Belastingen en Belastingdienst - Administratie en jaarrekening

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ADMINISTRATIE - 21.09.2022

Compensatie voor kosten inlogmiddel eHerkenning verlengd

De Belastingdienst wil dat u in bepaalde gevallen eHerkenning gebruikt voor uw aangiftes. Omdat eHerkenning niet kosteloos is, kunt u hiervoor tijdelijk compensatie krijgen. Wat heeft u hieraan en tot wanneer geldt dit?
Lees meer

ADMINISTRATIE - 08.09.2022

Check een factuur voor reprorechten!

Het kan goed zijn dat u interessante informatie uit bijv. boeken of van websites kopieert en binnen uw bedrijf deelt met anderen. Onder kopiëren wordt verstaan: printen, scannen, e-mailen, op de computer opslaan en op het intranet zetten. De auteur wil daar dan wel graag voor betaald worden. Daar is Stichting Reprorecht voor in het leven geroepen. Het jaagt u wel weer op kosten, dat wel....
Lees meer

OMZETBELASTING - 31.08.2022

De btw-regels bij afstandsverkopen: een update

Zoals u weet, zijn de btw-regels voor onder andere ondernemers die met afstandsverkopen, zoals e-commerce, te maken hebben, binnen de EU gewijzigd per 1 juli 2021. In de praktijk levert dat nog veel vragen op. Daarom een update.
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 18.07.2022

Zorg dat u de zakelijkheid van kosten kunt aantonen, anders heeft u geen kostenaftrek

Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten in beginsel aftrekbaar van de winst. Het is dan wel van belang dat u de zakelijkheid ervan aannemelijk kunt maken. Kunt u dat niet, dan riskeert u een navordering. Waar moet u op letten?
Lees meer

PROCEDURE - 30.06.2022

Klant failliet: hoe krijgt u alsnog uw geld?

Als een klant een factuur nog niet betaald heeft en dan failliet wordt verklaard, dan is er nog een kans dat u toch uw geld of een deel daarvan kunt krijgen. Hoe zit dat? Meld u bij de curator. Geef aan de curator door dat u nog geld van het failliete bedrijf krijgt. Tip.  In het insolventieregister staat de uitspraak over het faillissement. Daar vindt u ook wie de betreffende curator is ( https://bit.ly/3H8sUIq ). Zit er nog geld in de onderneming, dan worden daarvan de schuldeisers betaald. Dat gaat in een bepaalde volgorde: ...
Lees meer

CONTROLE - 15.06.2022

Registratieplicht paarden: striktere controle

Aanscherping identificatie- en registratiebeleid. Sinds 21 april 2021 geldt voor houders van paardachtigen een aanscherping van het identificatie- en registratiebeleid. Deze aanscherping vloeit voort uit Europese wetgeving, die snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk maakt. Dit maakt het noodzakelijk om de locaties waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben. Elke paardachtige dient: ...
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Administratie en jaarrekening

Meest gelezen tips & adviezen

AFTREKBARE KOSTEN - 18.07.2022

Zorg dat u de zakelijkheid van kosten kunt aantonen, anders heeft u geen kostenaftrek

Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten in beginsel aftrekbaar van de winst. Het is dan wel van belang dat u de zakelijkheid ervan aannemelijk kunt maken. Kunt u dat niet, dan riskeert u een navordering. Waar moet u op letten?
Lees meer

OMZETBELASTING - 31.08.2022

De btw-regels bij afstandsverkopen: een update

Zoals u weet, zijn de btw-regels voor onder andere ondernemers die met afstandsverkopen, zoals e-commerce, te maken hebben, binnen de EU gewijzigd per 1 juli 2021. In de praktijk levert dat nog veel vragen op. Daarom een update.
Lees meer

PROCEDURE - 30.06.2022

Klant failliet: hoe krijgt u alsnog uw geld?

Als een klant een factuur nog niet betaald heeft en dan failliet wordt verklaard, dan is er nog een kans dat u toch uw geld of een deel daarvan kunt krijgen. Hoe zit dat? Meld u bij de curator. Geef aan de curator door dat u nog geld van het failliete bedrijf krijgt. Tip.  In het insolventieregister staat de uitspraak over het faillissement. Daar vindt u ook wie de betreffende curator is ( https://bit.ly/3H8sUIq ). Zit er nog geld in de onderneming, dan worden daarvan de schuldeisers betaald. Dat gaat in een bepaalde volgorde: ...
Lees meer

Cookiebeleid