Ondernemer, zzp'er en onderneming - Rechtsvormkeuze

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 26.04.2022

Toename rekening-courant kan leiden tot heffing in box 2

Als de Belastingdienst kan aantonen dat u nooit in staat zult zijn om uw rekening-courantschuld bij uw eigen BV terug te betalen, is er sprake van een belaste dividenduitkering. Hoe zit dat precies en hoe voorkomt u dit?
Lees meer

RECHTSVORM - 29.03.2022

Samen in een praktijk-BV, zo kunt u dat goed regelen

Veel (para)medische beroepsbeoefenaren werken samen in een maatschap of vennootschap onder firma. De wijze van samenwerken is dan geregeld in het vennootschapscontract. Maar hoe regelt u dat als u samenwerkt in de BV-vorm?
Lees meer

RECHTSVORM - 26.01.2022

Ook in coronatijd moet bestuur vereniging de regels naleven

Zeker in veel kleine verenigingen vinden het bestuur en ook de ‘gewone’ leden het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement in het beste geval een noodzakelijk kwaad. Kan het in coronatijd misschien een onsje minder?
Lees meer

RECHTSPERSONEN - 20.12.2021

In een bestuur stappen: nieuwe wetgeving vanaf juli 2021

Als ondernemer krijgt u waarschijnlijk wel een keer de vraag of u bestuurder wilt worden van bijv. de sportvereniging van uw kinderen, van een ondernemersvereniging of misschien wel van een ANBI. Wat is er nieuw per 1 juli 2021?
Lees meer

HANDELSVERKEER - 26.11.2021

Tot en met 27.03.2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register

Sinds 27.09.2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27.03.2022 de tijd, maar vergeet het niet. Wat moet u weten?
Lees meer

Cookiebeleid