CONTROLE - 13.10.2014

Wat controleert de Inspectie SZW nu vooral?

Aanpak. Uit het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 van de Inspectie SZW blijkt dat de aanpak van ernstige misstanden en notoire overtreders op de eerste plaats komt. Door de risicogerichte aanpak komt de inspectie vooral bij bedrijven waar sprake is van misstanden of waar sprake is van stelselmatig overtreden van de regels (‘notoire’ overtreders). Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan bedrijven waar in het recente verleden handhavend is opgetreden. Maatregelen (boete of stillegging van het werk) worden opgelegd als de zaken niet op orde zijn.

2015. In 2015 controleert de inspectie de fysieke belasting in de bouw. Ook inspecteert zij gericht op arbeidsveiligheid en arbozorg (valgevaar, onveilige werkplek, onjuist gebruik persoonsbeschermende middelen), gevaarlijke stoffen (o.a. asbest, kwartsstof, dieselmotoremissie, houtstof, nanodeeltjes), illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting. Overtreders uit eerdere jaren krijgen een herinspectie.

In 2015 controleert de Inspectie SZW de fysieke belasting in de bouw. Daarnaast inspecteert zij gericht op arbeidsveiligheid, arbozorg en gevaarlijke stoffen, illegale tewerkstelling, onderbetaling en arbeidsuitbuiting.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01