BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 01.10.2014

Een BV iets voor u?

Over de voor- en nadelen van een BV doen allerlei indianenverhalen de ronde. Hoe zit het nu werkelijk met de praktijk in de BV? Is dat fiscaal echt voordelig voor u? Hoe zit het met de aansprakelijkheid en de administratiekosten?

Borrelpraat. Het volgende zou op een feestje gezegd kunnen worden: “Heb jij nog geen BV?! Gaat het niet zo goed met je dan? Misschien moet je even met mijn accountant praten.” BV’s en belastingen lenen zich uitstekend voor borrelpraat. Sommige mensen vinden het leuk dat zij zich met een eigen BV ‘directeur’ mogen noemen, zelfs als er niets gebeurt in die BV. Het is een statussymbool. Lees verder als u niet in loondienst werkt!

BV fiscaal voordelig?

Kern van waarheid. Het meest vertelde verhaal is dat een BV fiscaal voordelig is als je veel verdient. Dat is wellicht de reden waarom uw buurman graag vertelt dat hij een BV heeft. Zoals in alle mythes zit hierin een kern van waarheid.

Meer verdienen dan uitgeven. Als u veel meer verdient dan u uitgeeft, kan de BV fiscaal voordelig zijn. Maar haalt u het geld dat uw BV verdient, er vrijwel geheel weer uit als salaris of dividend, dan schiet u er niets mee op. Sterker: dan is een BV zelfs onvoordelig, omdat u dan de fiscale voordelen van uw eenmanszaak kwijt bent (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling). Lijdt uw BV verlies, dan bent u fiscaal zeker slechter af. Met een verliesgevend eenmansbedrijf betaalt u geen belasting, maar bij een verliesgevende BV betaalt u zelf wel degelijk belasting over uw loon.

Aansprakelijkheid

Voordeel? Een groot voordeel van een BV is dat u zelf niet aansprakelijk bent voor schulden van de BV. Dus als de BV failliet gaat, blijft uw privévermogen buiten schot. Dat is waar, maar op deze hoofdregel bestaan vele uitzonderingen.

Verwijtbaar? Zo kunt u als bestuurder van uw BV aansprakelijk zijn voor de belastingschulden van de BV. Bijvoorbeeld als u niet tijdig bij de Belastingdienst gemeld heeft dat de BV haar belastingschulden niet kan betalen. Deze bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook ten opzichte van andere schuldeisers van de BV wanneer het verwijtbaar uw schuld is dat de BV niet aan haar verplichtingen kan voldoen (o.a. door onbehoorlijk bestuur of te hoge dividenduitkeringen).

Privé. Vaak eisen schuldeisers, zoals de bank, dat u privé meetekent voor de schulden van uw BV. En ook blijft u aansprakelijk voor bedrijfsschulden die u al heeft vóórdat u uw eenmanszaak omzet in een BV. Indien u de BV overweegt om uw bedrijfsrisico’s te beperken, kijk dan eerst eens of u deze risico’s wellicht niet beter gewoon kunt verzekeren. Dat is vaak een betere oplossing.

Administratiekosten

Meer kosten? Een BV heeft, naast de eenmalige oprichtingskosten, in vrijwel alle gevallen jaarlijks méér administratiekosten dan een eenmanszaak. Want de BV moet ook aangifte vennootschapsbelasting doen en jaarstukken deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Administratie. U komt als bestuurder in loondienst van uw eigen BV en dat betekent een extra loonadministratie. Ook blijft het meestal niet bij één BV, maar krijgt u het advies om een holdingstructuur van twee of meer BV’s op te tuigen. Elk van die BV’s geeft administratieve lasten.

Tip. Laat uw accountant u eerst een goede indicatie van de administratiekosten geven!

Haalt u het geld dat uw BV verdient er vrijwel geheel weer uit (als salaris of dividend), dan schiet u met een BV fiscaal niets op. De BV geeft jaarlijks ook meer administratiekosten. Vraag hiervan eerst een goede indicatie!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01