bedrijf bevestigd plus een aantal vlaggen. Hiervoor had het een aanslag reclamebelasting ontvangen van ruim € 1.350,-. De BV ging in bezwaar en stelde dat een aantal collega-ondernemers reclame maak­­ten via raambiljetten en dat die hiervoor niet werden belast. De BV beriep zich dan ook op het gelijkheidsbeginsel. De gemeente wees dit af. Volgens haar waren de uitvoeringskosten van het belasten van raambiljetten veel te hoog en was dit de reden waarom zij ervan had afgezien ook dit soort reclame-uitingen te belasten. Bovendien stond het welstandsbeleid van de gemeente raambiljetten helemaal niet toe. De aanslag bleef.

Op het bordje van de rechter …

Vrijheid, maar wel onderbouwd. De BV stapte naar de rechter. Deze stelde (LJN: BW8486) dat gemeentes bij het opleggen van aanslagen reclamebelasting de nodige vrijheid hebben. Zo kan de gemeente die beperken tot een bepaald gebied, mits er een goede reden voor is.

Wat zijn de redenen? Volgens de rechter zijn er echter geen goede redenen om allerlei reclame-uitingen te belasten en raambiljetten niet. Dat de kosten om ook raambiljetten te belasten te hoog zouden zijn, had de gemeente niet onderbouwd en dat ging er bij de rechter dan ook niet in. Bovendien had de gemeente inmiddels besloten om ook raambiljetten te belasten, dus zou het met die kosten wel meevallen. De aanslag ging van tafel.

Waar moet u op letten?

Check dat! Met bovenstaande uitspraak in de hand, is het geen overbodige luxe ook de reclamebelasting binnen uw gemeente eens te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel. Worden alle reclame-uitingen in uw gemeente belast of sommige niet, zoals raambiljetten? De gemeente Middelburg belastte alleen gevelborden, markiezen, luifels, losse vitrines, vlaggen, reclamezuilen en uithangborden. En dus was er sprake van willekeur.

Bezwaar. Als u een aanslag reclamebelasting ontvangt, is het advies de verordening te checken op het gemeentehuis. Reclamebelasting kan namelijk alleen via een verordening worden geheven. In de verordening kunt u nagaan of ook daadwerkelijk alle reclame-uitingen in uw gemeente worden belast. Ontbreken er één of meer uitingen, zoals raambiljetten of vlaggen, vecht uw aanslag reclamebelasting dan aan door in bezwaar te gaan en aan te geven dat er sprake is van willekeur. De gemeente zal dan met een goede reden moeten komen waarom men deze reclame-uitingen heeft vrijgesteld. Is er geen goede reden, dan mag de gemeente niet heffen. Met de hier besproken rechtspraak in de hand moet het raar lopen als uw reclamebelastingaanslag wél in stand blijft.

Een model: ‘Bezwaarschrift aanslag reclamebelasting’ kunt u downloaden van: http://horeca.indicator.nl (HR 16.12.05).
Krijgt u een aanslag reclamebelasting, check dan of de gemeente zich bezondigt aan willekeur door niet álle soorten reclame-uitingen in uw gemeente te belasten. Is dat het geval, maak dan bezwaar en stel dat er sprake is van willekeur. Gebruik hiervoor ons model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01