Belastingen en Belastingdienst - Administratie en jaarrekening

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ADMINISTRATIE - 02.06.2023

Factuur Reprorecht: terecht of niet?

Er wordt bij bedrijven heel wat gekopieerd, gescand, enz. Omdat daar vaak auteursrechten op zitten, moet daar in principe voor betaald worden, bijv. als er voor werknemers een kopietje uit een vaktijdschrift wordt gemaakt. Het is echter geen doen voor bedrijven om hiervoor contact te gaan zoeken met de auteur en in overleg te gaan. Daarvoor is ooit de Stichting Reprorecht in het leven geroepen. Bedrijven met meer dan drie fte’s kunnen van de stichting een factuur krijgen voor het mogelijke gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Let op.  De hoogte van het bedrag wordt bepaald op basis van fte’s en branchecode. Als u een factuur krijgt, check de berekening dus goed. Tip.  Is het bedrag te hoog of krijgt u onterecht een factuur, log dan in op de website van Reprorecht (zie factuur) en geef dit daar aan ( https://bit.ly/42Fv0cv ). ...
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - 02.06.2023

Wie is er verantwoordelijk voor een onjuiste belastingaangifte?

Als u uw boekhouding uitbesteedt aan een derde, kunnen er zaken fout gaan. Het blijft immers mensenwerk. Maar als er een onjuiste aangifte uit volgt, wie is hiervoor dan verantwoordelijk? Waar hangt dit van af, aldus de rechter?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 02.06.2023

Onbehoorlijk bestuur aan uw broek als u niet tijdig de jaarrekening deponeert bij de Kamer van Koophandel!

Als bij een faillissement blijkt dat de jaarrekening niet tijdig bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd, dan komt de dga dit duur te staan (daad van onbehoorlijk bestuur). De rechter kreeg onlangs weer zoiets onder de hamer.
Lees meer

BTW - 09.05.2023

Vergeet de aftrek btw privégebruik auto niet!

Heeft u of hebben uw werknemers de beschikking over een auto van de zaak, dan is bekend dat u in beginsel niet alle btw in aftrek mag brengen. Minder bekend is wat hiervan het effect is op de winst. Hoe zit dat precies?
Lees meer

ICT - 05.05.2023

Bewaren van e-mails: AVG en bewaarkosten

De hele dag worden er e-mails verzonden, over allerlei onderwerpen. Sommige e-mails zijn heel belangrijk en andere stellen niets voor, maar alles wordt bewaard. Dat is niet handig. Wat zijn de regels en hoe past u deze toe?
Lees meer

ADMINISTRATIE - 26.04.2023

CSRD-rapportageplicht komt eraan: welke actie is er nodig?

Ondernemingen zijn binnen afzienbare termijn verplicht om te rapporteren over niet-financiële informatie, zoals vastgelegd in de CSRD. Wat houdt dit in voor uw organisatie en wanneer dient u actie te ondernemen?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Administratie en jaarrekening

Meest gelezen tips & adviezen

ADMINISTRATIE - 26.04.2023

CSRD-rapportageplicht komt eraan: welke actie is er nodig?

Ondernemingen zijn binnen afzienbare termijn verplicht om te rapporteren over niet-financiële informatie, zoals vastgelegd in de CSRD. Wat houdt dit in voor uw organisatie en wanneer dient u actie te ondernemen?
Lees meer

KOSTENAFTREK - 09.03.2023

Zakelijke kosten aftrekken met een privékarakter in 2023

Zoals u weet, mogen zakelijke kosten waaraan een privévoordeel kleeft, niet voor 100% afgetrokken worden. Hiervoor bestaat de zogenaamde ‘regeling aftrekbeperking gemengde kosten’. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

BTW - 09.05.2023

Vergeet de aftrek btw privégebruik auto niet!

Heeft u of hebben uw werknemers de beschikking over een auto van de zaak, dan is bekend dat u in beginsel niet alle btw in aftrek mag brengen. Minder bekend is wat hiervan het effect is op de winst. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid