BTW- BOEKHOUDING - 10.10.2014

Startende ondernemer en btw, hoe zit het?

Stel, u werkt op freelancebasis. U schaft diverse spullen aan: een computer, een bureau, etc. Wanneer bent u nu ondernemer voor de btw en moet u een btw-identificatienummer aanvragen? En wat met als ‘eenpitter’ reeds betaalde btw?

Ondernemer voor de btw. Ieder die een bedrijf of beroep (niet zijnde in loondienst) uitoefent, is ondernemer voor de btw. De rechtsvorm, vestigingsplaats en het beogen van winst spelen geen rol. Het is daarbij van belang dat u ‘beoogt’ regelmatig deel te nemen aan het economisch verkeer. Dat wil zeggen dat u buiten de privésfeer gaat werken tegen een vergoeding. Als u uitsluitend gratis prestaties verricht, wordt u voor de btw niet aangemerkt als ondernemer.

Begin van het ondernemerschap

Vanaf de eerste stapjes … Het ondernemerschap voor de btw vangt aan vanaf de eerste ondernemershandelingen. Zelfs als u (nog) geen volwaardig bedrijf heeft en slechts af en toe opdrachten verwacht, is het handig om u al in te schrijven. Daarmee komt de btw-bureaucratie soepeltjes op gang. En voor uw potentiële klanten geeft het meer vertrouwen.

Daarom tijdig aanmelden! Het is zaak dat u zich tijdig aanmeldt als ondernemer voor de btw. U dient uw onderneming in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. U hoeft uw onderneming daarnaast niet nog eens apart aan te melden bij de Belastingdienst. Indien u alle benodigde gegevens verstrekt aan de Kamer van Koophandel, ontvangt u direct uw btw-identificatienummer. Op de website van de Kamer van Koophandel staat welke gegevens u dient aan te leveren ( http://www.kvk.nl ).

Inrichten administratie

Als ondernemer dient u een administratie te voeren waarin alle gegevens van uw onderneming vastliggen. Denk hierbij aan een kasadministratie, aan inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften, correspondentie, etc. Uw administratie dient onder meer als basis voor de btw-aangiftes die u in zult moeten dienen. Zo dient uit uw administratie te blijken hoeveel btw u moet betalen.

Btw-aangiftes. Nadat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ontvangt u van de Belastingdienst een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met deze gegevens kunt u inloggen op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Hier dient u onder meer uw btw-aangiftes digitaal in te dienen. In beginsel dient u uw btw-aangifte per kwartaal in te (laten) dienen. De aangifte- en betalingsdeadline is de laatste dag van de maand volgende op het aangiftetijdvak.

Aan de slag

Als u dan eindelijk aan de slag kunt en u prestaties verricht aan uw afnemers, bent u verplicht een factuur uit te reiken als uw afnemers ondernemers zijn voor de btw.

Tip. Aan particulieren hoeft u alleen een factuur uit te reiken als zij daarom vragen.

Factuur. Heeft u andere bedrijven als klant die ook btw-ondernemer zijn en met btw factureren? Dan is het voor uw klanten geen enkel probleem dat u btw in rekening brengt. Zij krijgen het via hun btw-aangifte weer terug. Werkt u voor particuliere klanten, dan ligt dat helaas anders. De btw die u berekent, komt voor hun rekening.

Speciale regeling. Voor ondernemers die in een jaar minder dan een bepaald bedrag aan btw moeten betalen, geldt er een speciale (KOR-)regeling. Daarover in een volgend advies meer.

Bewaar vanaf de start alle bonnetjes en facturen. Uw eerste btw-aangifte dient u nog op papier in te (laten) dienen. De Belastingdienst stuurt u uw aangifteformulier toe. Na de eerste papieren btw-aangifte moet u uw btw-aangiften vervolgens elektronisch indienen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01